Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Italien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Italien

Opmerkingen betreffende

Opmerkingen betreffende de digitale televisiefunctie • Functies met betrekking tot digitale televisie ( ) werken alleen in landen of gebieden waar DVB-T/DVB-T2* (MPEG-2 en H.264/MPEG-4 AVC) digitale aardse signalen worden uitgezonden of waar toegang is tot een compatibele DVB-C (MPEG-2 en H.264/MPEG-4 AVC) kabelservice. Vraag uw dealer of u een DVB-T/DVB-T2*-signaal kunt ontvangen waar u woont of vraag uw kabelleverancier of hun DVB-C-kabelservice geschikt is voor een geïntegreerde werking met deze televisie. • Uw kabelleverancier kan voor een dergelijke service kosten in rekening brengen en het kan zijn dat u moet instemmen met bepaalde voorwaarden. • Dit televisietoestel voldoet aan de DVB-T/ DVB-T2*- en DVB-C-specificaties, maar de compatibiliteit met toekomstige DVB-T/ DVB-T2* digitale aardse en DVB-C digitale kabeluitzendingen kan niet worden gegarandeerd. • Bepaalde digitale televisiefuncties zijn wellicht niet beschikbaar in sommige landen/regio's en DVB-C-kabel werkt wellicht niet goed bij bepaalde aanbieders. * Niet alle toestellen hebben 2e generatie T2* Digitale Videouitzendtechnologie. Informatie over handelsmerken • De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen. • Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele-Dsymbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. • "BRAVIA" en zijn handelsmerken van Sony Corporation. • "Blu-ray Disc", "Blu-ray" en het "Blu-ray Disc" logo zijn handelsmerken van Blu-ray Disc Association. • Voor DTS-patenten, zie http://patents.dts.com. Geproduceerd onder licentie van DTS, Inc. DTS, het symbool, & DTS en het symbool samenzijn geregistreerde handelsmerken en DTS 2.0+ Digital Out is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden. • TUXERA is in de V.S en andere landen een geregistreerd handelsmerk van Tuxera Inc. • Windows Media is in de VS en/of andere landen een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation. • Dit product bevat technologie die beschermd is door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de distributie van deze technologie los van dit product is verboden zonder de betreffende licentie(s) van Microsoft. (Alleen voor KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) • Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software ASA. All rights reserved. • De Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi Protected Setup en Wi-Fi CERTIFIED logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance. Enkel voor satellietmodellen: • DiSEqC is een handelsmerk van EUTELSAT. Deze televisie ondersteunt DiSEqC 1.0. Deze televisie is niet bedoeld voor het regelen van gemotoriseerde antennes. 40 NL

(Alleen voor KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) 41 NL NL