Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Fjernbetjening

Fjernbetjening Fjernbetjeningens form, placering, tilgængelighed og funktion af knapper på fjernbetjeningen kan variere afhængigt af region/land/TV-model. Talknapper • Vælg kanaler. Tryk hurtigt på næste tal for kanalnummer 10 og derover. • Indtast det trecifrede sidenummer for at vælge side ved brug af tekst-tv. EXIT Skift til den foregående skærm, eller forlad menuen. Hvis en interaktiv applikationstjeneste er tilgængelig, skal du trykke her for at afslutte tjenesten. Farvede knapper Viser betjeningsguiden (hvis farvede knapper er tilgængelige). NETFLIX (Kun ved begrænset region/ land/TV-model) Få adgang til "NETFLIX"-onlinetjenesten. / (Oplysninger/Vis skjult tekst) • Visning af oplysninger. Tryk en gang for at få vist oplysninger om programmet/ indgangen, som du ser. Tryk igen for at fjerne visningen fra skærmen. • Viser skjulte oplysninger (f.eks. svar på en quiz) ved brug af tekst-tv. SLEEP Tryk gentagne gange, indtil tv'et viser tiden i minutter ([Fra]/[15 min.]/[30 min.]/[45 min.]/ [60 min.]/[90 min.]/[120 min]), som du ønsker, at tv'et skal være tændt, før det slukkes. For at annullere sleep-timeren skal du trykke gentagne gange på SLEEP, indtil [Fra] vises. //// (Vælg punkt / Enter) • Vælg eller juster punkter. • Bekræft valgte punkter. RETURN • Skifter til den foregående skærm i en valgt menu. • Stopper afspilning ved afspilning af foto/ musik/videofil. / (Indgangsvælger/Stop på side) • Viser og vælger indgangskilde. • Stopper på den aktuelle side ved brug af tekst-tv. DIGITAL/ANALOG Skifter til digital eller analog indgang. HOME Viser eller annullerer menuen. +/– (lydstyrke) Justerer lydstyrke. 8 DK

AUDIO Vælg lyd for flersproget kilde i digital tilstand eller to-kanal lyd for det sete program. (Afhænger programkilde). (Undertekst ) Skifter undertekstindstillingen (side 21) . /////// •Kør medieindhold på tv og tilsluttede BRAVIA Sync-kompatible enheder. • Denne tast kan også bruges til at betjene afspilning fra VOD-tjenester (Video on demand). Tilgængeligheden afhænger af VODtjenesten. (Kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) / (tv-standby) Tænder tv'et, eller bringer det i standby. SYNC MENU Tryk for at få vist BRAVIA Sync-menuen, og vælg derefter tilsluttet HDMI -udstyr fra [Apparatvalg]. Følgende funktioner kan vælges i BRAVIA Sync-menuen. Enhedsstyring: Brug [Enhedsstyring] for at betjene udstyr, som er kompatibelt med BRAVIA Synckontrol. Vælg funktioner blandt [Home (menu)], [Funktioner], [Indholdsliste] og [Sluk] for at betjene udstyret. Højttaler: Vælg [TV-højttaler] eller [Audiosystem] for at udsende tv'ets lyd fra tv-højttalerne eller tilsluttet lydudstyr. Tv-styring: Brug menuen [Tv-styring] for at betjene tv'et fra menuen [Home (menu)] eller [Funktioner]. Tilbage til tv: Vælg denne mulighed for at vende tilbage til tv-programmet. (Tekst-tv) Viser tekst-udsendelser ved brug af tekst-tv. Hver gang du trykker på , skifter displayet som følger: Tekst Tekst over tv-billedet (blandet visning) Ingen tekst (afslutter tekst-tv) GUIDE (EPG) Viser en digitale EPG (Elektronisk Programguide) (side 16). OPTIONS Viser en liste, der indeholder genveje til visse indstillingsmenuer. De anførte muligheder varierer afhængigt af den aktuelle indgang og indholdet. (Gå til) Skifter til den kanal eller indgang, der blev set sidst i over 15 sekunder. PROG +/–/ / • Vælg næste (+) eller forrige (–) kanal. • Vælg den næste ( ) eller forrige ( ) side ved brug af tekst-tv. (Lydløs) Slår lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til. TITLE LIST Viser titellisten. (Skærmformat) Justerer skærmvisningen. Tryk flere gange for at vælge det ønskede skærmformat (side 13). Tip • Knapperne 5, , PROG + og AUDIO er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringerne som referencepunkt, når du betjener tv'et. Bemærk • Hvis undertekster er valgt, og brugeren starter et digitalt tekstprogram via knappen ‘tekst’, forsvinder underteksterne muligvis i visse tilfælde. Når brugeren afslutter det digitale tekstprogram, genoptages dekodning af undertekster automatisk. SE DK 9 DK