Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

DiSEqC-installasjoner

DiSEqC-installasjoner gir mulighet for tilkobling av flere satellitt-paraboler eller LNB-er hvis du har slike, og kunne velge mellom disse med TV-kontrollen. Fast antenne er vanligvis den enkleste installasjonstypen, med en satellitt-parabol og LNB. Bånd Nummeret på brukerbåndet tilordnes til TVen eller tuneren. Frekvens for bånd Frekvensen på brukerbåndet tilordnes til TVen eller tuneren. Annen (Generell satellitt) TV-en søker etter satellitt-tjenester basert på en gruppe med generelle innstillinger. DiSEqC kontroll Innstillinger for styring av ekstra satellittutstyr, som for eksempel velgebrytere mellom satellitter. Kanalsøktype Full skanning utfører en skanning av alle tilgjengelige satellittfrekvenser. Nettverkskanning utfører en skanning med forhåndsdefinerte nettverksparametere. Manuell skanning gir deg mulighet til å innstille skannefrekvensen og andre transponderparametere. Tips • Hvis det mangler tjenester etter denne nettverkskanningen, utføres full skanning. Redigere satellitt-programlisten Fjerner alle uønskede digitale kanaler som er lagret på TV-en, og endrer rekkefølgen til satellitt-tjenestene som er lagret på TV-en. Autom. tjenesteoppdat. (satellitt) Gjør at TV-en kan registrere og lagre nye satellitt-tjenester etter hvert som de blir tilgjengelige. Manuell serviceoppdatering (beholder favoritter og timere) Søker tilgjengelige tjenesteoppdateringer manuelt. Oppsett av CA-modul: Lar deg få tilgang til en betalt TVtjeneste når du har en CAM-modul (Conditional Access Module) og et seerkort. PIN-kode til CA-modulen: Lar deg angi den åttesifrede CAM (Conditional Access Module) PIN-koden som skal lagres i TV-en. Slett tjenestelisten: Sletter en tjenesteliste. Velg [Ja] for å slette. 22 NO Oppsett, interaktivt brukerprogram (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x): Tjenesten interaktivt brukerprogram gir digital tekst og grafikk av høy kvalitet, med avanserte alternativer. Tjenesten støttes av kanalene. Interaktivt program Gjør det mulig å vise programmer med interaktive tjenester. Auto-startprogram Starter kringkastingsrelaterte applikasjoner automatisk. Program for (Prog. [nuværende applikation]) Aktiverer den interaktive applikasjonstjenesten for nåværende program. Merk • Den interaktive tjenesten er kun tilgjengelig hvis kanalen støtter den. • Tilgjengelige funksjoner og skjerminnhold varierer med kanalene. HbbTV Personverninnstilling: Ikke spor Tillat at TV-en kommuniserer med tredjepartsserveren for å spore TV-en. Merk • Sporingsaktiviteten er avhengig av tredjepartsserveren. Hvis serveren er innstilt uten sporing, vil denne funksjonen ikke medføre noen endringer. Blokker tredjeparts informasjonskapsler Blokker informasjonskapsler fra tredjeparter. Velg [Av] for å åpne for informasjonskapsler for tredjeparter. Fast lagring Tillater at HbbTV-applikasjonen lagrer data. Velg [Av] for å slette lagede data.

FM Radio Set-up (kun Russland eller Ukraina) Forhåndsinnstiller opptil 30 FMradiostasjoner som kan mottas i området ditt. Automatisk kanalsøk: Lar deg automatisk stille inn og lagre alle tilgjengelige kanaler. FM Radio Presets: Lar deg manuelt stille inn og lagre hver tilgjengelige kanal individuelt. Merk • For å aktivere denne funksjonen, gå inn i FMradiomodus ved å bruke Hjem (meny) (side 15), forhåndsinnstill deretter ønsket FMradiostasjoner etter trinnene som er nevnt under. Tilgangskontroll PIN-kode Stiller en PIN-kode for å blokkere kanaler, eksterne innganger, Internett-tjenester og alle innstillinger forbundet med kanalene. Bruk 0-9 på fjernkontrollen for å angi en firesifret PIN-kode. Endre PIN-kode Velg for å endre PIN-koden din. Aldersgrense Angir en aldersbasert sperre for visning. For å se et program som er rangert for aldre over alderen du spesifiserer, må du angi riktig PIN-kode. Beskyttelse av innstillinger Aktiverer eller deaktiverer beskyttelse av programrelaterte handlinger. Digitalprogramlås Låser en digital kanal så den ikke kan vises. For å vise en blokkert kanal, velg [Ulåst]. Satellittprogramlås Låser et satellittprogram så det ikke kan vises. For å vise et låst program, velg [Ulåst]. Merk • For å se sperrede programmer skrives PINkoden, eller velg [Program låst.] i [Tilgangskontroll] for å åpne blokkering. Ekstern input-lås Låser en ekstern inngang så den ikke kan vises. For å vise en ekstern inngang, velg [Ulåst]. Merk • Når du angir riktig PIN-kode for en blokkert kanal eller ekstern inngang, vil dette midlertidig deaktivere [Tilgangskontroll]- funksjonen. For å gjenaktivere [Tilgangskontroll]-innstillingene, slår du av og på TV-en. Tips • Hvis du har mistet PIN-koden, se side 35. Barnesikring på innspilte titler (kun for Storbritannia) Du kan blokkere innspilt innhold ved å vise en sikring som må låses opp av et passord. Internettlås (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Blokkerer Internett-innhold så det ikke kan vises. Velg [Ulåst] for å vise Internett-innholdet. Oppsett Nettverk (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Nettverksoppsett: Setter innstillinger for nettverksstatus. IPv6-/IPv4-prioritet: Veksler mellom [IPv6] og [IPv4 (anbefalt)]. 23 NO NO