Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Tip • Hvis du vælger

Tip • Hvis du vælger andet udstyr, der er sluttet til tv'et, skal du indstille [To-kanal lyd] til [Stereo], [A] eller [B]. Avancerede indstillinger Dynamikområde: Kompenserer for forskelle i lydstyrken mellem forskellige kanaler. Bemærk • Effekten fungerer muligvis ikke eller kan variere afhængigt af programmet, uanset indstillingen for [Dynamikområde]. Dolby Digital Plus Out: Vælg [Auto] for at passere igennem Dolby Digital Plus stream til ARC, når Dolby Digital Plus er tilgængelig via tilsluttet lydsystem. Mens Dolby Digital Plus sendes ud, er Digital Audio Out (optisk)* slået fra. Vælg [Fra] for at konvertere Dolby Digital Plus til Dolby Digital for både ARC (Lydsystem) og Digital Audio Out (optisk)*. HE-AAC-lydstyrke: Juster HE-AAClydstyrken. MPEG-lydniveau: Justerer MPEGlydstyrken. * Kun ved begrænset region/land/TV-model. Skærmstyring Skærmformat Flere oplysninger om skærmformat findes på side 13. Auto-format Ændrer automatisk [Skærmformat], så det passer til indgangssignalet. 4:3 som standard Indstiller standard [Skærmformat] til 4:3- indgangssignal. Automatisk visningsområde Justerer automatisk billedet til det mest velegnede skærmområde. Skærmområde Justerer billedets skærmområde. 20 DK Vandret position Juster billedets vandrette position. Lodret position Justerer billedets lodrette position. Lodret størrelse Juster billedets lodrette størrelse, når [Skærmformat] er indstillet til [Bred zoom]. PC-justering Vælg skærmtilstand ved modtagelse af pc-indgangssignal. Kanalopsætning Analog opsætning Analog aut. programindstilling: Gør det muligt at indstille alle tilgængelige analoge kanaler. Normalt er dette ikke nødvendigt, da kanalerne blev indstillet første gang, tv'et blev installeret. Indstillingen gør det dog muligt at gentage programindstillingen (hvis du f.eks. skal finde nye kanaler efter en flytning, eller hvis udbyderen tilbyder nye kanaler). Manuel programindstilling: Tryk på PROG +/– for at vælge kanalens programnummer, før du vælger [Tvsystem]/[Kanal]/[Navn]/[AFT]/ [Lydfilter]/[Udelad]/[Farvesystem]. Du kan ikke vælge et programnummer, der er indstillet til [Udelad]. Program: Indstil programkanalerne manuelt. Signalniveau: Viser signalniveauet for det program, der i øjeblikket ses. Programsortering: Gør det muligt at ændre den rækkefølge, som kanalerne lagres i på tv'et.

Digital opsætning Digital programindstilling: Digital automatisk programindstilling Stiller ind på alle tilgængelige digitale kanaler. Med denne indstilling kan du indstille tv'et efter en flytning eller søge efter nye kanaler, som er blevet lanceret af udbydere. Autom. programindstillingsområde [Normal]: Søger efter tilgængelige kanaler i dit område/land. [Fuld]: Søger efter tilgængelige kanaler uanset område/land. Bemærk • Du kan køre [Digital automatisk programindstilling], når du er flyttet til et nyt sted, har skiftet udbyder, eller hvis du vil lede efter nye kanaler, der lige er udbudt. Redigering af programliste Fjerner uønskede digitale kanaler, der er gemt på tv'et, og ændrer rækkefølgen af de digitale kanaler, der er gemt på tv'et. Manuel indstilling Gør det muligt at indstille de digitale kanaler manuelt. Undertekstopsætning: Undertekst-indstilling Hvis [Hørehæmmet] er valgt, vises der muligvis undertekster med visuelle hjælpefunktioner (hvis tv-kanalerne sender sådanne oplysninger). Primære foretrukne sprog Vælg foretrukne sprog, som underteksterne skal vises på. Sekundære foretrukne sprog Vælg sekundære foretrukne sprog, som underteksterne skal vises på. Lydopsætning: Lydtype (synstolkning) Normal Giver normal lydtype. Synstolkning Giver en lydbeskrivelse (fortælling) af visuelle oplysninger, hvis tv-kanalen sender sådanne oplysninger. Hørehæmmet Skifter til udsendelse for hørehæmmede, når [Hørehæmmet] er valgt. Oplæste undertekster Skifter til udsendelse med oplæsning af undertekster, hvis tv-kanalerne udsender sådanne oplysninger. Primære foretrukne sprog Gør det muligt at vælge det foretrukne sprog, der skal bruges til et program. Nogle digitale kanaler sender et program på flere forskellige sprog. Sekundære foretrukne sprog Gør det muligt at vælge det sekundære foretrukne sprog, der skal bruges til et program. Nogle digitale kanaler sender et program på flere forskellige sprog. Miksningsniveau Justerer tv'ets udgangsniveau for primær lyd og lydbeskrivelser. Tip • Denne indstilling er kun tilgængelig når [Synstolkning] i [Lydtype (synstolkning)] er indstillet. Opsætning af Guide: Opdater Guide i standby Tv får EPG-data i standbytilstand. Teknisk opsætning: Automatisk tjenesteopdatering Gør det muligt for tv'et at registrere og gemme nye digitale tjenester, efterhånden som de bliver tilgængelige. Erstatning af tjenester Vælg [Til] for automatisk at skifte kanal, når sendestationen sender det viste program på en anden kanal. Overførsel af programliste Importer eller eksporter indstillede programmer ved hjælp en USB-enhed. Konfiguration af satellit: Gør det muligt at indstille satellitkanaler automatisk. Digital satellittuning Stiller ind på alle tilgængelige satellittjenester. Med denne indstilling kan du indstille tv'et efter en flytning eller søge efter nye kanaler, som er blevet lanceret af udbydere. SE DK 21 DK