Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Digital ljudutgång:

Digital ljudutgång: Ställer in ljudsignalen som matas ut genom att ansluta kabeln för digital utsignal (optisk) eller HDMI-kabeln. Ställ in på [Auto] när du ansluter utrustning som är kompatibel med Dolby Digital eller DTS. Ställ in på [PCM] när du ansluter utrustning som inte är kompatibel med Dolby Digital eller DTS. Tv-placering: Förbättrar högtalarinställningarna när de är inställda på [Bordsstativ] eller [Väggmontering] enligt din TV:s placering. BRAVIA Sync-inställningar Ger TV:n möjlighet att kommunicera med utrustning som är kompatibel med funktionen för BRAVIA Sync-kontroll och ansluts i TV:ns HDMI-portar. Observera att kommunikationsinställningar också måste göras på den anslutna utrustningen. BRAVIA Sync-styrning: Ställer in om TV:ns funktioner ska länkas till den anslutna utrustning som är kompatibel med BRAVIA Synckontroll. Följande funktioner är tillgängliga när det är inställt på [På]. Om den specifika Sony-utrustning som är kompatibel med BRAVIA Sync-kontroll är ansluten, tillämpas denna inställning automatiskt på ansluten utrustning. Stäng av enheter automatiskt: När detta är inställt på [På] stängs den anslutna utrustning som är kompatibel med BRAVIA Synckontroll av när din TV växlar till standbyläge. TV automatiskt på: När detta är inställt på [På] startas TV:n när du startar den anslutna utrustning som är kompatibel med BRAVIA Synckontroll. BRAVIA Sync-enhetslista: Visar en lista över ansluten utrustning som är kompatibel med BRAVIA Synckontroll. Välj [Aktivera] för att uppdatera [BRAVIA Sync-enhetslista]. 26 SE Tangenter för enhetskontroll: Välj knappfunktioner på TV:ns fjärrkontroll för att manövrera ansluten utrustning. Ingen Inaktiverar styrning med TV:ns fjärrkontroll. Normal För grundläggande funktioner, som t.ex. navigeringsknappar (upp, ner, vänster eller höger etc.). Inställningstangenter För grundläggande funktioner och användning av kanalrelaterade knappar såsom PROG +/– eller (0-9) etc. Användbart när du styr en mottagare eller digitalbox etc. via fjärrkontrollen. Menytangenter För grundläggande funktioner och användning av HOME/OPTIONSknapparna. Användbart när du väljer menyer på en BD-spelare etc. via fjärrkontrollen. Inställning- och menyknappar. För grundläggande funktioner och användning av kanalrelaterade knappar och HOME/OPTIONS-knappen. Obs! • Viss utrustning som har [BRAVIA Syncstyrning] har inte stöd för funktionen [Tangenter för enhetskontroll]. Nätverksinstallation (Endast modell KDL-40RD453, 32RD433 för Storbritannien) Gör att du kan ställa in IP-inställningar för TV:ns ethernet-port och upprätta nätverksanslutning. Obs! • För LAN-anslutningar, använd en kategori 5- kabel (medföljer ej). • Denna TV stöder ytterligare innehåll/tjänster som levereras av MHEG Internet Connected Services-funktionen. Allmän Internet (IPTV/ Webbtjänst/epost, osv.) stöds inte av denna TV. Kundsupport Ger dig information om din TV:s modell, programvara och annat. För mer information, se sidan 27.

Eko Återställ Aktuella ekoinställningar återställs till standardinställningar. Energisparläge Minskar TV:ns energiförbrukning genom att justera bakgrundsbelysningen. Om du väljer [Släckt bild], stängs bilden av. Ljudet förblir oförändrat. Standby för passiv TV Stänger av TV:n efter att den vilat under en förinställd tidsperiod. Kundsupport Modellnamn Visar modellnamnet på din TV. Programversion Visar programvaruversion på din TV. Digital Välj [Systeminformation] för att visa information om dina TV:s digitalkanaler. Externa ingångar Välj [Visa AV-förval] för att visa eller hantera TV-ingången. Bildkontroll Visa testbild: Gör att du kan utföra en bildkontroll på skärmen. USB systemuppdatering (endast KDL-40RD45x / 32RD43x) Välj för att utföra systemuppdatering. Mjukvaruuppdatering Uppdaterar TV-systemet med USB-minne eller via nätverk. Obs! • Mjukvaruuppdatering via internet kan variera beroende på region/land/TV-modell. • För att uppdatera programvaran, besök Sonys supportwebbplats. Automatisk mjukvarunedladdning Välj [På] för att automatiskt ladda ner mjukvaran. Välj [Av] för att avaktivera. Fabriksinställningar Återställer samtliga inställningar till fabriksinställningar. När denna process är klar visas skärmen för startinställningar. Obs! • Se till att inte stänga av TV:n när detta pågår (det tar cirka 30 sekunder) eller trycka på någon knapp. Initialisera personlig information (endast KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Du kan radera din personliga information som finns lagrad i TV:n. Produktsupport Visar produktinformation om din TV. 27 SE SE