Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Hemmanätverksinställningar: Inställningar för visning av server Visar den anslutna serverlistan. Du kan välja den server som ska visas i enhetsval. Serverdiagnostisering Diagnostiserar om TV:n kan ansluta till vardera server i hemmanätverket. Fjärrstart Denna funktion gör att ansluten enhet i hemmanätverket kan sätta på TV:n. Obs! • Standbyenergiförbrukningen ökar om [På] är inställt. Renderer Renderer-funktion Aktiverar TV:n för att spela upp mediafiler på en enhet (t.ex. digital stillbildskamera). Renderer-åtkomstkontroll Du får åtkomst från en specificerad kontrollenhet. Installation av Renderer Justerar de detaljerade inställningarna för [Installation av Renderer]. Integritetspolicy (endast KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Välj [Accepterar] eller [Accepterar inte] för bekräftelse av integritetspolicy. (sidan 12) Inställningar för fotoram Visningsläge: Gör att du kan välja visningsläge. Se sidan 15. Visning av klocka: Gör att du kan välja visning av klockan. Obs! • Detta alternativ är tillgängligt när [Visningsläge] är inställt till [Bild och klocka] eller [Klocka i helskärm]. Ljudprogram: Ställer in [FM Radio], [Musik] eller [Av] som ljudprogram. Val av bild: Väljer bild. Val av musik: Väljer musik. Inställningar för bildspel: Välj bildspelsläget eller visa en bild. 24 SE Inställning för musikuppspelning: Välj att lyssna på alla spår eller ett musikspår. Varaktighet: Välj efter vilken tidsperiod TV:n automatiskt växlar till standbyläge. Första veckodagen: Ställer in [Söndag] eller [Måndag] som första veckodagen i kalendern. Automatiskt start av USB Välj [På] för att automatiskt visa miniatyrbilden för senaste bild/musik/ video som visades/spelades när USBenheten är ansluten till USB-porten. Klocka/Timers Ställer in timer och klocka. Avstängn.timer: Ställer in under hur lång tid i minuter som du vill att TV:n ska vara påslagen innan den stängs av automatiskt. På-timer: TV:n slås på från standbyläge det klockslag du har angett och ställde in en kanal eller ingång som du önskade. Se till att ställa in klockan på rätt tid innan du ställer in denna funktion. Klockinställning: Ställer in klockan på aktuell tid och datumet. Auto/Manuell Välj [Manuell] för att ställa in aktuell tid manuellt. Automatisk tidszon Ställes om efter den tidszon där du befinner dig i, automatiskt eller inte. På: Växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid enligt kalendern. Av: Tiden visas enligt den tidsskillnad som ställts in med hjälp av [Tidszon].

Automatisk inställning av sommartid Ställer in om klockan automatiskt ska växla mellan sommartid och vintertid eller inte. Datum Ställ in aktuellt datum. Tid Ställ in aktuell tid. Tidszon Gör att du manuellt kan välja den tidszon du befinner dig i om det inte är samma som förinställd tidszonsinställning för ditt land/region. Inspelningsinställningar För att registrera och avregistrera HDD för inspelningsfunktion. Auto start Startar det första inställningsförfarandet. Med detta alternativ kan du ställa in TV:n igen efter flytt eller söka efter nya kanaler som startat. Språk/Language Väljer det språk som menyerna visas i. Startlogo Välj [På] för att visa logon när TV:n slås på. Välj [Av] för att avaktivera. LED-indikator Välj [På] för att tända LED-indikatorn. Välj [Av] för att avaktivera. AV-inställning AV-förval: Tilldelar namn till utrustning med externa ingångar. Aktivera: Välj [Auto] för att visa ikoner eller namn endast när utrustningen är ansluten, eller [Alltid] för att visa oberoende av anslutningsstatus. Färgsystem: Väljer färgsystem enligt kompositvideosignalen från ingångskällan. SE Högtalare: Välj mellan ljudutgång från TV-högtalare eller extern ljudutrustning. Hörlurar/Ljudutgång: Ställer in ljudutgången till hörlurar, extern ljudanläggning eller aktiv subwoofer som är ansluten till TV:n. Kopplar från hörlurar från TV:n när du väljer [Ljudutgång] eller [Subwoofer]. Hörlursbrytare: Slår på/stänger av TV:ns interna högtalare när du ansluter hörlurar till TV:n. Volym för hörlurar: Justerar volymen i hörlurarna. Obs! • Detta alternativ är inte tillgängligt när du ställt in [Hörlurar/Ljudutgång] på [Ljudutgång] eller [Subwoofer]. Ljudutgång Variabel: När en extern ljudanläggning används kan volymen som matas ut från Audio ut justeras med hjälp av TV:ns fjärrkontroll. Fast: Ljudutmatningen från TV:n är fast. Använd din ljudmottagares volymkontroll för att justera volymen (samt andra ljudinställningar) via din ljudanläggning. Tips! • Detta alternativ är endast tillgängligt när [Hörlurar/Ljudutgång] är inställt till Ljudutgång. 25 SE