Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Italien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Italien

Bijkomende informatie

Bijkomende informatie Problemen oplossen Wanneer het LED-indicatielampje rood knippert, telt u hoeveel keer het lampje knippert (intervaltijd is drie seconden). Als het LED-indicatielampje rood knippert, reset u de televisie door het netsnoer gedurende twee minuten los te koppelen van de televisie en vervolgens de televisie terug in te schakelen. Als het probleem zich nog steeds voordoet, contacteert u uw verkoper of het Sonyservicecentrum en vertelt u hoeveel keer het lampje knippert (intervaltijd is drie seconden). druk op op de televisie om deze uit te schakelen, koppel het netsnoer los en informeer uw verkoper of het Sony-servicecentrum. Controleer onderstaande items wanneer het LED-indicatielampje niet knippert. Als het probleem aanhoudt, moet u de televisie laten nakijken door bevoegd onderhoudspersoneel. Beeld Geen beeld (scherm is zwart) en geen geluid Controleer de aansluiting van de antenne/kabel. Sluit de televisie aan op het stopcontact en druk op op de televisie of / op de afstandsbediening. Geen beeld en geen menu-informatie van het met de video-ingang verbonden toestel verschijnt op het scherm. Druk op om de lijst met verbonden toestellen weer te geven, selecteer vervolgens de gewenste ingang. Controleer de verbinding tussen het optionele toestel en de televisie. Dubbel beeld of ghosting Controleer de antenne-/kabelverbinding, de locatie of de richting. Er verschijnt enkel sneeuw en ruis op het scherm Controleer of de antenne gebogen of gebroken is. Controleer of de antenne nog steeds bruikbaar is (drie tot vijf jaar bij normaal gebruik, één tot twee jaar aan de kust). Vertekend beeld (gestippelde lijnen of strepen) Houd de televisie uit de buurt van elektrische geluidsbronnen, zoals auto's, motors, haardrogers of optionele apparatuur. Laat bij het installeren van optionele apparatuur wat ruimte tussen de apparatuur en de televisie. Controleer de aansluiting van de antenne/kabel. Houd de antennekabel uit de buurt van andere verbindingskabels. Beeldruis of geluid bij het bekijken van een televisiekanaal Pas [AFT] (Automatische fine tuning) aan om een beter ontvangst te verkrijgen. Deze functie is alleen voor analoge televisiekanalen. Kleine zwarte stipjes en/of heldere puntjes verschijnen op het scherm Het beeld van een weergegeven item bestaat uit pixels. Het verschijnen van kleine zwarte stipjes en/of heldere puntjes (pixels) op het scherm is geen storing. Beeldcontouren zijn vervormd Wijzig de huidige instelling van [Film Mode] naar een andere instelling (pagina 19). Geen kleur bij programma's Selecteer [Reset] (pagina 18). Geen beeld van het verbonden apparaat op het televisiescherm Schakel het verbonden apparaat aan. Controleer de kabelverbinding. Druk op om de lijst met verbonden toestellen weer te geven, selecteer vervolgens de gewenste ingang. Voer de geheugenkaart of ander opslagapparaat correct in de digitale fotocamera. Gebruik een geheugenkaart van een digitale fotocamera of een ander opslagapparaat dat geformatteerd werd volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing van de digitale fotocamera. De werking wordt niet gegarandeerd voor alle USB-apparaten. De bedieningen variëren ook naargelang de functies van het USB-apparaat en de video die wordt afgespeeld. Kan het verbonden toestel niet selecteren in het menu of kan de ingang niet wijzigen Controleer de kabelverbinding. 34 NL

Geluid Geen geluid, maar wel goed beeld Druk op +/– of (Geluidsonderbreking). Controleer op de [Luidsprekers] in [AV-instellingen] is ingesteld op [TV-speaker] (pagina 26). Controleer of de hooftelefoon nog verbonden is met de televisie. Geen geluid of druk, rumoerig geluid Controleer of de instellingen van het televisiesysteem geschikt zijn (pagina 19). Kanalen Het gewenste kanaal kan niet worden geselecteerd Schakel tussen de digitale en analoge modus en selecteer het gewenste digitale/analoge kanaal. Sommige kanalen geven wit beeld Het kanaal is enkel beschikbaar voor abonnementen. Abonneer op een betaaldienst. het kanaal wordt enkel gebruikt voor gegevens (geen beeld of geluid). contacteer de zender voor transmissiegegevens. De digitale kanalen worden niet weergegeven Contacteer een lokale installateur om te weten te komen of er digitale transmissie beschikbaar is in uw regio. Upgrade naar een antenne met een beter bereik. Wijzigen van het afstembereik (beschikbaar afhankelijk van uw regio/land) Druk op de HOME-toets en kies dan t [Zender installatie] t [Digitaal Set-up] t [Digitale afstemming] t [Digitale autom. Afstemming] t [Auto afstemmings bereik]. [Normaal] Zoekt naar beschikbare kanalen in uw regio/land. [Volledig] Zoekt naar beschikbare kanalen, ongeacht de regio/het land. Opmerking • [Auto service update] is beschikbaar afhankelijk van uw regio/land. Tip • U kunt de [Digitale autom. Afstemming] laten lopen nadat u verhuisd bent, nadat u van service provider veranderd bent of om nieuw aangeboden kanalen te zoeken. • Het is aanbevolen dat u [Digitaal Set-up] t [Technische instellingen] t [Auto service update] op [Aan] instelt, zodat nieuwe digitale diensten automatisch kunnen worden toegevoegd zodra ze beschikbaar komen. Als dit op [Uit] is ingesteld, wordt u door een bericht op het televisiescherm op nieuwe digitale diensten gewezen maar ze worden niet automatisch toegevoegd. De beschikbaarheid van deze functie hangt af van uw regio/land. Als het niet beschikbaar is, voer dan [Digitale autom. Afstemming] uit om nieuwe diensten toe te voegen. Netwerk * Kan de VOD-service tijdens de opname niet gebruiken. Welke soort apparaten kunnen worden NL aangesloten, om gebruik te kunnen maken van schermspiegelingsfunctie? Er kunnen compatibele apparaten met schermspiegeling van Sony (Xperia) worden aangesloten. Het beeld of geluid valt soms uit Apparaten die radiogolven uitstralen, zoals andere draadloze LAN-apparaten of magnetronovens, kunnen de schermspiegelingsfunctie die gebruikmaakt van een draadloze LAN verstoren. Houd de televisie en compatibele apparaten met schermspiegeling van Sony (Xperia) uit de buurt van dergelijke apparaten of schakel deze apparaten uit. De communicatiesnelheid kan al naar gelang de afstand tot de apparaten of de obstakels tussen de apparaten, de configuratie van het apparaat, de status van de radiogolf, de onderbreking van de lijn of welk apparaat u gebruikt, wijzigen. De communicatie kan door de status van de radiogolf uitvallen. Sommige betaalde inhouden kunnen niet worden afgespeeld Het bronapparaat moet compatibel zijn met het HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1 systeem. Het kan zijn dat sommige betaalde inhouden niet worden weergegeven op een niet-compatibel bronapparaat. Apps zijn niet toegankelijk Controleer of de LAN-kabel of het netsnoer van de router/modem* correct is aangesloten. * Uw router/modem moet vooraf zijn ingesteld om verbinding met internet te maken. Neem contact op met uw internetserviceprovider voor de instellingen van uw router/modem. 35 NL