Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Odstraňování

Odstraňování problémů Pokud se během používání přehrávače setkáte s některým z následujících problémů, pokuste se jej s pomocí tohoto průvodce vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce výrobků Sony. Napájení Přehrávač se nezapne. , Zkontrolujte, zda je pevně připojen napájecí kabel. , Zapnutí přehrávače chvíli trvá. Doplňující informace Při zapnutí přehrávače se na obrazovce zobrazí zpráva „A new software version has been found on the network. Perform update under "Network Update."“ (Byla zjištěna nová verze softwaru. Proveďte aktualizaci pomocí funkce síťové aktualizace.). , Přečtěte si část „Network Update (Síťová aktualizace)“ (strana 48) a proveďte aktualizaci softwaru přehrávačenanovější verzi. Disk Disk se nepřehrává. , Disk je znečištěný. , Disk je vložen obráceně.Vložtedisktak, aby strana pro přehrávání směřovala dolů. , Disk je vzpříčený. , Pokoušíte se přehrát disk ve formátu, který tento přehrávač nepodporuje (strana 73). , Regionální kód disku BD nebo DVD neodpovídá regionálnímu kódu přehrávače. , Přehrávač není schopen přehrát disk, který nebyl správně uzavřen (strana 73). 66

Obraz Připřipojení zařízení pomocí kabelu HDMI - viz rovněž část „Připojení do konektoru HDMI“ (strana 17). Nezobrazuje se žádný obraz/objevuje se obrazový šum. , Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací kabely pevně připojeny. , Zkontrolujte, zda nejsou propojovací kabely poškozeny. , Zkontrolujte připojení k televizoru (strana 16) a přepněte vstup na televizoru tak, aby se signál z přehrávače zobrazil na obrazovce televizoru. , Připřehrávání dvouvrstvého disku BD/ DVD se můžeobrazazvukdočasně přerušit vmístě, kdesepřepínají vrstvy. Rozlišení výstupního video signálu vybrané v položce „Output Video Format“ (Výstupní video signál) není správné a nezobrazuje se žádný obraz. , Podržte stisknuté tlačítko x na přehrávači déle než 10 sekund pro obnovení rozlišení výstupního video signálu na nejnižší hodnotu. Obraz není zobrazen přes celou obrazovku, ačkoliv je poměr stran nastaven v položce „DVD Aspect Ratio“ (Poměr stran DVD) nabídky „Video Settings“ (Nastavení obrazu). , Poměr stran obrazu je pevně nastaven na disku DVD (strana 49). Při současném připojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních video konektorů jsou video signály pouze na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). , Nastavte položku „Output Video Format“ (Výstupní video signál) na „Component Video“ (Komponentní video) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 50). Tmavé oblasti obrazu jsou příliš tmavé/ světlé oblasti obrazu jsou příliš světlé nebo nepřirozené. , Nastavte položku „Picture Quality Mode“ (Režim kvality obrazu) na „Standard“ (Standardní) (výchozí nastavení) (viz „Nastavení obrazu a zvuku pro přehrávání videa“ na straně 40). Obraz není zobrazen správně. , Zkontrolujte nastavení položky „Output Video Format“ (Výstupní video signál) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 50). Nezobrazuje se obraz z disku BD-ROM. , Zkontrolujte nastavení položky „BD-ROM 1080/24p Output“ (Výstup BD-ROM 1 080/24p) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 51). Zvuk Připřipojení zařízení pomocí kabelu HDMI - viz rovněž část „Připojení do konektoru HDMI“ (strana 22). Není slyšet žádný zvuk. , Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací kabely pevně připojeny. , Zkontrolujte, zda nejsou propojovací kabely poškozeny. , Zkontrolujte připojení k vašemu AV zesilovači (receiveru) (strana 21) a vyberte na AV zesilovači (receiveru) vstup tak, aby byly na výstupu AV zesilovače (receiveru) audio signály přehrávače. , Přehrávač je v režimu vyhledávání. , Pokud nejsou audio signály na výstupu z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL) (Digitální výstup - optický/ koaxiální)/HDMI OUT (Výstup HDMI), zkontrolujte nastavení zvuku (strana 53). Zvuk není reprodukován správně. , Zkontrolujte nastavení položky „Audio Output Priority“ (Priorita audio výstupu) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 53). Doplňující informace ,pokračování 67