Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Bulgare

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Bulgare

Δεν είναι

Δεν είναι δυνατή η επιλογή της ρύθμισης [Όχι] για το στοιχείο [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] Εάν έχετε συνδέσει ένα ηχοσύστημα το οποίο είναι συμβατό με τον Έλεγχο λειτουργίας BRAVIA Sync, δεν μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση [Όχι] σε αυτό το μενού. Για να αλλάξετε την έξοδο ήχου ώστε ο ήχος να ακούγεται από το ηχείο της τηλεόρασης, επιλέξτε [Ηχείο Τηλεόρασης] στο μενού [Ηχεία] (σελίδα 31). Έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης για τη λειτουργία [Κλείδωμα για Παιδιά] Πληκτρολογήστε τον αριθμό 9999 ως κωδικό PIN. Ενημερώστε τον Κωδικό PIN πιέζοντας το HOME και επιλέξτε [Ρυθμίσεις] t [Ρυθμίσεις Συστήματος] t [Κλείδωμα για Παιδιά] t [Αλλαγή Κωδικού PIN]. Στην οθόνη εμφανίζεται η Λειτουργία καταστήματος ή το Λογότυπο διαφήμισης λειτουργιών Στη τηλεχειριστήριο, πιέστε RETURN και, στη συνέχεια, πιέστε HOME και επιλέξτε [Ρυθμίσεις] t [Ρυθμίσεις Συστήματος] t [Ρυθμίσεις] t [Αυτόματη Έναρξη]. Επιλέξτε [Κατοικία] στο στοιχείο [Τοποθεσία]. Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των κουμπιών , + και – στην τηλεόραση. Συμβουλευτείτε την παρακάτω εικόνα για τη θέση των κουμπιών στην τηλεόραση. Μπροστινή πλευρά της τηλεόρασης Τεχνικά χαρακτηριστικά Σύστημα Σύστημα οθόνης Οθόνη LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων), Οπίσθιος φωτισμός LED Τηλεοπτικό σύστημα μετάδοσης Ανάλογα με την επιλογή χώρας/περιοχής/ μοντέλου τηλεόρασης Αναλογικό: B/G, D/K, L, I Ψηφιακό: DVB-T/DVB-C DVB-T2* 1 Δορυφορικό* 1 : DVB-S/DVB-S2 Χρωματικό σύστημα/Σύστημα εικόνας Αναλογικό: PAL, SECAM, NTSC3.58 (μόνο βίντεο), NTSC4.43 (μόνο βίντεο) Ψηφιακό: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0, H.265/HEVC MP@L4.1 (Full HD 60fps) Κάλυψη καναλιών Ανάλογα με την επιλογή χώρας/περιοχής/ μοντέλου τηλεόρασης Αναλογικό: UHF/VHF/Καλωδιακή Ψηφιακό: UHF/VHF/Καλωδιακή Δορυφορικό* 1 : Ενδιάμεση συχνότητα (IF) 950- 2.150 MHz Έξοδος ήχου (μόνο για τροφοδοσία 19,5 V) 5 W + 5 W Ασύρματη τεχνολογία Πρωτόκολλο IEEE802.11b/g/n (μόνο για το μοντέλο KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Υποδοχές εισόδου/εξόδου Κεραία/καλωδιακή Εξωτερικός ακροδέκτης 75 ohm για VHF/UHF Δορυφορική κεραία* 1 Θηλυκό βύσμα τύπου F, IEC169-24, 75 ohm. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & τόνος 22 kHz, Διανομή μέσω ενός καλωδίου EN50494. / AV1 Υποδοχή Scart 21 ακίδων (πρότυπο CENELEC) που περιλαμβάνει είσοδο ήχου/εικόνας, είσοδο RGB και έξοδο ήχου/εικόνας τηλεόρασης. 44 GR

HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 Βίντεο HDMI: 1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60 Hz), 720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Είσοδος PC: (Ανάλυση, Οριζόντια συχνότητα, Κατακόρυφη συχνότητα) Για τα μοντέλα KDL-48WD65x / 40WD65x / 40DR45x 640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz 800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz 1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz 1.280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz 1.280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz 1.360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz 1.280 × 1.024, 64,0 kHz, 60 Hz * 1.920 × 1.080, 67,5 kHz, 60 Hz * Όταν εφαρμόζεται στην είσοδο HDMI, ο χρονισμός 1.080p θα θεωρείται χρονισμός βίντεο και όχι χρονισμός υπολογιστή. Για τα μοντέλα KDL-32WD60x / 32DR43x 640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz 800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz 1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz 1.280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz 1.280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz 1.360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz Ήχος: Γραμμικό PCM δύο καναλιών: 32, 44,1 και 48 kHz, 16, 20 και 24 bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS ARC (Audio Return Channel) (μόνο HDMI IN 1) PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) *4 Γραμμικό PCM δύο καναλιών, Dolby Digital, DTS AUDIO OUT / (Μίνι στέρεο υποδοχή) Ακουστικό, έξοδος ήχου, Subwoofer 1, 2 (HDD REC) Θύρα USB Υποδοχή CAM (Μονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης) DC IN 19.5 V Είσοδος μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (Για τα μοντέλα KDL-48WD65x / 40WD65x / 40DR45x) LAN (Ανάλογα με την χώρας/περιοχής) Σύνδεσμος 10BASE-T/100BASE-TX (Η ταχύτητα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας του δικτύου. Η ταχύτητα και η ποιότητα επικοινωνίας μέσω 10BASE-T/100BASE-TX δεν είναι εγγυημένες για αυτή την τηλεόραση.) Άλλα Προαιρετικά εξαρτήματα Επιτοίχια βάση: SU-WL450 Θερμοκρασία λειτουργίας 0 °C – 40 °C Υγρασία λειτουργίας 10 % – 80 % σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) Ισχύς, Δελτίο Προϊόντος και άλλα Απαιτήσεις ισχύος 19,5 V DC με μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος Ονομαστική τιμή: Είσοδος 220 V - 240 V AC, 50 Hz Κλάση ενεργειακής απόδοσης KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x: A+ KDL-32WD60x / 32RD43x: A Μέγεθος οθόνης (διαγωνίως) (κατά προσέγγιση) KDL-48WD65x: 120,9 cm / 48 ίντσες KDL-40WD65x / 40RD45x: 101,6 cm / 40 ίντσες KDL-32WD60x / 32RD43x: 80,0 cm / 32 ίντσες Κατανάλωση ισχύος Στη λειτουργία [Κανονικό] KDL-48WD65x: 58 W KDL-40WD65x / 40RD45x: 48 W KDL-32WD60x / 32RD43x: 35 W Στη λειτουργία [Ζωηρή] KDL-48WD655: 85 W KDL-48WD653: 77 W KDL-48WD650: 77 W KDL-40WD655: 78 W KDL-40WD653: 59,4 W KDL-40WD650: 59,4 W KDL-40RD455: 76 W KDL-40RD453: 59,4 W KDL-40RD450: 59,4 W KDL-32WD605: 59,4 W KDL-32WD603: 45 W KDL-32WD600: 45 W KDL-32RD435: 58 W KDL-32RD433: 45 W KDL-32RD430: 45 W Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας* 2 KDL-48WD65x: 85 kWh KDL-40WD65x / 40RD45x: 70 kWh KDL-32WD60x / 32RD43x: 51 kWh Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή* 3 0,50 W 45 GR GR

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  • Nie należy podłączać zbyt w

 • Page 7 and 8:

  Pozbywanie się zużytych baterii (

 • Page 9 and 10:

  Pilot Wygląd pilota, lokalizacja,

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej

 • Page 15 and 16:

  Zmiana stylu wyświetlania Poruszan

 • Page 17 and 18:

  Aby uniknąć wypalenia panelu, po

 • Page 19 and 20:

  Formaty wideo obsługiwane przez US

 • Page 21 and 22:

  Korekcja czerni: zwiększenie nasyc

 • Page 23 and 24:

  Uwaga • Funkcję [Autoprogramowan

 • Page 25 and 26:

  Uwaga • Działanie funkcji śledz

 • Page 27 and 28:

  Wybór obrazu: możliwość wyboru

 • Page 29 and 30:

  BRAVIA Sync — lista urządzeń: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34:

  Używanie urządzeń audio i wideo

 • Page 35 and 36:

  Montaż telewizora na ścianie W te

 • Page 37 and 38:

  Dźwięk Jakość obrazu jest dobra

 • Page 39 and 40:

  Nie mogę połączyć się z Intern

 • Page 41 and 42:

  Zasilanie, karta produktu i inne Wy

 • Page 43 and 44:

  43 PL PL

 • Page 45 and 46:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 47 and 48:

  Umístění: • Venkovní prostor

 • Page 49 and 50:

  Součásti a ovládací prvky Telev

 • Page 51 and 52:

  AUDIO Vybere zvuk vícejazyčného

 • Page 53 and 54:

  Typ 2: Zabezpečená síť bez nast

 • Page 55 and 56:

  Sledování televize Změna stylu z

 • Page 57 and 58:

  Používání televizoru v režimu

 • Page 59 and 60:

  Volby přehrávání Stisknutím č

 • Page 61 and 62:

  Barevná teplota Nastavuje bílé b

 • Page 63 and 64:

  Automatické ladění - rozsah [Nor

 • Page 65 and 66:

  Blokovat soubory cookie jiných spo

 • Page 67 and 68:

  První den v týdnu: Nastaví jako

 • Page 69 and 70:

  Nastavení sítě (pouze pro Spojen

 • Page 71 and 72:

  Kvalita obrazu • Kompozitní AV k

 • Page 73 and 74:

  Montáž televizoru na zeď Tento n

 • Page 75 and 76:

  Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j

 • Page 77 and 78:

  Obecné Televizor se automaticky vy

 • Page 79 and 80:

  Napájení, informační list výro

 • Page 81 and 82:

  39 CZ CZ

 • Page 83 and 84:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 85 and 86:

  Zakázané použitie Televízny pri

 • Page 87 and 88:

  Súčasti a ovládacie prvky Telev

 • Page 89 and 90:

  AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh

 • Page 91 and 92:

  Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe

 • Page 93 and 94:

  Ak sa nedokážete pripojiť k inte

 • Page 95 and 96:

  Používanie hlavnej ponuky Stlače

 • Page 97 and 98:

  Zoznam digit. Programov 1 V digitá

 • Page 99 and 100:

  Hudobný formát USB •LPCM (.wav)

 • Page 101 and 102:

  Duálny zvuk Nastavenie zvuku z rep

 • Page 103 and 104:

  Miera kombinácie Úprava hlavnej v

 • Page 105 and 106:

  Satelitný programový zámok Zablo

 • Page 107 and 108:

  Časové pásmo Umožňuje manuáln

 • Page 109 and 110:

  Eko Reset Vynulovanie aktuálnych n

 • Page 111 and 112:

  Kvalita obrazu • Kompozitný AV k

 • Page 113 and 114:

  Zmena nastavenia pásma (pre odborn

 • Page 115 and 116:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 117 and 118:

  Niekedy, keď používam bezdrôtov

 • Page 119 and 120:

  Špecifikácie Systém Systém pane

 • Page 121 and 122:

  Poznámky k funkcii Digital TV •

 • Page 124 and 125:

  Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE

 • Page 126 and 127:

  Szállítás • A készülék szá

 • Page 128 and 129:

  • Soha ne használjon súrolóesz

 • Page 130 and 131:

  Távvezérlő A távvezérlő alakj

 • Page 132 and 133:

  Megjegyzés • Ha a feliratok ki v

 • Page 134 and 135:

  2. típus: Secured Network Wi-Fi Pr

 • Page 136 and 137:

  Adatvédelmi Nyilatkozat Amikor a k

 • Page 138 and 139:

  Képmegosztó Plusz (csak KDL-48WD6

 • Page 140 and 141:

  Digitális EPG 1 Nyomja meg a GUIDE

 • Page 142 and 143:

  Otthoni hálózat (csak KDL-48WD65x

 • Page 144 and 145:

  A hangszóró hangját [Mono], [Szt

 • Page 146 and 147:

  Másodlagos választott nyelv Vála

 • Page 148 and 149:

  Műholdas program lezárása Letilt

 • Page 150 and 151:

  HDD be- és kiregisztrálásához a

 • Page 152 and 153:

  Takarékosság Törlés Az aktuáli

 • Page 154 and 155:

  Képminőség • AV kompozit kábe

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Alkalmazások nem érhetők el Ell

 • Page 162 and 163:

  Műszaki adatok Rendszer Megjelení

 • Page 164 and 165:

  Megjegyzések a digitális tv-funkc

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  Transportul • Înainte de a depla

 • Page 170 and 171:

  • Nu utilizaţi niciodată pastă

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă Forma, amplasarea, dis

 • Page 174 and 175:

  Conectarea televizorului la interne

 • Page 176 and 177:

  • Pentru a utiliza reţeaua cu IP

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Listă de progr. Digitale 1 Apăsa

 • Page 182 and 183:

  Notă • Redarea formatelor de fi

 • Page 184 and 185:

  Setează sunetul de la difuzor la [

 • Page 186 and 187:

  A doua limbă preferată Selectaţi

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  26 RO Oră Setează ora curentă. F

 • Page 192 and 193:

  Asistenţă pentru clienţi Numele

 • Page 194 and 195:

  Calitatea imaginii • Cablu AV com

 • Page 196 and 197:

  Notă • Dispozitivele care se con

 • Page 198 and 199:

  Informaţii suplimentare Depanare C

 • Page 200 and 201:

  Uneori, calitatea streamingului vid

 • Page 202 and 203:

  Specificaţii Sistem Tip de panou P

 • Page 204 and 205:

  Note privind televiziunea digitală

 • Page 206 and 207:

  Съдържание ВАЖНА З

 • Page 208 and 209:

  • На всяка цена изп

 • Page 210 and 211:

  Предпазни мерки Гл

 • Page 212 and 213:

  Части и управление

 • Page 214 and 215:

  RETURN • Връща към пре

 • Page 216 and 217:

  Свързване на телев

 • Page 218 and 219:

  Тип 4: Настройка на

 • Page 220 and 221:

  Гледане на телевиз

 • Page 222 and 223:

  • Поддържа се брау

 • Page 224 and 225:

  Медия Възпроизвежд

 • Page 226 and 227:

  Списък на медийнит

 • Page 228 and 229:

  Формат на екрана За

 • Page 230 and 231:

  Настройка на сател

 • Page 232 and 233:

  Блокиране за Запис

 • Page 234 and 235:

  Лого при включване

 • Page 236 and 237:

  Поддръжка Име на мо

 • Page 238 and 239:

  Качество на картин

 • Page 240 and 241:

  За да промените нас

 • Page 242 and 243: Допълнителна инфор
 • Page 244 and 245: Платено съдържание
 • Page 246 and 247: Спецификации Систе
 • Page 248 and 249: Забележка за цифро
 • Page 250 and 251: Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤ
 • Page 252 and 253: • Επισκευή ή επιχε
 • Page 254 and 255: Εγκατάσταση στον τ
 • Page 256 and 257: • Όταν προσαρμόζετ
 • Page 258 and 259: • Περιμένετε για λ
 • Page 260 and 261: PROG +/-/ / • Επιλέξτε τ
 • Page 262 and 263: • Μετά την επιλογή
 • Page 264 and 265: Αν δεν μπορείτε να
 • Page 266 and 267: Περιήγηση στο μενο
 • Page 268 and 269: Ακρόαση ραδιοφώνου
 • Page 270 and 271: • Όταν συνδέετε μι
 • Page 272 and 273: Λειτουργία Ταινίας
 • Page 274 and 275: Ρυθμίζει τα κανάλι
 • Page 276 and 277: Σας δίνει τη δυνατό
 • Page 278 and 279: Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct: Ο
 • Page 280 and 281: Ακουστικά/Έξοδος ή
 • Page 282 and 283: Έλεγχος εικόνας Πρ
 • Page 284 and 285: Ποιότητα εικόνας •
 • Page 286 and 287: Όταν εμφανιστεί η ο
 • Page 288 and 289: Πρόσθετες πληροφορ
 • Page 290 and 291: Η ταχύτητα επικοιν
 • Page 294 and 295: Ανάλυση οθόνης KDL-48W
 • Page 296 and 297: İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .
 • Page 298 and 299: Hava sirkülasyonu tıkalı. Duvar
 • Page 300 and 301: • Bu ekipman test edilmiştir ve
 • Page 302 and 303: Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda dü
 • Page 304 and 305: Televizyonun İnternete Bağlanmas
 • Page 306 and 307: Kablolu Ağın Hazırlanması Telev
 • Page 308 and 309: Home menüsünde gezinme HOME düğ
 • Page 310 and 311: Dijital Program Listesi 1 Dijital m
 • Page 312 and 313: Ev Ağı (Sadece KDL-48WD65x / 40WD
 • Page 314 and 315: Not • Efekt, [Dinamik Aralık] ay
 • Page 316 and 317: Bant Frekansı Televizyon veya ayar
 • Page 318 and 319: Ağ (Sadece KDL-48WD65x / 40WD65x /
 • Page 320 and 321: Değişken: Bir dış ses sistemi k
 • Page 322 and 323: Bağlanmış cihazlardan görüntü
 • Page 324 and 325: Ses ve video cihazlarını kullanma
 • Page 326 and 327: Ek bilgi Sorun Giderme LED gösterg
 • Page 328 and 329: Kablosuz LAN kullanırken bazen vid
 • Page 330 and 331: Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste
 • Page 332 and 333: Dijital TV fonksiyonu hakkında •
 • Page 336: Szczegółowe informacje o produkta