Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Tilslutning af tv til

Tilslutning af tv til internettet (Kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Opsætning af internetforbindelsen Hvis du vil bruge netværksfunktioner på dit TV, skal det være tilsluttet internettet. Opsætningen er forskellig afhængigt af typen af netværk og LAN-router. Før opsætning af internetforbindelsen skal du sørge for at opsætte en LAN-router. Kontroller det trådløse LAN-miljø ved hjælp af følgende skema. Trådløst LAN Beskyttet trådløst LAN? JA m Bruger du en trådløs LANrouter, der er kompatibel med Wi-Fi Protected Setup (WPS)? JA m Type 1* Kablet LAN, Type 4 NEJ k Type 3 NEJ k Type 2 * Type 1 er nemmere at sætte op, hvis din router har en automatisk indstillingsknap, f.eks. Air Station One- Touch Secure System (AOSS). De fleste nyeste routere har denne funktion. Kontroller din router. Type 1: Følg konfigurationen for beskyttet netværk med Wi-Fi Protected Setup (WPS). Type 2: Følg konfigurationen for beskyttet netværk uden Wi-Fi Protected Setup (WPS). Type 3: Følg konfigurationen for ubeskyttet netværk med en vilkårlig type trådløs LAN-router. Type 4: Følg konfigurationen for kabelbaseret netværksopsætning. Type 1: Beskyttet netværk med Wi-Fi Protected Setup (WPS) WPS-standarden gør sikkerhed i et trådløst hjemmenetværk så simpelt som at trykke på WPS-knappen på den trådløse LAN-router. Før du konfigurerer et trådløst LAN, skal du finde WPS-knappen på routeren og finde ud af, hvordan den bruges. Af sikkerhedsmæssige årsager tildeler [WPS (PIN)] en PIN-kode til din router. PIN-koden bliver fornyet, hver gang du vælger [WPS (PIN)]. 1 Tryk på HOME-knappen, og vælg derefter [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Netværk] [Netværksopsætning]. 2 IP-adresseindstilling/proxy-server: – automatisk indstilling: [Opsætning af netværk] [Nem] – manuel indstilling: [Opsætning af netværk] [Ekspert] [Opsætning med kabel] eller [Wi-Fi opsætning] 3 Vælg [WPS (trykknap)] for trykknapmetode eller [WPS (PIN)] for PIN-metode. Bemærk Navnet på WPS-knappen kan variere afhængigt af routeren (f.eks. AOSS-knap). 4 Følg instruktionerne på opsætningsskærmen. Bemærk • Hvis du vil bruge WPS til netværksopsætning, aktiveres sikkerhedsindstillingerne for den trådløse LAN-router, og eventuelt udstyr, der tidligere var tilsluttet det trådløse LAN på en ikke-sikker måde, vil blive afbrudt fra netværket. I dette tilfælde skal du aktivere sikkerhedsindstillingerne på det afbrudte udstyr og derefter forbinde igen. Ellers kan du deaktivere sikkerhedsindstillingerne på den trådløse LAN-router og derefter forbinde udstyret til et tv på en ikke-sikker måde. • For at bruge netværket med IPv6 skal du vælge [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Netværk] [IPv6/IPv4-prioritet] [IPv6] og derefter vælge [Nem] i [Opsætning af netværk]. • Når IPv6 er valgt, kan HTTP-proxy ikke indstilles. 10 DK

Type 2: Beskyttet netværk uden Wi-Fi Protected Setup (WPS) For at opsætte et trådløst LAN kræves et SSID (navn på det trådløse netværk) og en sikkerhedsnøgle (WEP- eller WPA-nøgle). Hvis du ikke kender dem, skal du se betjeningsvejledningen til din router. 1 Tryk på HOME-knappen, og vælg derefter [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Netværk] [Netværksopsætning]. 2 IP-adresseindstilling/proxy-server: – automatisk indstilling: [Opsætning af netværk] [Nem] – manuel indstilling: [Opsætning af netværk] [Ekspert] [Opsætning med kabel] eller [Wi-Fi opsætning] 3 Vælg [Scan], og vælg derefter et netværk på listen over scannede trådløse netværk. 4 Følg instruktionerne på opsætningsskærmen. Bemærk • For at bruge netværket med IPv6 skal du vælge [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Netværk] [IPv6/IPv4-prioritet] [IPv6] og derefter vælge [Nem] i [Opsætning af netværk]. • Når IPv6 er valgt, kan HTTP-proxy ikke indstilles. • Sørg for, at dine omgivelser er sikre, når du indtaster din adgangskode. Type 3: Ubeskyttet netværk med en vilkårlig type trådløs LAN-router For at opsætte et trådløst LAN kræves et SSID (navn på det trådløse netværk). 1 Tryk på HOME-knappen, og vælg derefter [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Netværk] [Netværksopsætning]. 2 IP-adresseindstilling/proxy-server: – automatisk indstilling: [Opsætning af netværk] [Nem] – manuel indstilling: [Opsætning af netværk] [Ekspert] [Opsætning med kabel] eller [Wi-Fi opsætning] 3 Vælg [Scan], og vælg derefter et netværk på listen over scannede trådløse netværk. 4 Følg instruktionerne på opsætningsskærmen. Bemærk • En sikkerhedsnøgle (WEP- eller WPA-nøgle) er ikke nødvendig, da du ikke behøver at vælge en sikkerhedsmetode ved denne fremgangsmåde. • For at bruge netværket med IPv6 skal du vælge [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Netværk] [IPv6/IPv4-prioritet] [IPv6] og derefter vælge [Nem] i [Opsætning af netværk]. • Når IPv6 er valgt, kan HTTP-proxy ikke indstilles. Type 4: Kabelbaseret netværksopsætning Indtast de pågældende alfanumeriske værdier for din router, hvis det er nødvendigt. De punkter, der skal indstilles (f.eks. IP-adresse, undernetmaske, DHCP) kan variere afhængigt af internetudbyderen eller routeren. For yderligere oplysninger henvises til vejledningerne fra din internetudbyder eller dem, der fulgte med routeren. 1 Tryk på HOME-knappen, og vælg derefter [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Netværk] [Netværksopsætning]. 2 IP-adresseindstilling/proxy-server: – automatisk indstilling: [Opsætning af netværk] [Nem] – manuel indstilling: [Opsætning af netværk] [Ekspert] [Opsætning med kabel] eller [Wi-Fi opsætning] 3 Følg instruktionerne på opsætningsskærmen. [Netværksopsætning] kan også indstilles fra menuen [Automatisk opstart]. Bemærk • Giver mulighed for automatisk konfiguration af dit kablede/trådløse netværk. Ved tilslutning via LAN-kabel: Kablet Ved tilslutning gennem indbygget trådløst LAN: Trådløs Ved tilslutning med begge kabler: Kablet • Indstil til [Nem], indstiller automatisk IP-adresse. Når proxy-server ikke er i brug. SE DK 11 DK