Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

6 Vyberte možnost

6 Vyberte možnost „Start“ (Spustit) astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Spustí se diagnostika sítě. Po dokončení diagnostiky se zobrazí výsledky. • Pro zobrazení podrobných výsledků pro server vyberte server pomocí tlačítek M/m astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Pro návrat zpětdo obrazovky s výsledky vyberte možnost „Close“ (Zavřít) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 7 Stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat k seznamu serverů. 8 Stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro ukončení. 3 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Vybraný server bude vymazán. Zobrazení/skrytí serveru 1 Pokud je zobrazen seznam připojených serverů, vyberte server pomocí tlačítek M/m astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Pomocí tlačítek M/m vyberte možnost „Shown“ (Zobrazený) nebo „Hidden“ (Skrytý) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Po nastavení možnosti „Hidden“ (Skrytý) nebude server zobrazen a nebude jej možné vybrat pro prohlížení fotografií. z Server můžete rovněž skrýt při prohlížení fotografií. Pomocí tlačítek M/m vyberte server, stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti) pro výběr možnosti „Hidden“ (Skrytý) a potom stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Vymazání serveru ze seznamu připojených serverů 1 Pokud je zobrazen seznam připojených serverů, vyberte server pomocí tlačítek M/m astiskněte tlačítko OPTIONS (Potvrzení). 2 Vyberte možnost „Erase“ (Vymazat) astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Pro vymazání všech serverů vyberte možnost „Erase All“ (Vymazat vše). Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení. 64

Easy Setup (Snadné nastavení) Opětovné spuštění funkce Easy Setup (Snadné nastavení) pro provedení základního nastavení. 1 Vyberte nabídku „Easy Setup“ (Snadné nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Pomocí tlačítek