Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Varemerker • Begrepene

Varemerker • Begrepene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. • Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories. • "BRAVIA" og er varemerker for Sony Corporation. • "Blu-ray Disc", "Blu-ray" og "Blu-ray Disc"- logoen er varemerker for Blu-ray Disc Association. • For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Produsert på lisens fra DTS, Inc. DTS, symbolet, & DTS og symbolet sammen er registrerte varemerker, og DTS 2.0+ Digital Out er et varemerke for DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett. • TUXERA er et registrert varemerke for Tuxera Inc. i USA og andre land. • Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. • Dette produktet inneholder teknologi som er Microsoft har opphavsrett til. Bruk eller distribusjon av denne teknologien utenfor dette produktet er forbudt uten relevant(e) lisens(er) fra Microsoft. (Kun for KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) • Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software ASA. All rights reserved. • Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi Protected Setup og Wi-Fi CERTIFIED Logo er varemerker eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance. Kun for satellittmodeller: • DiSEqC er et varemerke for EUTELSAT. Denne TV-en støtter DiSEqC 1.0. Denne TVen er ikke ment for å kontrollere motoriserte antenner. 38 NO

(Kun for KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) 39 NO NO