Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Espagnol

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Espagnol

Mengniveau Past de

Mengniveau Past de hoofdzakelijke uitgangsniveaus van de audio en de audiobeschrijving van de televisie aan. Tip • Deze optie is alleen beschikbaar als [Audiobeschrijving] in [Audiotype (Audiobeschrijving)] is ingesteld. Gids instellen: Gids bijwerken in stand-by Televisie ontvangt EPG-data tijdens de stand-bymodus. 22 NL Technische instellingen: Auto service update Hiermee kan de televisie nieuwe digitale diensten detecteren en opslaan wanneer deze beschikbaar worden. Service vervanging Selecteer [Aan] om het kanaal automatisch te veranderen wanneer de zender de verzending van het bekeken programma naar een ander kanaal overbrengt. Overdracht van programmalijst Import of export ingestelde programma's gebruiken een USBapparaat. Satelliet Instelling: Hiermee kunt u automatisch satellietkanalen programmeren. Digitale satellietafstemming Programmeert de beschikbare satellietdiensten. Met deze optie kunt u de televisie herprogrammeren na een verhuizing of nieuwe kanalen te zoeken die door zenders worden aangeboden. Opmerking • U kunt het type installatie en de instelling van de afstemmingsopties kiezen volgens de hieronder vermelde instellingen: Antenneconfiguratie Hiermee kunt u het enkele kabeldistributiesysteem, de vaste antenne of DiSEqc kiezen. Het type installatie van de satelliet kan zijn het enkele kabeldistributiesysteem, de vaste antenne of DiSEqc. Het enkele kabeldistributiesysteem zorgt voor de doorgave van satellietprogramma's naar meerdere ontvangers over een enkele coaxkabel. Elke ontvanger of tuner krijgt één ‘band’ voor gebruik toegewezen. Met installaties van DiSEqC kunt u meerdere satellietschotels of LNB's aansluiten, als u die heeft, en met de bediening van de televisie hiertussen schakelen. De vaste antenne is meestal het simpelste type installatie als er één satellietschotel en LNB is. Band Het nummer van de band die voor gebruik is toegewezen aan de televisie of de tuner. Bandfrequentie De frequentie van de band die voor gebruik is toegewezen aan de televisie of de tuner. Andere (Algemene satelliet) De televisie zoekt naar satellietdiensten gebaseerd op een groep van algemene instellingen. DiSEqC Controleren Instellingen voor de regeling van extra satellietapparatuur zoals keuzeschakelaars voor satellieten. Scantype Een volledige scan voert een scan uit van alle beschikbare satellietfrequenties. Een netwerkscan voert een scan uit gebaseerd op voorgedefinieerde netwerkparameters. Met een handmatige scan kunt u de scanfrequentie en andere parameters van transponders instellen. Tip • Als er diensten missen na deze netwerkscan moet u de volledige scan uitvoeren. Satelliet Programmalijst bewerken Verwijdert eventuele ongewenste satellietdiensten die op de televisie zijn opgeslagen en verandert de volgorde van de opgeslagen satellietdiensten. Auto service update via satelliet Hiermee kan de televisie nieuwe satellietdiensten detecteren en opslaan wanneer deze beschikbaar zijn. Handmatige service-update (favorieten en timers behouden) Zoekt handmatig naar beschikbare service updates. Instellingen CA-module: Hiermee krijgt u toegang tot een betaalde televisiedienst via een Conditional Access Module (CAM) en een kijkkaart. PIN CA-module: Hiermee kunt u de 8-cijferige PIN-code voor de Conditional Access Module (CAM) opslaan op de televisie.

Verwijder servicelijst: Hiermee verwijdert u een dienstlijst. Selecteer [Ja] om de lijst te verwijderen. Instellingen interactieve toepassing (alleen KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x): De interactieve toepassingsservice biedt naast geavanceerde opties ook digitale teksten en beelden van hoge kwaliteit. De service wordt ondersteund door de aanbieders. Interactieve toepassing Maakt de weergave van programma's met interactieve diensten mogelijk. Toepassing automatisch starten Start automatisch uitzendingsgerelateerde toepassingen. Applicatie voor (Prog. [current program]) Maakt de interactieve toepassingsservice mogelijk, voor het huidige programma. Opmerking • De interactieve service is alleen beschikbaar, als deze door de aanbieder wordt verstrekt. • De beschikbare functies en scherminhoud zijn afhankelijk van de aanbieder. HbbTV-instellingen voor privacy Niet volgen Zorgt ervoor dat de televisie met de externe server kan communiceren bij het traceren van de televisie. Opmerking • De manier van traceren hangt af van de externe server. Als de server ingesteld is op niet traceren, wordt er geen verandering op deze functie aangegeven. Cookies van derden blokkeren Blokkeert cookies van derden Om de blokkering van cookies van derden uit te schakelen, selecteer [Uit]. Blijvende opslag Zorgt ervoor dat de HbbTV-applicatie gegevens kan opslaan. Om de opgeslagen gegevens te verwijderen, selecteer [Uit]. FM Radio Set-up (enkel voor Rusland en Oekraïne) Programmeert tot 30 FM-radiozenders die in uw regio beschikbaar zijn. Autom. Program.: Hiermee kunt u automatisch alle beschikbare zenders programmeren en opslaan. FM Radio Presets: Hiermee kunt u één per één elke beschikbare zender handmatig programmeren en opslaan. Opmerking • Om deze functie te activeren dient u naar de FM-radiomodus te gaan via Home (Menu) (pagina 15). Daarna kunt u de gewenste radiozenders instellen door de stappen hierboven te volgen. Kinderslot PIN-code Stelt een PIN-code in voor geblokkeerde kanalen, externe ingangen, internetdiensten en alle kanaalgerelateerde instellingen. Gebruik de toetsen 0-9 op de afstandsbediening om een viercijferige pincode in te geven. Wijzig PIN-code Selecteer deze functie om uw pincode te wijzigen. Kinderslot Hiermee kunt u een leeftijdgrens instellen om te kunnen kijken. Om programma's te kunnen bekijken die voor ouder zijn dan de door u ingegeven leeftijd dient er een pincode in te geven. Beveiliging instellen Inschakelen of uitschakelen van de beveiliging voor programmagerelateerde bewerkingen. Digitale programmavergrendeling Blokkeert een digitaal kanaal zodat het niet kan worden bekeken. Selecteer [Ontgrendeld] om een geblokkeerd kanaal te kunnen bekijken. 23 NL NL