Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Ibland är

Ibland är videoströmningskvaliteten dålig när det trådlösa LAN-nätverket används Den trådlösa nätverksanslutningens kvalitet varierar beroende på avstånd eller hinder (t.ex. vägg) mellan TV:n och den trådlösa routern (åtkomstpunkt), omgivningsstörningar, och kvalitet på den trådlösa routern (åtkomstpunkt). Trådlös LAN-anslutning misslyckas eller radiomottagningsförhållanden är dåliga Kontrollera installationsplatsen för TV:n och trådlös router (åtkomstpunkt). Signalförhållanden kan påverkas av följande anledningar. Andra trådlösa enheter, mikrovågor, fluorescerande ljus, osv. finns placerade i närheten. Det finns golv eller väggar mellan den trådlösa routern (åtkomstpunkt) och TV:n. Om problemet kvarstår även efter att det ovan kontrollerats, försök att upprätta en trådbunden LAN-anslutning. Dålig bild på Internetvideo Kvaliteten beror på den originalvideo som levereras av internetinnehållsleverantören och din anslutningsbandbredd. En del internetinnehåll visas med förlorade detaljer, speciellt under snabba rörelser eller mörka scener Videokvaliteten och bildstorleken beror på bredbandshastigheten och levererandet från innehållsleverantörerna. Bra bildkvalitet men inget ljud på internetinnehållet Kvaliteten beror på det originalinnehåll som levereras av internetinnehållsleverantören och din anslutningsbandbredd. På grund av beskaffenheten hos internetvideo innehåller inte alla videor ljud. Din TV kan inte ansluta till servern Kontrollera LAN-kabeln eller anslutningen till din server och din TV. Kontrollera om ditt nätverk är riktigt konfigurerat på din TV. Ett meddelande visas som säger att TV:n inte kan ansluta till ditt nätverk Kontrollera de aktuella nätverksinställningarna. Tryck på HOME, och välj sedan [Inställningar] t [Systeminställningar] t [Inställningar] t [Nätverk] t [Nätverksinstallation] t [Visa nätverksinställning och status]. Om alla dina nätverksinställningar är ”-” så är kanske inte din server riktigt ansluten. Kontrollera dina nätverksanslutningar och/eller serverns bruksanvisning för anslutningsinformation. Omkonfigurera dina nätverksinställningar. Om LAN-kabeln är ansluten till en aktiv server och TV:n har erhållit en IP-adress, kontrollera din DLNA Certified-mediaservers anslutningar och konfigurationer. Obs! Din IP-adresskonfiguration kan visas genom att du väljer alternativet [Visa nätverksinställning och status]. DLNA Certified-mediaserver är oåtkomlig även om den är listad under [Media] i hemmenyn Kontrollera din LAN-kabel/anslutning på dina serveranslutningar. TV:n kan ha förlorat anslutningen med servern. Utför [Serverdiagnostisering] för att kontrollera om din mediaserver kommunicerar riktigt med TV:n. Tryck på HOME, och välj sedan [Inställningar] t [Systeminställningar] t [Inställningar] t [Nätverk] t [Hemmanätverksinställningar] t [Serverdiagnostisering]. När du använder renderer-funktionen kan musikfiler inte spelas upp. Vissa applikationer visar en bildfil förinstallerad i PC:n samtidigt med musikuppspelningen när du använder renderer-funktionen. Beroende på den förinstallerade bildfilen kanske musikuppspelning inte är möjlig, men kan bli möjlig genom att du byter bildfil. Du kunde inte ansluta till internet Kontrollera så att LAN-kabeln eller strömkabeln till routern/modemet* har anslutits riktigt. * Din router/ditt modem måste vara inställd/inställt i förväg för att ansluta till Internet. Kontakta din internettjänstleverantör för router-/ modeminställningar. Du har inget YouTube-ID Om du inte har något YouTube-ID eller lösenord, registrera dem genom adressen nedan. http://www.google.com/device (Du kan även registrera ett YouTube-ID och lösenord från din PC.) Efter att du registrerat ditt ID kan du använda det direkt. Allmänt TV:n slås av automatiskt (TV:n växlar över till standby-läge) Kontrollera om [Avstängn.timer] är aktiverad (sidan 24). Kontrollera om [Varaktighet] är aktiverad via [På-timer] (sidan 24) eller [Inställningar för 34 SE

fotoram] (sidan 24). Kontrollera om [Standby för passiv TV] är aktiverad (sidan 27). Vissa ingångskällor kan inte väljas Välj [AV-förval] och välj [Alltid] för ingångskällan (sidan 25). Fjärrkontrollen fungerar inte Byt batterierna. HDMI-utrustning visas inte i [BRAVIA Syncenhetslista] Kontrollera att din utrustning är kompatibel med BRAVIA Sync-kontroll. Det går inte att välja [Av] för [BRAVIA Syncstyrning] Om du har anslutit ett ljudsystem som är kompatibelt med BRAVIA Sync-kontroll går det inte att välja [Av] i denna meny. Välj [TVhögtalare] i menyn [Högtalare] för att ändra ljudutgång till TV-högtalare (sidan 25). Lösenordet för [Barnlås] har glömts bort Mata in PIN-koden 9999. Uppdatera PIN-kod genom att trycka på HOME och välja [Inställningar] t [Systeminställningar] t [Barnlås] t [Ändra PIN-kod]. Affärens visningsläge eller marknadsföringslogo visas på skärmen Tryck på RETURN på fjärrkontrollen, tryck sedan på HOME och välj [Inställningar] t [Systeminställningar] t [Inställningar] t [Auto start]. Se till att du väljer [Hemma] för [Plats]. Det går inte att hitta knapparna , +, och – på TV:n. Se bilden nedan för att hitta knapparna på TV:n. TV:ns framsida Specifikationer System Skärmsystem LCD-skärm (bildskärm med flytande kristaller), LED-bakgrundsbelysning TV-system Beroende på ditt val av land/område/TV-modell Analogt: B/G, D/K, L, I Digitalt: DVB-T/DVB-C DVB-T2* 1 Satellit* 1 : DVB-S/DVB-S2 Färg/videosystem Analogt: PAL, SECAM, NTSC3.58 (endast video), NTSC4.43 (endast video) Digitalt: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0, H.265/HEVC MP@L4.1 (Full HD 60fps) Kanaltäckning Beroende på ditt val av land/område/TV-modell Analogt: UHF/VHF/kabel Digitalt: UHF/VHF/kabel Satellit* 1 : IF-frekvens 950-2 150 MHz Ljudutgång (endast för strömförsörjning på 19,5 V) 5 W + 5 W Trådlös teknik Protokoll IEEE802.11b/g/n (endast KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Uttag för ingångar/utgångar Antenn/kabel 75 ohms externt uttag för VHF/UHF Satellitantenn* 1 F-typsanslutning, hona IEC169-24, 75 ohm. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton, Distribution via enkel kabel-TV EN50494. / AV 21-polig scart-kontakt (CENELEC standard) inkl. ljud/videoingång, RGB-ingång och TV-ljud/ videoutgång. 35 SE SE