Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

3 Tryk på /// og

3 Tryk på /// og derefter for at vælge et program. Brug af favoritliste Med funktionen favoritter kan du angive op til fire lister med dine favoritprogrammer. Tryk på , mens du ser tv, for at oprette eller vise en favoritliste. Tip • Tryk på den blå knap for at redigere favoritlisten. Brug oversigten nederst på skærmen. Digital EPG 1 Tryk på GUIDE i digital tilstand. 2 Tryk på /// og derefter for at vælge et program. Optagelser 1 Tryk på HOME i digital tilstand. 2 Tryk på / og derefter for at vælge [Optagelser]. 3 Tryk på / og for at vælge [Titelliste], [Timerliste], [Fejlliste] eller [Manuel timeroptagelse]. Bemærk • Tryk på knappen REC for at optage programmet, som vises lige nu, digitalt med USB HDDoptagefunktionen. • Vær sikker på, at HDD er tilsluttet TV'et, før du optager. Medier Afspil foto/musik/video via USB Du kan afspille foto/musik/videofiler på tv'et, der er gemt på et digitalt Sony still-kamera eller videokamera via et USB-kabel eller et USBlagringsenhed . 1 Tilslut en understøttet USB-enhed til tv'et. 2 Tryk på HOME. 3 Tryk på / og derefter for at vælge [Medier]. 4 Tryk på / og derefter for at vælge [Foto], [Musik] eller [Video]. 5 [Valg af enhed] vises. Tryk på / og derefter på for at vælge en enhed (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x). 6 Tryk på /// og derefter på for at vælge en enhed. 7 Hvis der er tilsluttet mere end en USBenhed, skal du trykke på den røde knap for at vælge [Afspilningsfunktioner] og derefter [Valg af enhed] for at vælge den passende USB-enhed (kun KDL-40RD45x / 32RD43x). Afspilningsfunktioner Tryk på den røde knap, i miniaturebilledvisning, for at få vist en liste over USBafspilningsindstillinger. Justering af billed- og lydkvalitet for USB-medie Tryk på OPTIONS under medieafspilning og derefter vælge [Billede] eller [Lyd]. Bemærk •Tryk på /// og derefter for at vælge og justere et punkt. 16 DK

Afspilning af foto som diasshow (foto) 1 Tryk på den grønne knap i miniaturevisning for at starte diasshowet. For at indstille [Diasshoweffekt] og [Hastighed for diasshow] skal du trykke på OPTIONS [Afspilningsfunktioner]. Tryk på for at stoppe et diasshow RETURN. Bemærk • Følgende handlinger må ikke udføres, når tv'et indlæser data fra en USB-enhed: Du må ikke slukke for tv'et. Du må ikke afbryde USB-kablet. Du må ikke fjerne USB-enheden. Dataene på USB-enheden kan blive beskadiget. • Sony kan ikke holdes ansvarlig for skader på eller tab af data på optagemediet på grund af en fejl i tilsluttede enheder eller i tv'et. • Filsystemet på USB-enheden understøtter FAT16, FAT32 og NTFS. • Filnavnet og mappenavnet vises muligvis ikke korrekt i nogle tilfælde. • Hvis du tilslutter et digitalt Sony still-kamera, skal kameraets tilstand for USB-tilslutning indstilles til Auto eller Mass Storage. Flere oplysninger om tilstanden for USB-tilslutning findes i den vejledning, der fulgte med digitalkameraet. • Brug en USB-lagerenhed, som er kompatibel med klassestandarderne for USB-lagerenheder. • Hvis en valgt fil indeholder ukorrekte oplysninger eller ikke er komplet, kan den ikke afspilles. USB-videoformat • AVI (.avi) Video-codec: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG Audio-codec: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2-kanals), MPEG4 AAC (2-kanals), MPEG4 HE-AAC (2-kanals), Dolby Digital (2-kanals), Dolby Digital Plus(2-kanals), WMA v8, MP3 •ASF (.wmv, .asf) Video-codec: WMV v9, Xvid, VC-1 Audio-codec: MP3, WMA v8 • MP4 (.mp4, .mov, .3gp) Video-codec: MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG Audio-codec: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC •MKV (.mkv) Video-codec: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8 Audio-codec: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2-kanals), MPEG4 AAC (2-kanals), MPEG4 HE-AAC (2-kanals), Dolby Digital (2-kanals), WMA v8, Dolby Digital Plus (2-kanals), DTS, DTS 2.0, VORBIS •WebM (.webm) Video-codec: VP8 Audio-codec: VORBIS • PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob) Video-codec: MPEG1, MPEG2 Audio-codec: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2-kanals), Dolby Digital Plus (2-kanals), DTS, DTS 2.0 • TS (.ts, .m2ts) Video-codec: MPEG2, H.264, VC-1 Audio-codec: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2-kanals), DTS, DTS 2.0 USB-musikformat •LPCM (.wav) •MPEG1 audio layer3 (.mp3) •WMA v8 (.wma) USB-fotoformat •JPEG (.jpg, .jpeg) Bemærk • Afspilning af filformaterne ovenfor garanteres ikke. SE DK 17 DK