Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Bemærk • Du kan

Bemærk • Du kan bestemme installationstypen, og opsætte tuningsindstillingerne i henhold til indstillingerne nævnt herunder: Antennekonfiguration Gør det muligt at vælge enkeltkabeldistribution, fast antenne eller DiSEqc. Typen på din satellitinstallation kan være enkeltkabeldistribution, fast antenne eller DiSEqc. Enkeltkabelinstallationer gør det muligt at hente satellitprogrammer fra flere modtagere over et enkelt koaksialkabel. Hver modtager eller tuner er tildelt et "brugerbånd". DiSEqC-installationer gør det muligt at tilslutte flere satellitparaboler eller LNB'er, hvis du har dem, og vælge mellem dem ved brug af tv-styringen. Fast antenne er normalt den enkleste installationstype, hvor der er en satellitparabol og LNB. Bånd Antallet af brugerbånd tildelt tv'et eller tuneren. Båndfrekvens Frekvensen af brugerbåndet tildelt tv'et eller tuneren. Anden (Generel satellit) Tv'et vil søge efter satellittjenester baseret på gruppe af generelle indstillinger. DiSEqC-styring Indstillinger for styring af ekstra satellitudstyr så som satellitvælgeromskiftere. Scanningstype Fuld scanning udfører en scanning af alle tilgængelige satellitfrekvenser. Netværksscanning udfører en scanning baseret på prædefinerede netværksparametre. Med manuel scanning kan du indstille scanningsfrekvensen og andre transponderparametre. Tip • Hvis der mangler tjenester efter denne netværksscanning, gennemfør en fuld scanning. Rediger liste over satellitprogrammer Fjerner uønskede satellittjenester, der er gemt på tv'et, og ændrer rækkefølgen af de satellittjenester, der er gemt på tv'et. Autom. satellittjenesteopdatering Gør det muligt for tv'et at registrere og gemme nye satellittjenester, efterhånden som de bliver tilgængelige. 22 DK Manuel tjenesteopdatering (gemmer favoritter og timere) Søger manuelt efter tilgængelig tjenesteopdatering. CA-modulopsætning: Gør det muligt at få adgang til en tvbetalingskanal, når du har en CAMenhed (Conditional Access Module) og et visningskort. PIN til CA-modul: Gør det muligt at indtaste den 8-cifrede PIN for CAM-enhed (Conditional Access Module), som skal gemmes på tv'et. Slet tjenesteliste: Sletter en tjenesteliste. Vælg [Ja] for at slette. Opsætning af interaktivt program (Kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x): Den interaktive applikationstjeneste tilbyder digital tekst og grafik i høj kvalitet samt avancerede funktioner. Tjenesten understøttes af udbydere. Interaktivt program Muliggør visning af programmer med interaktive tjenester. Automatisk opstartprogram Starter udsendelsesrelaterede applikationer automatisk. Applikationer til (Prog. [current program]) Muliggør den interaktive applikationstjeneste for det aktuelle program. Bemærk • Den interaktive tjeneste er kun tilgængelig, hvis den udbydes af sendestationen. • Tilgængelige funktioner og skærmindhold varierer afhængigt af sendestationen.

HbbTVFortroligheds-opsætning: Spor ikke Lad TV'et kommunikere med tredjepartsserveren på sporing af TV'et. Bemærk • Sporingsaktiviteten er afhængig af tredjepartsserveren. Hvis serveren er indstillet som ikke sporbar, vil ingen ændringer blive afspejlet på denne funktion. Bloker tredjeparts-cookies Bloker tredjepartscookies For at fjerne blokeringen af tredjepartscookies, skal du vælge [Fra]. Fast lager Tillader HbbTV-programmet at gemme data. For at slette de lagrede data, skal du vælge [Fra]. FM Radio Set-up (kun for Rusland eller Ukraine) Forudindstiller op til 30 FM-radiostationer, som kan modtages i dit område. Aut. programindstilling: Gør det muligt at indstille og gemme alle tilgængelige kanaler automatisk. FM Radio Presets: Gør det muligt at indstille og gemme alle tilgængelige kanaler automatisk en ad gangen. Bemærk • Skift til FM-radio ved hjælp af Home (menu) for at aktivere denne funktion (side 15), og forudindstil derefter dine ønskede FMradiostationer i overensstemmelse med trinnene, som nævnes ovenfor. Børnelås PIN-kode Indstiller en PIN-kode til at blokere kanaler, eksterne indgange, internettjenester og alle indstillinger i forbindelse med kanalindstilling. Brug 0-9 på fjernbetjeningen for at indtaste en firecifret PIN-kode. Skift PIN-kode Gør det muligt at ændre din PIN-kode. Forældrevurdering Indstiller en aldersbegrænsning for visning. Indtast den korrekte PIN-kode for at se et program, som er vurderet til en højere alder end den, som du angiver. Opsæt beskyttelse Aktiverer eller deaktiverer beskyttelse på programrelaterede handlinger. Lås digitalprogram Gør det muligt at låse en digital kanal, så den ikke kan vises. Vælg [Ulåst] for at se en blokeret kanal. Lås satellitprogram Gør det muligt at låse et satellitprogram, så det ikke kan vises. Vælg [Ulåst] for at se et låst program. Bemærk • For at se et låst program, indtast PIN-koden eller vælg [Programmet er låst.] i [Børnelås] for at låse det op. Lås for ekstern indgang Låser eksternt indhold, så det ikke kan vises. Vælg [Ulåst] for at se en ekstern indgang. Bemærk • Indtastning af korrekt PIN-kode for en blokeret kanal eller ekstern indgang deaktiverer funktionen [Børnelås] midlertidigt. Sluk og tænd tv'et for at aktivere indstillingerne for [Børnelås] igen. Tip • Se side 35, hvis du mister din PIN-kode. Børnesikring af optagne titler (kun for Storbritannien) Du kan spærre optaget indhold ved at få vist en vejledning, som kræver indtastning af kodeord for at få adgang. Internetlås (Kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Gør det muligt at låse internetindhold, så det ikke kan vises. Vælg [Ulåst] for at se internetindhold. SE DK 23 DK