Views
9 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Fjernkontroll

Fjernkontroll Utformingen av fjernkontrollen, plasseringen, tilgjengeligheten og funksjonen til knappen på fjernkontrollen kan variere avhengig av regionen/land/TV-modellen. Tallknapper • Velg kanaler. For kanalnumre 10 og over, angi neste tall raskt. • I tekstmodus, angi det tresifrede sidenummeret for å velge siden. EXIT Returnerer til forrige skjermbilde eller avslutter menyen. Når en interaktiv brukerprogramtjeneste er tilgjengelig, trykkes knappen for å avslutte tjenesten. Fargede knapper Viser bruksanvisningen (når fargede knapper er tilgjengelige). NETFLIX (Kun i begrenset region/land/ TV-modell) Åpner Internett-tjenesten "NETFLIX". / (Info / vis tekst) • Viser informasjon. Trykk én gang for å vise informasjon om programmet/inngangen du bruker. Trykk igjen for å fjerne visningen fra skjermen. • I tekstmodus, viser skjult informasjon (f.eks. svar på en spørrelek). SLEEP Trykk knappen gjentatte ganger til TV-en viser tiden i minutter ([Av]/[15 min]/ [30 min]/[45 min]/[60 min]/[90 min]/ [120 min]) som du vil at TV-en skal være på før den slår seg av. For å avbryte innsovningstiden, trykker du SLEEP gjentatte ganger til [Av] vises. //// (Valg av element / Enter) • Velg eller juster elementer. • Bekreft valgte elementer. RETURN • Går tilbake til forrige skjermbilde i en vist meny. • Stopper avspilling ved avspilling av foto-/ musikk-/videofil. / (Valg av inngang / hold tekst) • Viser og velger inngangskilden. • Holder gjeldende side i tekstmodus. DIGITAL/ANALOG Skifter til digital eller analog inngang. HOME Viser eller avbryter menyen. +/– (Volum) Justerer volumet. 8 NO

AUDIO Velg lyd for flerspråklig kilde eller flerspråklig lyd for programmet som vises (avhengig av programkilden). (Teksting) Endrer innstilling for teksting (side 21). /////// • Bruk mediainnhold på TV og tilkoblet BRAVIA Sync-kompatibel enhet. • Denne tasten kan også brukes til å betjene VOD-avspilling (video on demand). Tilgjengeligheten avhenger av VODtjenesten. (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) / (TV hvilemodus) Slår på TV-en eller bytter til hvilemodus. SYNC MENU Trykk for å vise BRAVIA Sync-menyen og velg deretter tilkoblet HDMI-utstyr fra [Enhetsvalg]. Følgende alternativer kan velges fra BRAVIA Sync-menyen. Enhetskontroll: Bruk [Enhetskontroll] til å betjene utstyr som er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontroll. Velg alternativer fra [Hjem (meny)], [Alternativer], [Innholdsliste] og [Slå av] for å betjene utstyret. Høyttaler: Velg[TV-høyttaler] eller [Lydanlegg] for å mate ut TV-ens lyd fra TV-høyttalerne eller tilkoblet lydutstyr. TV-kontroll: Bruk [TV-kontroll]-menyen til å betjene TVen fra [Hjem (meny)]- eller [Alternativer]- menyen. Gå tilbake til TV: Velg dette alternativet for å gå tilbake til TVprogrammet. (Tekst) I tekstmodus, viser kringkasting av tekst. Hver gang du trykker på , endres visningen syklisk som følger: Tekst Tekst over TV-bildet (blandet modus) Ingen tekst (avslutt teksttjenesten) GUIDE (EPG) Viser den digitale elektroniske programguiden (EPG) (side 16). OPTIONS Viser en liste som inneholder snarveier til noen innstillingsmenyer. De oppførte alternativene varierer avhengig av gjeldende inngang og innhold. (Hopp) Går tilbake til forrige kanal eller inngang som ble vist i over 15 sekunder. PROG +/–/ / • Velger neste (+) eller forrige (–) kanal. • I tekstmodus, velger neste ( ) eller forrige ( ) side. (Demp) Demper lyden. Trykk igjen for å gjenopprette lyden. TITLE LIST Viser tittellisten. (Bred modus) Justerer skjermvisningen. Trykk flere ganger for å velge ønsket bred modus (side 13). Tips • Tallet 5, , PROG + og AUDIO-knappene har merkbar forhøyning. Bruk de merkbare forhøyningene som referanser når du betjener TV-en. Merk • Hvis teksting er valgt og brukeren åpner en digital tekstapplikasjon ved hjelp av "tekst"-knappen, kan det hende at teksting forsvinner i enkelte omstendigheter. Når brukeren går ut av den digitale tekstapplikasjonen, gjenopptas dekoding av teksting automatisk. 9 NO NO