Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Övrig information

Övrig information Felsökning När LED-indikatorn blinkar rött, räkna antalet gånger denna blinkar (intervallet är tre sekunder). Om LED-indikatorn blinkar rött, återställer du TV:n genom att koppla från strömkabeln från TV:n i två minuter, starta sedan TV:n. Om problemet kvarstår kan du kontakta din återförsäljare eller Sony servicecenter och ange hur många gånger LED-indikatorn blinkar rött (intervallet är tre sekunder). Stäng av TV:n genom att trycka på , koppla ifrån strömkabeln och informera din återförsäljare eller Sony servicecenter. När LED-indikatorn inte blinkar, kontrollerar du de olika alternativen nedan. Om problemet kvarstår, kontakta en auktoriserad servicetekniker för kontroll av TV:n. Bild Ingen bild (skärmen är mörk) och inget ljud hörs Kontrollera antenn/kabelanslutningen. Anslut TV:n till ett vägguttag och tryck på på TV:n eller / på fjärrkontrollen. Ingen bild eller ingen menyinformation från utrustning som är ansluten till videoingångsuttaget visas på skärmen Tryck på för att visa listan med ansluten utrustning och välj därefter önskad ingång. Kontrollera anslutningen mellan extrautrustningen och TV:n. Dubbla bilder eller spökbilder Kontrollera antennens/kabelns anslutning, placering och riktning. Det är bara brus och flimmer på skärmen Se efter om antennen är skadad eller böjd. Kontrollera om antennen är utsliten (tre till fem år är en ganska normal ålder; ett till två år i kustnära miljöer). Bildstörning (prickade linjer eller remsor) Se till att elektriska störningskällor, t.ex. bilar, motorcyklar, hårtorkar och annan utrustning inte kommer för nära TV:n. När du ansluter extrautrustning bör du lämna ett visst utrymme mellan utrustningen och TV:n. Kontrollera antenn/kabelanslutningen. Håll antennkabeln på avstånd från andra anslutningskablar. Det är bild- eller ljudstörningar när jag tittar på en TV-kanal Justera [AFT] (Automatisk fininställning) för att få bättre bildmottagning. Denna funktion är endast för analoga TV-kanaler. Små svarta punkter och/eller ljuspunkter syns på skärmen Bilden på den här bildskärmen byggs upp av pixlar. Små svarta punkter och/eller ljusa punkter (pixlar) på skärmen indikerar inte en felfunktion. Bildens konturer är förvrängda Ändra den aktuella inställningen för [Filmläge] till en annan inställning (sidan 19). Ingen färg visas för program Välj [Återställ] (sidan 18). Bilden från ansluten utrustning visas inte på skärmen Slå på strömmen till den anslutna utrustningen. Kontrollera kabelanslutningen. Tryck på för att visa listan med ansluten utrustning och välj därefter önskad ingång. Sätt i minneskortet eller annan lagringsenhet på rätt sätt i digitalkameran. Använd ett minneskort eller annan lagringsenhet för digitalkameran som har formaterats enligt den bruksanvisning som medföljde digitalkameran. Användning kan inte garanteras för alla USBenheter. Användning skiljer sig också åt beroende på USB-enhetens funktioner och vilken video som spelas. Det går inte att välja ansluten utrustning i menyn eller växla ingång Kontrollera kabelanslutningen. 32 SE

Ljud Inget ljud men bra bild Tryck på +/– eller (ljud av). Kontrollera om [Högtalare] under [AV-inställning] är inställt på [TV-högtalare] (sidan 25). Kontrollera om hörlurskontakten är ansluten till TV:n. Inget ljud eller störningar i ljudet Kontrollera om TV-systemsinställningen är korrekt (sidan 19). Kanaler Det går inte att välja önskad kanal Växla mellan digitalt och analogt läge och välj önskad digital/analog kanal. Vissa kanaler är tomma Kanalen är kodad/endast för abonnemang. Abonnera på en betal-TV-tjänst. Kanalen används endast för data (ingen bild eller ljud). Kontakta sändningsföretaget för mer information om sändningen. Digitalkanaler visas inte Fråga en lokal installatör för att få reda på om det finns digitala sändningar i ditt område. Uppgradera till en antenn med högre förstärkning. För att ändra inställningsområde (tillgängligt beroende på din region/ditt land) Tryck på knappen HOME, och välj sedan t [Kanalinställningar] t [Digital inställning] t [Digital sökning] t [Automatisk digital kanalnställning] t [Autom. Kanalinställnings område]. [Normal] Söker efter tillgängliga kanaler inom din region/ land. [Full] Söker efter tillgängliga kanaler oavsett region/ land. Obs! • [Automatisk tjänstuppdatering] är tillgängligt beroende på din region/ditt land. Tips! • Du kan köra [Automatisk digital kanalnställning] efter att du flyttat till en ny bostad, ändrat tjänsteleverantör eller för att söka efter nya kanaler. • Du rekommenderas att ställa in [Digital inställning] t [Teknisk inställning] t [Automatisk tjänstuppdatering] till [På] för att ge nya digitala tjänster möjlighet att läggas till automatiskt när de blir tillgängliga. Om den är inställd till [Av] får du meddelande om nya digitala tjänster genom ett meddelande på skärmen och tjänsterna blir inte automatiskt tillagda. Den här funktionens tillgänglighet beror på din region/ditt land. Om den inte är tillgänglig, utför [Automatisk digital kanalnställning] för att lägga till nya tjänster. Nätverk SE * Det går inte att använda VOD-tjänst under inspelning. Vilken typ av enheter kan anslutas för att använda skärmspeglingsfunktionen? Skärmspeglingskompatibla Sony-enheter (Xperia) kan anslutas. Video eller ljud avbryts ibland Enheter som sänder ut radiovågor, som andra trådlösa LAN-enheter eller mikrovågsugnar, kan störa skärmspeglingsfunktionen vid användning av trådlöst LAN. Håll TV:n eller skärmspeglingskompatibla Sony-enheter (Xperia) borta från sådana enheter, eller stäng av dem om möjligt. Kommunikationshastigheten kan ändras beroende på avståndet eller hinder mellan enheter, enhetskonfiguration, radiovågsförhållanden, överbelastning på linjen eller vilken enhet du använder. Kommunikationen kan avbrytas på grund av radiovågsförhållandena. En del betalningsinnehåll kan inte spelas upp Källenheten behöver vara kompatibel med HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/ 2.1-system. En del betalningsinnehåll kanske inte visas via en icke-kompatibel källenhet. Appar är otillgängliga Kontrollera så att LAN-kabeln eller strömkabeln till routern/modemet* har anslutits riktigt. * Din router/ditt modem måste vara inställd/inställt i förväg för att kunna ansluta till internet. Kontakta din internettjänstleverantör för router-/ modeminställningar. Försök använda apparna senare. Appinnehållsleverantörens server kanske är ur tjänst. 33 SE