Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Bulgare

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Bulgare

Spis treści WAŻNA

Spis treści WAŻNA UWAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa . . . . 3 Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Części i elementy sterujące Telewizor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pilot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Podłączanie telewizora do Internetu Ustanawianie połączenia z Internetem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Typ 1: Sieć zabezpieczona, obsługująca standard Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Typ 2: Sieć zabezpieczona, nieobsługująca standardu Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Typ 3: Sieć niezabezpieczona, z wykorzystaniem dowolnego bezprzewodowego rutera sieci LAN . . . . . . 12 Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej. . . . . 13 Przygotowywanie sieci przewodowej. . . . . 13 Podgląd statusu sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Jeżeli nie możesz połączyć się z Internetem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Polityka prywatności . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Oglądanie telewizji Zmiana stylu wyświetlania . . . . . . . . . . . 15 Zmiana formatu ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ustawienie Wybór sceny . . . . . . . . . . . . . . . 15 Poruszanie się po menu głównym Wszystkie aplikacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Udostępnianie zdjęć Plus. . . . . . . . . . . . . . . 16 Używanie telewizora w trybie ramki zdjęciowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Słuchanie radia FM (dotyczy tylko Rosji i Ukrainy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Lista programów cyfrow. . . . . . . . . . . . . . 17 Cyfrowy EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Nagrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Odtwarzanie zdjęć/muzyki/wideo przez USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Sieć domowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Podłączanie do sieci domowej . . . . . . . . . . 19 Renderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Wyświetl ustawienia serwerów mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ustawienia systemowe . . . . . . . . . . . . . . . .20 Pomoc techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Wyświetlanie obrazu z podłączonych urządzeń Schemat połączeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Używanie urządzeń audio i wideo. . . . . .33 Używanie funkcji Kopia lustrzana . . . . . .33 Montaż telewizora na ścianie . . . . . . . . .35 Informacje dodatkowe Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . 36 Obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Dźwięk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kanały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Sieć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2 PL

Wprowadzenie Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy Sony. Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Uwaga • Symbol „x”, który pojawia się w nazwie modelu, odpowiada jednemu znakowi numerycznemu opisującemu projekt, kolor lub system transmitowania telewizji. • Przed użyciem telewizora należy przeczytać „Informacje dotyczące bezpieczeństwa” (strona 3). • Zdjęcia i ilustracje użyte w Podręczniku konfiguracji oraz w niniejszej instrukcji mają charakter jedynie poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Lokalizacja Przewodnika ustawień Przewodnik ustawień znajduje się na miękkiej podkładce wewnątrz opakowania z telewizorem. Lokalizacja etykiety identyfikacyjnej Etykiety dotyczące numeru modelu, daty produkcji (rok i miesiąc) oraz specyfikacji elektrycznej znajdują się z tyłu telewizora lub na opakowaniu. Etykiety z informacją o numerze modelu i numerze seryjnym zasilacza sieciowego znajdują się u dołu zasilacza. OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU, ŚWIECZKI I INNE ŹRÓDŁA OTWARTEGO OGNIA NALEŻY ZAWSZE UTRZYMYWAĆ Z DALA OD PRODUKTU. WAŻNA UWAGA Nadzór nad dystrybucją na terytorium RP : Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands Weybridge, Surrey, KT 13 0XW United Kingdom. Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji. Uwaga dotycząca sygnału cyfrowego Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: http://www.compliance.sony.de/ Informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Nie wolno narażać baterii na działanie zbyt wysokich temperatur przez ekspozycję na słońce, ogień itd. Nigdy nie należy umieszczać telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może się przewrócić, powodując poważne obrażenia lub śmierć. Wielu obrażeń, szczególnie u dzieci, można uniknąć stosując takie proste środki ostrożności jak: Korzystanie z szafek lub stojaków zalecanych przez producenta telewizora. Korzystanie wyłącznie z mebli, które mogą bezpiecznie udźwignąć telewizor. Upewnienie się, że telewizor nie wystaje nad krawędź mebli, na których spoczywa. Nieumieszczanie telewizora na wysokich meblach (np. kredensach lub szafkach na książki), jeśli meble i telewizor nie zostały zaczepione o odpowiednie oparcie. Nieumieszczanie telewizora na obrusie lub innych materiałach, które mogą się znajdować pomiędzy telewizorem i meblem, na którym stoi. Wyjaśnienie dzieciom niebezpieczeństwa związanego ze wspinaniem się na mebel w celu sięgnięcia telewizora lub jego elementów sterowania. Jeśli pozostał stary telewizor i jest on przenoszony do innego miejsca, obowiązują te same wskazówki. Montaż i instalacja Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych obrażeń ciała, odbiornik TV należy zainstalować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej. Instalacja • Telewizor powinien być zainstalowany w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka. • Ustaw telewizor na stabilnej, równej powierzchni tak, aby uniknąć ryzyka jego przewrócenia i spowodowania obrażeń użytkownika lub uszkodzenia telewizora. • Zainstaluj telewizor w taki sposób, aby podstawa telewizora nie wystawala poza stojak (brak w zestawie). Jesli podstawa telewizora wystaje poza stojak, moze to spowodowac przewrócenie i upadek telewizora, a w efekcie spowodowac obrazenia osobiste lub uszkodzenie telewizora. • Montaż odbiornika na ścianie należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi. • Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie akcesoriów Sony: Uchwyt ścienny – SU-WL450 3 PL PL

 • Page 1: Television Instrukcja obsługi PL N
 • Page 5 and 6: • Nie należy podłączać zbyt w
 • Page 7 and 8: Pozbywanie się zużytych baterii (
 • Page 9 and 10: Pilot Wygląd pilota, lokalizacja,
 • Page 11 and 12: Podłączanie telewizora do Interne
 • Page 13 and 14: Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej
 • Page 15 and 16: Zmiana stylu wyświetlania Poruszan
 • Page 17 and 18: Aby uniknąć wypalenia panelu, po
 • Page 19 and 20: Formaty wideo obsługiwane przez US
 • Page 21 and 22: Korekcja czerni: zwiększenie nasyc
 • Page 23 and 24: Uwaga • Funkcję [Autoprogramowan
 • Page 25 and 26: Uwaga • Działanie funkcji śledz
 • Page 27 and 28: Wybór obrazu: możliwość wyboru
 • Page 29 and 30: BRAVIA Sync — lista urządzeń: w
 • Page 31 and 32: Wyświetlanie obrazu z podłączony
 • Page 33 and 34: Używanie urządzeń audio i wideo
 • Page 35 and 36: Montaż telewizora na ścianie W te
 • Page 37 and 38: Dźwięk Jakość obrazu jest dobra
 • Page 39 and 40: Nie mogę połączyć się z Intern
 • Page 41 and 42: Zasilanie, karta produktu i inne Wy
 • Page 43 and 44: 43 PL PL
 • Page 45 and 46: Úvod Děkujeme vám, že jste si v
 • Page 47 and 48: Umístění: • Venkovní prostor
 • Page 49 and 50: Součásti a ovládací prvky Telev
 • Page 51 and 52: AUDIO Vybere zvuk vícejazyčného
 • Page 53 and 54:

  Typ 2: Zabezpečená síť bez nast

 • Page 55 and 56:

  Sledování televize Změna stylu z

 • Page 57 and 58:

  Používání televizoru v režimu

 • Page 59 and 60:

  Volby přehrávání Stisknutím č

 • Page 61 and 62:

  Barevná teplota Nastavuje bílé b

 • Page 63 and 64:

  Automatické ladění - rozsah [Nor

 • Page 65 and 66:

  Blokovat soubory cookie jiných spo

 • Page 67 and 68:

  První den v týdnu: Nastaví jako

 • Page 69 and 70:

  Nastavení sítě (pouze pro Spojen

 • Page 71 and 72:

  Kvalita obrazu • Kompozitní AV k

 • Page 73 and 74:

  Montáž televizoru na zeď Tento n

 • Page 75 and 76:

  Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j

 • Page 77 and 78:

  Obecné Televizor se automaticky vy

 • Page 79 and 80:

  Napájení, informační list výro

 • Page 81 and 82:

  39 CZ CZ

 • Page 83 and 84:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 85 and 86:

  Zakázané použitie Televízny pri

 • Page 87 and 88:

  Súčasti a ovládacie prvky Telev

 • Page 89 and 90:

  AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh

 • Page 91 and 92:

  Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe

 • Page 93 and 94:

  Ak sa nedokážete pripojiť k inte

 • Page 95 and 96:

  Používanie hlavnej ponuky Stlače

 • Page 97 and 98:

  Zoznam digit. Programov 1 V digitá

 • Page 99 and 100:

  Hudobný formát USB •LPCM (.wav)

 • Page 101 and 102:

  Duálny zvuk Nastavenie zvuku z rep

 • Page 103 and 104:

  Miera kombinácie Úprava hlavnej v

 • Page 105 and 106:

  Satelitný programový zámok Zablo

 • Page 107 and 108:

  Časové pásmo Umožňuje manuáln

 • Page 109 and 110:

  Eko Reset Vynulovanie aktuálnych n

 • Page 111 and 112:

  Kvalita obrazu • Kompozitný AV k

 • Page 113 and 114:

  Zmena nastavenia pásma (pre odborn

 • Page 115 and 116:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 117 and 118:

  Niekedy, keď používam bezdrôtov

 • Page 119 and 120:

  Špecifikácie Systém Systém pane

 • Page 121 and 122:

  Poznámky k funkcii Digital TV •

 • Page 124 and 125:

  Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE

 • Page 126 and 127:

  Szállítás • A készülék szá

 • Page 128 and 129:

  • Soha ne használjon súrolóesz

 • Page 130 and 131:

  Távvezérlő A távvezérlő alakj

 • Page 132 and 133:

  Megjegyzés • Ha a feliratok ki v

 • Page 134 and 135:

  2. típus: Secured Network Wi-Fi Pr

 • Page 136 and 137:

  Adatvédelmi Nyilatkozat Amikor a k

 • Page 138 and 139:

  Képmegosztó Plusz (csak KDL-48WD6

 • Page 140 and 141:

  Digitális EPG 1 Nyomja meg a GUIDE

 • Page 142 and 143:

  Otthoni hálózat (csak KDL-48WD65x

 • Page 144 and 145:

  A hangszóró hangját [Mono], [Szt

 • Page 146 and 147:

  Másodlagos választott nyelv Vála

 • Page 148 and 149:

  Műholdas program lezárása Letilt

 • Page 150 and 151:

  HDD be- és kiregisztrálásához a

 • Page 152 and 153:

  Takarékosság Törlés Az aktuáli

 • Page 154 and 155:

  Képminőség • AV kompozit kábe

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Alkalmazások nem érhetők el Ell

 • Page 162 and 163:

  Műszaki adatok Rendszer Megjelení

 • Page 164 and 165:

  Megjegyzések a digitális tv-funkc

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  Transportul • Înainte de a depla

 • Page 170 and 171:

  • Nu utilizaţi niciodată pastă

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă Forma, amplasarea, dis

 • Page 174 and 175:

  Conectarea televizorului la interne

 • Page 176 and 177:

  • Pentru a utiliza reţeaua cu IP

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Listă de progr. Digitale 1 Apăsa

 • Page 182 and 183:

  Notă • Redarea formatelor de fi

 • Page 184 and 185:

  Setează sunetul de la difuzor la [

 • Page 186 and 187:

  A doua limbă preferată Selectaţi

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  26 RO Oră Setează ora curentă. F

 • Page 192 and 193:

  Asistenţă pentru clienţi Numele

 • Page 194 and 195:

  Calitatea imaginii • Cablu AV com

 • Page 196 and 197:

  Notă • Dispozitivele care se con

 • Page 198 and 199:

  Informaţii suplimentare Depanare C

 • Page 200 and 201:

  Uneori, calitatea streamingului vid

 • Page 202 and 203:

  Specificaţii Sistem Tip de panou P

 • Page 204 and 205:

  Note privind televiziunea digitală

 • Page 206 and 207:

  Съдържание ВАЖНА З

 • Page 208 and 209:

  • На всяка цена изп

 • Page 210 and 211:

  Предпазни мерки Гл

 • Page 212 and 213:

  Части и управление

 • Page 214 and 215:

  RETURN • Връща към пре

 • Page 216 and 217:

  Свързване на телев

 • Page 218 and 219:

  Тип 4: Настройка на

 • Page 220 and 221:

  Гледане на телевиз

 • Page 222 and 223:

  • Поддържа се брау

 • Page 224 and 225:

  Медия Възпроизвежд

 • Page 226 and 227:

  Списък на медийнит

 • Page 228 and 229:

  Формат на екрана За

 • Page 230 and 231:

  Настройка на сател

 • Page 232 and 233:

  Блокиране за Запис

 • Page 234 and 235:

  Лого при включване

 • Page 236 and 237:

  Поддръжка Име на мо

 • Page 238 and 239:

  Качество на картин

 • Page 240 and 241:

  За да промените нас

 • Page 242 and 243:

  Допълнителна инфор

 • Page 244 and 245:

  Платено съдържание

 • Page 246 and 247:

  Спецификации Систе

 • Page 248 and 249:

  Забележка за цифро

 • Page 250 and 251:

  Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤ

 • Page 252 and 253:

  • Επισκευή ή επιχε

 • Page 254 and 255:

  Εγκατάσταση στον τ

 • Page 256 and 257:

  • Όταν προσαρμόζετ

 • Page 258 and 259:

  • Περιμένετε για λ

 • Page 260 and 261:

  PROG +/-/ / • Επιλέξτε τ

 • Page 262 and 263:

  • Μετά την επιλογή

 • Page 264 and 265:

  Αν δεν μπορείτε να

 • Page 266 and 267:

  Περιήγηση στο μενο

 • Page 268 and 269:

  Ακρόαση ραδιοφώνου

 • Page 270 and 271:

  • Όταν συνδέετε μι

 • Page 272 and 273:

  Λειτουργία Ταινίας

 • Page 274 and 275:

  Ρυθμίζει τα κανάλι

 • Page 276 and 277:

  Σας δίνει τη δυνατό

 • Page 278 and 279:

  Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct: Ο

 • Page 280 and 281:

  Ακουστικά/Έξοδος ή

 • Page 282 and 283:

  Έλεγχος εικόνας Πρ

 • Page 284 and 285:

  Ποιότητα εικόνας •

 • Page 286 and 287:

  Όταν εμφανιστεί η ο

 • Page 288 and 289:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 290 and 291:

  Η ταχύτητα επικοιν

 • Page 292 and 293:

  Δεν είναι δυνατή η

 • Page 294 and 295:

  Ανάλυση οθόνης KDL-48W

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Hava sirkülasyonu tıkalı. Duvar

 • Page 300 and 301:

  • Bu ekipman test edilmiştir ve

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda dü

 • Page 304 and 305:

  Televizyonun İnternete Bağlanmas

 • Page 306 and 307:

  Kablolu Ağın Hazırlanması Telev

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Dijital Program Listesi 1 Dijital m

 • Page 312 and 313:

  Ev Ağı (Sadece KDL-48WD65x / 40WD

 • Page 314 and 315:

  Not • Efekt, [Dinamik Aralık] ay

 • Page 316 and 317:

  Bant Frekansı Televizyon veya ayar

 • Page 318 and 319:

  Ağ (Sadece KDL-48WD65x / 40WD65x /

 • Page 320 and 321:

  Değişken: Bir dış ses sistemi k

 • Page 322 and 323:

  Bağlanmış cihazlardan görüntü

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Ek bilgi Sorun Giderme LED gösterg

 • Page 328 and 329:

  Kablosuz LAN kullanırken bazen vid

 • Page 330 and 331:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 332 and 333:

  Dijital TV fonksiyonu hakkında •

 • Page 336:

  Szczegółowe informacje o produkta