Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Hongrois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Hongrois

Nagrania 1 W trybie

Nagrania 1 W trybie cyfrowym naciśnij przycisk HOME. 2 Naciśnij przycisk / a potem , aby wybrać opcję [Nagrania]. 3 Naciśnij przycisk /, a potem , aby wybrać [Lista tytułów], [Lista programatora], [Lista błędów] lub [NAGR - program. ręczny]. Uwaga • Naciśnij przycisk REC, aby nagrać obecnie oglądany program w trybie cyfrowym przy użyciu funkcji nagrywania na dysku twardym USB. • Przed nagrywaniem należy się upewnić, że do telewizora podłączony jest twardy dysk. Media Odtwarzanie zdjęć/muzyki/wideo przez USB Na ekranie telewizora można wyświetlać zdjęcia, muzykę i pliki wideo zapisane w cyfrowym aparacie fotograficznym lub kamerze marki Sony (połączenie przez kabel USB) lub na nośniku pamięci USB. 1 Podłącz obsługiwane urządzenie USB do telewizora. 2 Naciśnij przycisk HOME. 3 Naciśnij przycisk / a potem , aby wybrać opcję [Media]. 4 Naciśnij przycisk / a potem , aby wybrać opcję [Zdjęcia], [Muzyka] lub [Wideo]. 5 Wyświetlony zostanie [Wybór urządzenia]. Naciśnij przycisk / a następnie , aby wybrać urządzenie (tylko model KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x). 6 Naciśnij przycisk /// a następnie , aby wybrać plik lub folder. 7 Jeśli podłączonych jest więcej urządzeń USB, wybierz właściwe urządzenie, naciskając czerwony przycisk, aby wybrać ustawienie [Opcje odtwarzania], a następnie [Wybór urządzenia] (tylko model KDL-40RD45x / 32RD43x). Opcje odtwarzania Naciśnij czerwony przycisk w widoku miniatur, aby wyświetlić listę ustawień odtwarzania USB. Aby wyregulować jakość obrazu multimediów i dźwięku z nośnika USB Naciśnij przycisk OPTIONS podczas odtwarzania multimediów, a następnie wybierz opcję [Obraz] lub [Dźwięk]. Uwaga • Naciśnij przycisk /// a potem , aby wybrać pozycję i dostosować jej ustawienia. Aby odtwarzać zdjęcia w formie pokazu slajdów (Zdjęcia) 1 W widoku miniatur naciśnij zielony przycisk, aby rozpocząć pokaz slajdów. Aby ustawić opcje [Efekt przy pok. slajdów] i [Prędkość pok. slajdów], naciśnij przycisk OPTIONS [Opcje odtwarzania]. Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij RETURN. Uwaga • Kiedy telewizor korzysta z danych zapisanych na urządzeniu USB, należy przestrzegać poniższych punktów: Nie wyłączaj telewizora. Nie odłączaj kabla USB. Nie wyjmuj urządzenia USB z gniazda. Może to spowodować uszkodzenie danych zapisanych na urządzeniu USB. • Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ani utratę danych zapisanych na nośnikach pamięci, wynikające nieprawidłowego działania podłączonych urządzeń lub telewizora. • System plików na urządzeniu USB obsługuje standardy FAT16, FAT32 oraz NTFS. • W niektórych przypadkach nazwy pliku i folderu mogą być wyświetlane nieprawidłowo. • Po podłączeniu cyfrowego aparatu fotograficznego Sony ustaw tryb połączenia USB aparatu na „Auto” lub „Pamięć masowa”. Więcej informacji na temat trybu połączenia USB można znaleźć w instrukcjach dołączonych do aparatu cyfrowego. • Używaj urządzeń USB zgodnych ze standardami klasy urządzeń pamięci masowej USB. • Jeśli wybrany plik zawiera nieprawidłowe informacje lub jest niekompletny, nie można go odtworzyć. 18 PL

Formaty wideo obsługiwane przez USB • AVI (.avi) Kodek wideo: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG Kodek audio: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2 kanały), MPEG4 AAC (2 kanały), MPEG4 HE-AAC (2 kanały), Dolby Digital (2 kanały), Dolby Digital Plus (2 kanały), WMA v8, MP3 •ASF (.wmv, .asf) Kodek wideo: WMV v9, Xvid, VC-1 Kodek audio: MP3, WMA v8 • MP4 (.mp4, .mov, .3gp) Kodek wideo: MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG Kodek audio: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC •MKV (.mkv) Kodek wideo: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8 Kodek audio: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2 kanały), MPEG4 AAC (2 kanały), MPEG4 HE-AAC (2 kanały), Dolby Digital (2 kanały), WMA v8, Dolby Digital Plus (2 kanały), DTS, DTS 2.0, VORBIS •WebM (.webm) Kodek wideo: VP8 Kodek audio: VORBIS • PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob) Kodek wideo: MPEG1, MPEG2 Kodek audio: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2 kanały), Dolby Digital Plus (2 kanały), DTS, DTS 2.0 •TS (.ts, .m2ts) Kodek wideo: MPEG2, H.264, VC-1 Kodek audio: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2 kanały), DTS, DTS 2.0 Formaty muzyki obsługiwane przez USB •LPCM (.wav) • MPEG1 audio layer3 (.mp3) •WMA v8 (.wma) Formaty zdjęć obsługiwane przez USB • JPEG (.jpg, .jpeg) Uwaga • Producent nie gwarantuje, że wyżej wymienione formaty plików będą odtwarzane. Sieć domowa (Tylko model KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Podłączanie do sieci domowej Możesz oglądać treści (np.: zdjęcia / muzykę / pliki wideo) zapisane na serwerach mediów uwierzytelnionych zgodnie z wymogami DLNA Certified. Funkcja sieci domowej umożliwia wyświetlanie treści sieciowych w innych pokojach. Odtwarzanie zdjęć/muzyki/wideo 1 Naciśnij przycisk HOME i wybierz [Media] [Zdjęcia], [Muzyka] lub [Wideo] na danym serwerze mediów. 2 Wybierz z listy pliki lub foldery, które mają być odtworzone. Uwaga • Serwery muszą być uwierzytelnione zgodnie z wymogami DLNA Certified. • Pliki z urządzeń sieciowych muszą być w następujących formatach: Zdjęcia: JPEG Muzyka: MP3, linear PCM, WMA Wideo: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), WMV • W zależności od pliku odtwarzanie może nie być możliwe nawet, jeżeli plik został zapisany w obsługiwanym formacie. Renderer Można odtwarzać zdjęcia, muzykę lub wideo zapisane na urządzeniach sieciowych (np.: cyfrowy aparat fotograficzny, telefony komórkowe, PC) na ekranie telewizora, obsługując urządzenie docelowe. Sieć musi zawierać urządzenia kompatybilne z funkcją Renderer. Ustawienia funkcji Renderer Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz [Ustawienia] [Ustawienia systemowe] [Ustawienia] [Sieć] [Ustawienia sieci domowej] [Renderer]. 19 PL PL

 • Page 1 and 2: Television Instrukcja obsługi PL N
 • Page 3 and 4: Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra
 • Page 5 and 6: • Nie należy podłączać zbyt w
 • Page 7 and 8: Pozbywanie się zużytych baterii (
 • Page 9 and 10: Pilot Wygląd pilota, lokalizacja,
 • Page 11 and 12: Podłączanie telewizora do Interne
 • Page 13 and 14: Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej
 • Page 15 and 16: Zmiana stylu wyświetlania Poruszan
 • Page 17: Aby uniknąć wypalenia panelu, po
 • Page 21 and 22: Korekcja czerni: zwiększenie nasyc
 • Page 23 and 24: Uwaga • Funkcję [Autoprogramowan
 • Page 25 and 26: Uwaga • Działanie funkcji śledz
 • Page 27 and 28: Wybór obrazu: możliwość wyboru
 • Page 29 and 30: BRAVIA Sync — lista urządzeń: w
 • Page 31 and 32: Wyświetlanie obrazu z podłączony
 • Page 33 and 34: Używanie urządzeń audio i wideo
 • Page 35 and 36: Montaż telewizora na ścianie W te
 • Page 37 and 38: Dźwięk Jakość obrazu jest dobra
 • Page 39 and 40: Nie mogę połączyć się z Intern
 • Page 41 and 42: Zasilanie, karta produktu i inne Wy
 • Page 43 and 44: 43 PL PL
 • Page 45 and 46: Úvod Děkujeme vám, že jste si v
 • Page 47 and 48: Umístění: • Venkovní prostor
 • Page 49 and 50: Součásti a ovládací prvky Telev
 • Page 51 and 52: AUDIO Vybere zvuk vícejazyčného
 • Page 53 and 54: Typ 2: Zabezpečená síť bez nast
 • Page 55 and 56: Sledování televize Změna stylu z
 • Page 57 and 58: Používání televizoru v režimu
 • Page 59 and 60: Volby přehrávání Stisknutím č
 • Page 61 and 62: Barevná teplota Nastavuje bílé b
 • Page 63 and 64: Automatické ladění - rozsah [Nor
 • Page 65 and 66: Blokovat soubory cookie jiných spo
 • Page 67 and 68: První den v týdnu: Nastaví jako
 • Page 69 and 70:

  Nastavení sítě (pouze pro Spojen

 • Page 71 and 72:

  Kvalita obrazu • Kompozitní AV k

 • Page 73 and 74:

  Montáž televizoru na zeď Tento n

 • Page 75 and 76:

  Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j

 • Page 77 and 78:

  Obecné Televizor se automaticky vy

 • Page 79 and 80:

  Napájení, informační list výro

 • Page 81 and 82:

  39 CZ CZ

 • Page 83 and 84:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 85 and 86:

  Zakázané použitie Televízny pri

 • Page 87 and 88:

  Súčasti a ovládacie prvky Telev

 • Page 89 and 90:

  AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh

 • Page 91 and 92:

  Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe

 • Page 93 and 94:

  Ak sa nedokážete pripojiť k inte

 • Page 95 and 96:

  Používanie hlavnej ponuky Stlače

 • Page 97 and 98:

  Zoznam digit. Programov 1 V digitá

 • Page 99 and 100:

  Hudobný formát USB •LPCM (.wav)

 • Page 101 and 102:

  Duálny zvuk Nastavenie zvuku z rep

 • Page 103 and 104:

  Miera kombinácie Úprava hlavnej v

 • Page 105 and 106:

  Satelitný programový zámok Zablo

 • Page 107 and 108:

  Časové pásmo Umožňuje manuáln

 • Page 109 and 110:

  Eko Reset Vynulovanie aktuálnych n

 • Page 111 and 112:

  Kvalita obrazu • Kompozitný AV k

 • Page 113 and 114:

  Zmena nastavenia pásma (pre odborn

 • Page 115 and 116:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 117 and 118:

  Niekedy, keď používam bezdrôtov

 • Page 119 and 120:

  Špecifikácie Systém Systém pane

 • Page 121 and 122:

  Poznámky k funkcii Digital TV •

 • Page 124 and 125:

  Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE

 • Page 126 and 127:

  Szállítás • A készülék szá

 • Page 128 and 129:

  • Soha ne használjon súrolóesz

 • Page 130 and 131:

  Távvezérlő A távvezérlő alakj

 • Page 132 and 133:

  Megjegyzés • Ha a feliratok ki v

 • Page 134 and 135:

  2. típus: Secured Network Wi-Fi Pr

 • Page 136 and 137:

  Adatvédelmi Nyilatkozat Amikor a k

 • Page 138 and 139:

  Képmegosztó Plusz (csak KDL-48WD6

 • Page 140 and 141:

  Digitális EPG 1 Nyomja meg a GUIDE

 • Page 142 and 143:

  Otthoni hálózat (csak KDL-48WD65x

 • Page 144 and 145:

  A hangszóró hangját [Mono], [Szt

 • Page 146 and 147:

  Másodlagos választott nyelv Vála

 • Page 148 and 149:

  Műholdas program lezárása Letilt

 • Page 150 and 151:

  HDD be- és kiregisztrálásához a

 • Page 152 and 153:

  Takarékosság Törlés Az aktuáli

 • Page 154 and 155:

  Képminőség • AV kompozit kábe

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Alkalmazások nem érhetők el Ell

 • Page 162 and 163:

  Műszaki adatok Rendszer Megjelení

 • Page 164 and 165:

  Megjegyzések a digitális tv-funkc

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  Transportul • Înainte de a depla

 • Page 170 and 171:

  • Nu utilizaţi niciodată pastă

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă Forma, amplasarea, dis

 • Page 174 and 175:

  Conectarea televizorului la interne

 • Page 176 and 177:

  • Pentru a utiliza reţeaua cu IP

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Listă de progr. Digitale 1 Apăsa

 • Page 182 and 183:

  Notă • Redarea formatelor de fi

 • Page 184 and 185:

  Setează sunetul de la difuzor la [

 • Page 186 and 187:

  A doua limbă preferată Selectaţi

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  26 RO Oră Setează ora curentă. F

 • Page 192 and 193:

  Asistenţă pentru clienţi Numele

 • Page 194 and 195:

  Calitatea imaginii • Cablu AV com

 • Page 196 and 197:

  Notă • Dispozitivele care se con

 • Page 198 and 199:

  Informaţii suplimentare Depanare C

 • Page 200 and 201:

  Uneori, calitatea streamingului vid

 • Page 202 and 203:

  Specificaţii Sistem Tip de panou P

 • Page 204 and 205:

  Note privind televiziunea digitală

 • Page 206 and 207:

  Съдържание ВАЖНА З

 • Page 208 and 209:

  • На всяка цена изп

 • Page 210 and 211:

  Предпазни мерки Гл

 • Page 212 and 213:

  Части и управление

 • Page 214 and 215:

  RETURN • Връща към пре

 • Page 216 and 217:

  Свързване на телев

 • Page 218 and 219:

  Тип 4: Настройка на

 • Page 220 and 221:

  Гледане на телевиз

 • Page 222 and 223:

  • Поддържа се брау

 • Page 224 and 225:

  Медия Възпроизвежд

 • Page 226 and 227:

  Списък на медийнит

 • Page 228 and 229:

  Формат на екрана За

 • Page 230 and 231:

  Настройка на сател

 • Page 232 and 233:

  Блокиране за Запис

 • Page 234 and 235:

  Лого при включване

 • Page 236 and 237:

  Поддръжка Име на мо

 • Page 238 and 239:

  Качество на картин

 • Page 240 and 241:

  За да промените нас

 • Page 242 and 243:

  Допълнителна инфор

 • Page 244 and 245:

  Платено съдържание

 • Page 246 and 247:

  Спецификации Систе

 • Page 248 and 249:

  Забележка за цифро

 • Page 250 and 251:

  Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤ

 • Page 252 and 253:

  • Επισκευή ή επιχε

 • Page 254 and 255:

  Εγκατάσταση στον τ

 • Page 256 and 257:

  • Όταν προσαρμόζετ

 • Page 258 and 259:

  • Περιμένετε για λ

 • Page 260 and 261:

  PROG +/-/ / • Επιλέξτε τ

 • Page 262 and 263:

  • Μετά την επιλογή

 • Page 264 and 265:

  Αν δεν μπορείτε να

 • Page 266 and 267:

  Περιήγηση στο μενο

 • Page 268 and 269:

  Ακρόαση ραδιοφώνου

 • Page 270 and 271:

  • Όταν συνδέετε μι

 • Page 272 and 273:

  Λειτουργία Ταινίας

 • Page 274 and 275:

  Ρυθμίζει τα κανάλι

 • Page 276 and 277:

  Σας δίνει τη δυνατό

 • Page 278 and 279:

  Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct: Ο

 • Page 280 and 281:

  Ακουστικά/Έξοδος ή

 • Page 282 and 283:

  Έλεγχος εικόνας Πρ

 • Page 284 and 285:

  Ποιότητα εικόνας •

 • Page 286 and 287:

  Όταν εμφανιστεί η ο

 • Page 288 and 289:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 290 and 291:

  Η ταχύτητα επικοιν

 • Page 292 and 293:

  Δεν είναι δυνατή η

 • Page 294 and 295:

  Ανάλυση οθόνης KDL-48W

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Hava sirkülasyonu tıkalı. Duvar

 • Page 300 and 301:

  • Bu ekipman test edilmiştir ve

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda dü

 • Page 304 and 305:

  Televizyonun İnternete Bağlanmas

 • Page 306 and 307:

  Kablolu Ağın Hazırlanması Telev

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Dijital Program Listesi 1 Dijital m

 • Page 312 and 313:

  Ev Ağı (Sadece KDL-48WD65x / 40WD

 • Page 314 and 315:

  Not • Efekt, [Dinamik Aralık] ay

 • Page 316 and 317:

  Bant Frekansı Televizyon veya ayar

 • Page 318 and 319:

  Ağ (Sadece KDL-48WD65x / 40WD65x /

 • Page 320 and 321:

  Değişken: Bir dış ses sistemi k

 • Page 322 and 323:

  Bağlanmış cihazlardan görüntü

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Ek bilgi Sorun Giderme LED gösterg

 • Page 328 and 329:

  Kablosuz LAN kullanırken bazen vid

 • Page 330 and 331:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 332 and 333:

  Dijital TV fonksiyonu hakkında •

 • Page 336:

  Szczegółowe informacje o produkta