Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Rejstřík Slova v

Rejstřík Slova v uvozovkách se zobrazují v nabídkách na obrazovce. Číselné položky 24p True Cinema 83 A AACS 81 Aktualizace 27, 48 Aktualizace softwaru 27, 48, 59 ANGLE (Úhel záběru) 11 AUDIO (Zvukový doprovod) 10 „Audio Output Priority“ (Priorita audio výstupu) 53 „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) 41, 53 Audio skladby MP3 42, 72 „Auto Power Off“ (Automatické vypnutí) 59 AVCHD 74, 81 B Barevná tlačítka 11 Baterie 28 „BD Data“ (Data BD) 39 „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) 55 BD-Live (Online obsah BD) 25, 38 BD-R 72, 81 BD-RE 72, 82 Bitstream 68 Blu-ray disk 72, 82 BonusView (Bonusový materiál) 38 BRAVIA Sync 18, 68 C CD 72 „Chapter Search“ (Vyhledávání kapitol) 39 Child Lock (Dětská pojistka) 12, 70 „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) 18, 38, 58, 68 D Dálkový ovladač 10, 28, 29 Deep Colour 52, 82 „Dimmer“ (Jas displeje) 58 Disc Lock (Uzamknutí disku) 37 Disky, které lze přehrávat 72 DISPLAY (Zobrazení) 11 Displej na předním panelu 13 DLNA 46, 63, 82 Dolby Digital 23, 53 Dolby TrueHD 75, 82 Dolby Digital Plus 75, 82 DTS 23, 54 DTS-HD 75, 82 DVD 72 E Easy Setup (Snadné nastavení) 30, 65 Externí paměťové zařízení 25, 38, 69 F Funkce automatické diagnostiky 71 H HD Audio 75 HDMI 17, 22, 30, 50, 52, 53, 68, 82 HOME (Výchozí nabídka) 11, 36, 47 I Informace o přehrávání 40 L Language Follow (Stejný jazyk) 18 Lokální úložiště dat 25, 38, 69 LTH 83 M MAC adresa 59 „Music“ (Hudba) 42 N „Network Settings“ (Síťová nastavení) 60 „Network Update“ (Síťová aktualizace) 27, 48 O Odstraňování problémů 66 One-Touch Play (Přehrávání jedním stisknutím tlačítka) 18, 38 OPTIONS (Možnosti) 11, 38, 42, 44 „OSD“ (Nabídky na obrazovce) 58 P Parental Control (Rodičovský zámek) 37, 55 „Photo“ (Fotografie) 43 „Photo Settings“ (Nastavení prohlížení fotografií) 58 PhotoTV HD 44, 83 Připojení AV zesilovač (receiver) 21 Televizor 16 POP UP/MENU (Překryvná nabídka/ nabídka) 11, 38 Prezentace 43, 45, 46 84

Q „Quick Start Mode“ (Režim rychlého spuštění) 58 R Regionální kód 73 Reset přehrávače 65 „Resetting“ (Reset) 65 Resume (Obnovení přehrávání) 11, 37, 43 Rozlišení výstupního video signálu 74 WPA klíč 33, 60 WPA2-PSK (AES) 76 WPA-PSK (AES) 76 WPA-PSK (TKIP) 76 X x.v.Colour 52, 83 Z Zadávání znaků 62 Zmrazení obrazu 11 Zpomalené přehrávání 11 S „Setup“ (Nastavení) 47 SUBTITLE (Titulky) 10 System Power-Off (Vypnutí celého systému) 18 „System Settings“ (Systémová nastavení) 58 T THEATRE (Kino) 10, 18 „Title Search“ (Vyhledávání titulů) 39 Tlačítko WPS 26, 32 TOP MENU (Hlavní nabídka) 11, 38 „TV Type“ (Typ televizoru) 49 U USB 45 V Výchozí nabídka 47 Výstupní audio signály 75 „Video“ 36 „Video Settings“ (Nastavení obrazu) 40, 49 W WEP 33, 60, 76 WEP klíč 33, 60 Wi-Fi Protected Setup 26, 32, 60, 83 85