Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Förbereda ett

Förbereda ett trådbundet nätverk TV Internet Modem med routerfun ktioner eller Router Modem Om du inte kan ansluta till Internet Använd diagnosen för att kolla möjliga orsaker till nätverksanslutningsfel, och inställningar. 1 Tryck på HOME, och välj sedan [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [Nätverksinstallation]. 2 Välj [Visa nätverksinställning och status]. 3 Välj [Kontrollera anslutning]. Detta kan ta flera minuter. Du kan inte avbryta diagnosen efter att du valt [Kontrollera anslutning]. Internet Obs! • För LAN-anslutningar, använd en kategori 7-kabel (medföljer ej). Visa nätverksstatus Du kan bekräfta din nätverksstatus. 1 Tryck på HOME, och välj sedan [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [Nätverksinstallation]. 2 Välj [Visa nätverksinställning och status]. Integritetspolicy När du använder följande funktioner för att ansluta till internet skickas viss information till Sony Corporations globala servrar som anses vara personlig information och behöver ditt godkännande för att tjänsteleverantörer ska kunna använda den. • Uppdatering av systemprogramvara genom anslutning till Sony Corporations globala servrar via Internet. • Internetinnehåll eller andra internettjänster från tjänstleverantörer som Youtube. Denna TV har inställningsskärmarna i autostart eller inställningsmenyn för att bekräfta ditt godkännande till detta efter att du läst detaljerna om Integritetspolicy. Om du vill använda dessa funktioner, bocka i [Accepterar] på varje inställningsskärm. Om [Accepterar inte] bockas i är inte de två funktionerna ovan tillgängliga. Men även i detta fall gäller att om [På] är valt för [Automatisk mjukvarunedladdning] i autostarteller inställningsmenyn är systemets programuppdateringen tillgänglig. Du kan ändra denna inställning genom att trycka på HOME, och sedan välja [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [Integritetspolicy]. 12 SE

Se på TV Ändra visningsstil 1 Tryck på på TV:n eller / på fjärrkontrollen för att slå på TV:n. 2 Tryck på DIGITAL/ANALOG för att växla mellan digitalt och analogt läge. 3 Tryck på sifferknapparna eller PROG +/– för att välja en TV-kanal. 4 Tryck på +/– för att justera volymen. I digitalt läge Ett informationsfält visas kort. Följande ikoner kan indikeras i fältet. : Datatjänst (Sändningsapplikation) : Radiotjänst : Kodad/Abonnemangstjänst : Flera audiospråk tillgängliga : Textning tillgängligt : Textning och/eller ljud tillgängligt för personer med nedsatt hörsel : Rekommenderad minsta ålder för aktuellt program (från 3 till 18 år) : Barnlås : Digitalt programlås : Ljud tillgängligt för synskadade : Uppläst undertext är tillgängligt : Flerkanalsljud är tillgängligt Ändra skärmformat 1 Tryck upprepade gånger på för att välja skärmformat. [Bred zoom]* [Full] [14:9]* [Normal] [Zoom]* * Delar av bildens översida och undersida kan komma att skäras av. Obs! • Du kan inte välja [14:9] för källbilder i HD. För HDMI PC-ingång (PC-timing) [Normal] [Full 1] [Full 2] Ställa in scenval 1 Tryck på OPTIONS. 2 Tryck på /, sedan på för att välja [Scenval]. När du väljer önskat scenalternativ ställs optimal bild- och ljudkvalitet in för en scenen automatiskt. De alternativ du kan välja bland kan variera. De alternativ som inte går att välja är gråtonade. 13 SE SE