Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

• For at bruge

• For at bruge netværket med IPv6 skal du vælge [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Netværk] [IPv6/IPv4-prioritet] [IPv6] og derefter vælge [Nem] i [Opsætning af netværk]. • Når IPv6 er valgt, kan HTTP-proxy ikke indstilles. Forberedelse af et kabelbaseret netværk Tv Internet Modem med routerfun ktion eller Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet Brug diagnosen til at kontrollere for eventuelle årsager til netværksforbindelsesfejl og foretage indstillinger. 1 Tryk på HOME-knappen, og vælg derefter [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Netværk] [Netværksopsætning]. 2 Vælg [Se netværksopsætning og status]. 3 Vælg [Forbindelseskontrol]. Dette kan tage flere minutter. Du kan ikke annullere diagnosen, når du har valgt [Forbindelseskontrol]. Router Bemærk • Ved LAN-forbindelse skal et Category 7-kabel benyttes (medfølger ikke). Visning af netværksstatus Modem Internet Du kan bekræfte din netværksstatus. 1 Tryk på HOME-knappen, og vælg derefter [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Netværk] [Netværksopsætning]. 2 Vælg [Se netværksopsætning og status]. Privatlivspolitik Når du bruger de følgende funktioner til at oprette forbindelse til internettet, vil visse oplysninger, som anses for at være personlige oplysninger, blive sendt til Sony Corporations globale servere, og det kræver din accept, for at udbyderne kan bruge dem. • Opdateringer af systemsoftware ved tilslutning til Sony Corporations globale servere via internettet. • Internetindhold eller andre internettjenester fra udbydere som YouTube. Dette tv har indstillingsskærmbilleder i Automatisk opsætning eller Indstillingsmenu til at bekræfte din accept af dette, når du har læst privatlivspolitikken. Hvis du vil bruge disse funktioner, skal du markere [Enig] i hvert indstillingsskærmbillede. Hvis [Uenig] er markeret, er de to ovennævnte funktioner ikke tilgængelige. Selv i dette tilfælde, hvis der alligevel vælges [Til] i [Automatisk softwaredownload] i den indledende opsætningsmenu, er opdatering af systemetsoftwaren tilgængelig. Du kan ændre denne indstilling ved at trykke på HOME, vælg derefter [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Privatlivspolitik]. 12 DK

Brug af tv Ændring af sidelayout 1 Tryk på på / tv'et eller fjernbetjeningen for at tænde tv'et. 2 Tryk på DIGITAL/ANALOG for at skifte mellem digital og analog tilstand. 3 Tryk på talknapperne eller PROG +/– for at vælge en tv-kanal. 4 Tryk på +/– for at justere lydstyrken. I digital tilstand Et oplysningsbanner vises et kort øjeblik. Følgende ikoner vises muligvis på banneret. : Dataservice (udsendelsestjeneste) : Radiotjeneste : Betyder, at tjenesten er krypteret/ kræver abonnement : Betyder, at lyden er tilgængelig på flere sprog : Betyder, at der findes undertekster : Undertekster og/eller lyd er tilgængelig for hørehæmmede : Betyder, at det aktuelle program ikke bør ses af mindreårige (fra 3 til 18 år) : Børnelås : Lås digitalprogram : Betyder, at der findes lyd for synshæmmede : Oplæsning af undertekster mulig : Multikanallyd tilgængelig Ændring af skærmformatet 1 Tryk flere gange på for at vælge skærmformat. [Bred zoom]* [Fuld] [14:9]* [Normal] [Zoom]* * Den øverste og nederste del af billedet skæres muligvis væk. Bemærk • Du kan ikke vælge [14:9] til billeder fra HD-kilde. For HDMI pc-indgang (pc-timing) [Normal] [Fuld 1] [Fuld 2] Indstilling af valg af motiv 1 Tryk på OPTIONS. 2 Tryk på / og derefter for at vælge [Valg af motiv]. Når du vælger den ønskede motivfunktion, indstilles den optimale lyd- og billedkvalitet for det valgte motiv automatisk. Tilgængelige funktioner kan variere. Funktioner, der ikke er tilgængelige, er nedtonede. SE DK 13 DK