Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Espagnol

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Espagnol

Inhoudsopgave BELANGRIJK

Inhoudsopgave BELANGRIJK BERICHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Veiligheidsinformatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Onderdelen en bedieningselementen Televisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Afstandsbediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 De televisie op het internet aansluiten Een internetverbinding tot stand brengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Type 1: Beveiligd netwerk met Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 10 Type 2: Beveiligd netwerk zonder Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 11 Type 3: Onbeveiligd netwerk met iedere soort draadloze LAN-router . . . . . . . . . . . . . 11 Type 4: Instelling bedraad netwerk . . . . . . 11 Een bedraad netwerk voorbereiden . . . . . . 12 De status van het netwerk weergeven . . . . 12 Als u geen verbinding met het netwerk kunt maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Privacy Beleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tv kijken De kijkstijl wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Het schermmodus wijzigen. . . . . . . . . . . . . 13 Scèneselectie instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Navigatie door het hoofdmenu. Alle apps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Photo Sharing Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 De televisie in de modus fotolijst gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Naar de FM-radio luisteren (enkel voor Rusland en Oekraïne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Digitale programmalijst . . . . . . . . . . . . . .16 Digitale EPG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Opnames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Foto's/muziek/video's afspelen via USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Thuisnetwerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Verbinding met een thuisnetwerk maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Renderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Displayinstellingen voor mediaservers. . . . 18 Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Systeem settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Klantondersteuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Films bekijken die op externe apparatuur staat Verbindingsschema . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Audio- en videoapparatuur gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Schermspiegeling gebruiken . . . . . . . . . . 31 De televisie op de wand installeren . . . .33 Bijkomende informatie Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . 34 Beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Geluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kanalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Netwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 NL

Inleiding Bedankt dat u hebt gekozen voor dit Sony product. Alvorens de televisie te gebruiken, dient u deze handleiding volledig door te lezen. Bewaar de handleiding voor raadpleging in de toekomst. Opmerking • De "x" die wordt weergegeven in de modelnaam komt overeen met een cijfer dat betrekking heeft op het ontwerp, de kleur of het tv systeem. • Lees het onderdeel "Veiligheidsinformatie" (pagina 3) voor u de televisie gebruikt. • De afbeeldingen en illustraties die gebruikt worden in de installatiehandleiding en in deze handleiding gelden uitsluitend als referentie en kunnen verschillen van het eigenlijke product. Locatie van de installatiehandleiding De installatiehandleiding is bovenop het kussen in de televisiedoos geplaatst. Locatie van het identificatielabel Het label met het modelnummer van de televisie, de productiedatum (jaar/maand) en de voedingsklasse bevinden zich op de achterkant van de televisie of verpakking. Het label voor het modelnummer en het serienummer van de netadapter bevinden zich aan de onderkant van de netadapter. WAARSCHUWING OM DE VERSPREIDING VAN VUUR TEGEN TE GAAN, HOUDT U KAARSEN OF ANDERE VUURHAARDEN ALTIJD UIT DE BUURT VAN DIT PRODUCT. BELANGRIJK BERICHT Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten. Opmerking voor draadloos signaal Hierbij verklaart Sony Corporation dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op: http://www.compliance.sony.de/ Veiligheidsinformatie WAARSCHUWING Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan te hoge temperaturen, bijvoorbeeld zonneschijn, vuur en dergelijke. Zet een televisie nooit op een instabiele plaats. De televisie kan vallen en zo ernstig persoonlijk letsel of overlijden tot gevolg hebben. Veel letsel, met name bij kinderen, kan worden vermeden door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals: Gebruik een kast of een standaard die door de fabrikant van de televisie wordt aanbevolen. Gebruik alleen een meubel waar de televisie veilig op kan staan. Zorg ervoor dat de televisie niet uitsteekt over de rand van het meubel waarop hij staat. Zet de televisie niet op hoog meubilair (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder zowel het meubel als de televisie aan een geschikt steunpunt te verankeren. Zet de televisie niet op een kleed of ander materiaal dat ligt tussen de televisie en het meubel waarop hij staat. Leer kinderen dat het gevaarlijk is om op een meubel te klimmen om naar de televisie of de bediening te reiken. Als u uw huidige televisie blijft gebruiken en verplaatst, gelden daarvoor dezelfde overwegingen als hierboven. Installatie/configuratie Installeer en gebruik de televisie volgens de instructies hieronder om het risico op brand, elektrische schok, schade en/of letsel te vermijden. Installatie • Het televisietoestel moet in de buurt van een goed toegankelijk stopcontact worden geplaatst. • Plaats het televisietoestel op een stabiel, horizontaal oppervlak om te vermijden dat hij valt en persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt. • Plaats de televisie zodat de tafelstandaard niet buiten de rand van het televisiemeubel (niet bijgeleverd) steekt. Als de tafelstandaard buiten de rand van het televisiemeubel steekt, kan de televisie omkantelen of vallen, met verwondingen of schade aan de televisie als gevolg. • Laat wandinstallaties alleen door gekwalificeerd servicepersoneel uitvoeren. • Het wordt om veiligheidsredenen aanbevolen accessoires van Sony te gebruiken, zoals: Wandmontagesteun – SU-WL450 • Gebruik de schroeven die bij de wandmontagesteun geleverd zijn voor het bevestigen van de wandmontagesteun aan het televisietoestel. De bijgeleverde schroeven moeten worden gebruikt zoals aangegeven op de afbeelding, gemeten vanaf het bevestigingsoppervlak van de wandmontagesteun. De diameter en de lengte van de schroeven verschillen naar gelang het model van de wandmontagesteun. Het gebruik van andere schroeven dan de meegeleverde schroeven kan resulteren in interne schade van het televisietoestel of kan ertoe leiden dat de televisie valt enz. 10 mm - 12 mm Schroef (geleverd bij wandmontagesteun) Wandmontagesteun Transport • Voordat u het televisietoestel transporteert, moet u alle snoeren loskoppelen. • Voor het transport van een groot televisietoestel zijn twee of drie personen nodig. 3 NL NL