Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Bruke favorittlisten

Bruke favorittlisten Favoritt-funksjonen lar deg spesifisere opptil fire lister med favorittprogrammene dine. Mens du ser på TV, trykk på for å lage eller vise en favorittliste. Tips • Trykk på den blå knappen for å redigere favorittlisten. Følg anvisningene nederst på skjermen. Digital EPG 1 Trykk på GUIDE i digital modus. 2 Trykk på /// deretter for å velge et program. Opptak 1 Trykk på HOME i digital modus. 2 Trykk på / deretter for å velge [Opptak]. 3 Trykk / og deretter for å velge [Tittelliste], [Tidsinnst.liste], [Feilmeldingsliste] eller [Manuell RECtimer]. Merk • Trykk på REC-knappen for å ta opp programmet som nå vises i digital modus med USB HDDopptaksfunksjonen. • Sørg for at HDD-en er koblet til TV-en før opptak. Media Avspilling av foto/musikk/video via USB Du kan ha glede av foto-/musikk-/videofiler som er lagret på et Sony digitalt stillbildekamera eller videokamera gjennom en USB-kabel eller USB-lagringsenhet på TV-en. 1 Koble en støttet USB-enhet til TV-en. 2 Trykk på HOME. 3 Trykk på / deretter for å velge [Media]. 4 Trykk på / deretter for å velge [Foto], [Musikk] eller [Video]. 5 [Valg av enhet] vises. Trykk på / og deretter for å velge en enhet (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x). 6 Trykk på /// deretter for å velge en fil eller en mappe. 7 Hvis mer enn én USB-enhet er koblet til, trykk på den røde knappen for å velge [Avspillingsalternativer] deretter [Valg av enhet] for å velge passende USBenhet (kun KDL-40RD45x / 32RD43x). Avspillingsalternativer Trykk på den røde knappen i visningen av miniatyrbilder for å vise listen over USBavspillingsinnstillinger. Justere bilde- og lydkvalitet for USBmedia Trykk på OPTIONS under medieavspilling og velg deretter [Bilde] eller [Lyd]. Merk •Trykk på /// deretter for å velge og tilpasse et element. 16 NO

Vise et foto som en lysbildefremvisning (Foto) 1 Trykk på den grønne knappen i miniatyrbildevisning for å starte en lysbildefremvisning. For å sitlle inn [Slideshoweffekter] og [Hastighet for slideshow], trykk på OPTIONS [Avspillingsalternativer]. For å stoppe en lysbildefremvisning, trykk på RETURN. Merk • Mens TV-en leser/skriver til data på en USB-enhet, må du legge merke til følgende: Ikke slå av TV-en. Ikke koble fra USB-kabelen. Ikke fjern USB-kabelen. Data på USB-enheten kan bli skadet. • Sony kan ikke holdes ansvarlige for skade på, eller tap av, data på opptaksmediet på grunn av en feil på tilkoblede enheter eller TV-en. • Filsystemet på USB-enheten støtter FAT16, FAT32 og NTFS. • Filnavnet og mappenavnet vises kanskje ikke riktig i noen tilfeller. • Når du kobler til et Sony digitalt stillbildekamera, stiller du inn kameraets USB-tilkoblingsmodus til Auto eller Masselagring. For mer informasjon om USBtilkoblingsmodusen, se anvisningene som medfølger digitalkameraet. • Bruk en USB-lagringsenhet som overholder standardene til USB-masselagringsklassen. • Hvis en valgt fil har feil beholderinformasjon, eller er ufullstendig, kan den ikke spilles av. USB-videoformat • AVI (.avi) Videokodek: Lydkodek: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2 kanaler), MPEG4 AAC (2 kanaler), MPEG4 HE-AAC (2 kanaler), Dolby Digital (2 kanaler), Dolby Digital Plus (2 kanaler) WMA v8, MP3 •ASF(.wmv,.asf) Videokodek: WMV v9, Xvid, VC-1 Lydkodek: MP3, WMA v8 • MP4 (.mp4, .mov, .3gp) Videokodek: MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG Lydkodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE- AAC •MKV (.mkv) Videokodek: Lydkodek: USB-musikkformat •LPCM (.wav) •MPEG1 audio layer3 (.mp3) •WMA v8 (.wma) WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8 PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2 kanal), MPEG4 AAC (2 kanal), MPEG4 HE-AAC (2 kanal), Dolby Digital (2 kanal), WMA v8, Dolby Digital Plus (2 kanal), DTS, DTS 2.0, VORBIS •WebM(.webm) Videokodek: VP8 Lydkodek: VORBIS • PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob) Videokodek: MPEG1, MPEG2 Lydkodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2 kanal), Dolby Digital Plus (2 kanal), DTS, DTS 2.0 • TS (.ts, .m2ts) Videokodek: MPEG2, H.264, VC-1 Lydkodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2 kanaler), DTS, DTS 2.0 USB-fotoformat •JPEG(.jpg,.jpeg) Merk • Avspilling av filformatene over er ikke garantert. 17 NO NO