Views
3 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Hongrois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Hongrois

• Поддържа

• Поддържа се браузърът по подразбиране за iOS, някои функции не могат да се използват в зависимост от Вашата версия на iOS. Използване на телевизора като режим на фото рамка Режимът на фото рамка показва часовник и календар и едновременно показва снимка или може да се слуша музика или FM радио. HOME [Всички приложения] [Режим Фоторамка] Времетраене За да спести енергия, телевизорът работи непрекъснато в режим Фоторамка в продължение на 24 часа, след което се изключва автоматично. След автоматичното изключване, не използвайте режима Фоторамка поне един час, за да избегнете прогарянето на панела. Можете да промените настройката [Времетраене] от [Настройки на фоторамка] (страница 29). За да се избегне прогарянето на панела, положението на снимката, часовника и календара се превключват автоматично на всеки час. За да стартирате режима Фоторамка, докато възпроизвеждате от USB памет 1 Натиснете бутона OPTIONS, докато възпроизвеждате снимка или музикален файл. 2 Натиснете /, после , за да изберете [Режим Фоторамка] и да стартирате Фото рамка. За да изберете режим на показване Можете да промените показването на режима на фото рамка, като изберете [Режим на показване] в [Настройки на фоторамка] (страница 29). За да изберете режим на показване на часовник Можете да изберете между три режима на показване на часовник, като изберете [Показване на часовник] в [Настройки на фоторамка] (страница 29). Забележка • Този телевизор няма допълнителна батерия за часовника. Ако има отпадане на захранването или ако издърпате захранващия кабел, датата и часът ще се нулират автоматично. Слушане на FM радио (само за Русия и Украйна) HOME [Всички приложения] [FM радио] Забележка •Натиснете PROG +/–, за да изберете FM радиостанция. Натиснете RETURN, за да излезете от режим FM радио. Предварителна настройка на радиостанции Когато използвате функцията FM радио за първи път, натиснете HOME и изберете [Настройки] [Системни настройки] [Настройка на каналите] [FM радио настройки] [Aвтоматична настройка]. За да промените предварително настроени радиостанции 1 Натиснете OPTIONS в режим на FM радио. 2 Натиснете /, после , за да изберете [Програмирано FM радио]. 3 Натиснете /, после , за да изберете радиостанцията, която искате да смените. 4 Натиснете /, после , за да смените FM честотата и после да редактирате името на FM радиостанцията. 18 BG

Забележка • Ако има шум, можете да подобрите качеството на звука, като натиснете /. • Когато има статичен шум в FM стерео програма, натиснете AUDIO, докато се появи [Моно]. Няма да има стерео ефект, но шумът ще намалее. Цифров EPG 1 Натиснете GUIDE в цифров режим. Цифрови програми 1 Натиснете HOME в цифров режим. 2 Натиснете /, после , за да изберете [Цифрови програми]. 2 Натиснете ///, после , за да изберете програма. Записи 3 Натиснете ///, после , за да изберете програма. За да използвате списъка с Предпочитани Функцията Предпочитани ви позволява да укажете до четири списъка с предпочитани програми. Докато гледате телевизия, натиснете , за да създадете или да покажете списъка с предпочитани. Съвет • Натиснете синия бутон, за да редактирате списъка с предпочитани. Следвайте инструкциите в долната част на екрана. 1 Натиснете HOME в цифров режим. 2 Натиснете /, после , за да изберете [Записи]. 3 Натиснете /, после , за да изберете [Списък със заглавия], [Списък на таймера], [Списък на грешки] или [Ръчен таймер за запис]. Забележка • Натиснете бутона REC, за да запишете текущо гледаната програма в цифров режим с функцията USB HDD запис. • Уверете се, че сте свързали HDD към телевизора, преди извършване на запис. 19 BG BG

  • Page 1 and 2:

    Television Instrukcja obsługi PL N

  • Page 3 and 4:

    Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

  • Page 5 and 6:

    • Nie należy podłączać zbyt w

  • Page 7 and 8:

    Pozbywanie się zużytych baterii (

  • Page 9 and 10:

    Pilot Wygląd pilota, lokalizacja,

  • Page 11 and 12:

    Podłączanie telewizora do Interne

  • Page 13 and 14:

    Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej

  • Page 15 and 16:

    Zmiana stylu wyświetlania Poruszan

  • Page 17 and 18:

    Aby uniknąć wypalenia panelu, po

  • Page 19 and 20:

    Formaty wideo obsługiwane przez US

  • Page 21 and 22:

    Korekcja czerni: zwiększenie nasyc

  • Page 23 and 24:

    Uwaga • Funkcję [Autoprogramowan

  • Page 25 and 26:

    Uwaga • Działanie funkcji śledz

  • Page 27 and 28:

    Wybór obrazu: możliwość wyboru

  • Page 29 and 30:

    BRAVIA Sync — lista urządzeń: w

  • Page 31 and 32:

    Wyświetlanie obrazu z podłączony

  • Page 33 and 34:

    Używanie urządzeń audio i wideo

  • Page 35 and 36:

    Montaż telewizora na ścianie W te

  • Page 37 and 38:

    Dźwięk Jakość obrazu jest dobra

  • Page 39 and 40:

    Nie mogę połączyć się z Intern

  • Page 41 and 42:

    Zasilanie, karta produktu i inne Wy

  • Page 43 and 44:

    43 PL PL

  • Page 45 and 46:

    Úvod Děkujeme vám, že jste si v

  • Page 47 and 48:

    Umístění: • Venkovní prostor

  • Page 49 and 50:

    Součásti a ovládací prvky Telev

  • Page 51 and 52:

    AUDIO Vybere zvuk vícejazyčného

  • Page 53 and 54:

    Typ 2: Zabezpečená síť bez nast

  • Page 55 and 56:

    Sledování televize Změna stylu z

  • Page 57 and 58:

    Používání televizoru v režimu

  • Page 59 and 60:

    Volby přehrávání Stisknutím č

  • Page 61 and 62:

    Barevná teplota Nastavuje bílé b

  • Page 63 and 64:

    Automatické ladění - rozsah [Nor

  • Page 65 and 66:

    Blokovat soubory cookie jiných spo

  • Page 67 and 68:

    První den v týdnu: Nastaví jako

  • Page 69 and 70:

    Nastavení sítě (pouze pro Spojen

  • Page 71 and 72:

    Kvalita obrazu • Kompozitní AV k

  • Page 73 and 74:

    Montáž televizoru na zeď Tento n

  • Page 75 and 76:

    Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j

  • Page 77 and 78:

    Obecné Televizor se automaticky vy

  • Page 79 and 80:

    Napájení, informační list výro

  • Page 81 and 82:

    39 CZ CZ

  • Page 83 and 84:

    Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

  • Page 85 and 86:

    Zakázané použitie Televízny pri

  • Page 87 and 88:

    Súčasti a ovládacie prvky Telev

  • Page 89 and 90:

    AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh

  • Page 91 and 92:

    Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe

  • Page 93 and 94:

    Ak sa nedokážete pripojiť k inte

  • Page 95 and 96:

    Používanie hlavnej ponuky Stlače

  • Page 97 and 98:

    Zoznam digit. Programov 1 V digitá

  • Page 99 and 100:

    Hudobný formát USB •LPCM (.wav)

  • Page 101 and 102:

    Duálny zvuk Nastavenie zvuku z rep

  • Page 103 and 104:

    Miera kombinácie Úprava hlavnej v

  • Page 105 and 106:

    Satelitný programový zámok Zablo

  • Page 107 and 108:

    Časové pásmo Umožňuje manuáln

  • Page 109 and 110:

    Eko Reset Vynulovanie aktuálnych n

  • Page 111 and 112:

    Kvalita obrazu • Kompozitný AV k

  • Page 113 and 114:

    Zmena nastavenia pásma (pre odborn

  • Page 115 and 116:

    Ďalšie informácie Riešenie prob

  • Page 117 and 118:

    Niekedy, keď používam bezdrôtov

  • Page 119 and 120:

    Špecifikácie Systém Systém pane

  • Page 121 and 122:

    Poznámky k funkcii Digital TV •

  • Page 124 and 125:

    Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE

  • Page 126 and 127:

    Szállítás • A készülék szá

  • Page 128 and 129:

    • Soha ne használjon súrolóesz

  • Page 130 and 131:

    Távvezérlő A távvezérlő alakj

  • Page 132 and 133:

    Megjegyzés • Ha a feliratok ki v

  • Page 134 and 135:

    2. típus: Secured Network Wi-Fi Pr

  • Page 136 and 137:

    Adatvédelmi Nyilatkozat Amikor a k

  • Page 138 and 139:

    Képmegosztó Plusz (csak KDL-48WD6

  • Page 140 and 141:

    Digitális EPG 1 Nyomja meg a GUIDE

  • Page 142 and 143:

    Otthoni hálózat (csak KDL-48WD65x

  • Page 144 and 145:

    A hangszóró hangját [Mono], [Szt

  • Page 146 and 147:

    Másodlagos választott nyelv Vála

  • Page 148 and 149:

    Műholdas program lezárása Letilt

  • Page 150 and 151:

    HDD be- és kiregisztrálásához a

  • Page 152 and 153:

    Takarékosság Törlés Az aktuáli

  • Page 154 and 155:

    Képminőség • AV kompozit kábe

  • Page 156 and 157:

    Megjegyzés • A csatlakoztatni k

  • Page 158 and 159:

    További információk Hibaelhárí

  • Page 160 and 161:

    Alkalmazások nem érhetők el Ell

  • Page 162 and 163:

    Műszaki adatok Rendszer Megjelení

  • Page 164 and 165:

    Megjegyzések a digitális tv-funkc

  • Page 166 and 167:

    Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

  • Page 168 and 169:

    Transportul • Înainte de a depla

  • Page 170 and 171:

    • Nu utilizaţi niciodată pastă

  • Page 172 and 173: Telecomandă Forma, amplasarea, dis
  • Page 174 and 175: Conectarea televizorului la interne
  • Page 176 and 177: • Pentru a utiliza reţeaua cu IP
  • Page 178 and 179: Navigarea în meniul Acasă Butonul
  • Page 180 and 181: Listă de progr. Digitale 1 Apăsa
  • Page 182 and 183: Notă • Redarea formatelor de fi
  • Page 184 and 185: Setează sunetul de la difuzor la [
  • Page 186 and 187: A doua limbă preferată Selectaţi
  • Page 188 and 189: Blocare program digital Nu permite
  • Page 190 and 191: 26 RO Oră Setează ora curentă. F
  • Page 192 and 193: Asistenţă pentru clienţi Numele
  • Page 194 and 195: Calitatea imaginii • Cablu AV com
  • Page 196 and 197: Notă • Dispozitivele care se con
  • Page 198 and 199: Informaţii suplimentare Depanare C
  • Page 200 and 201: Uneori, calitatea streamingului vid
  • Page 202 and 203: Specificaţii Sistem Tip de panou P
  • Page 204 and 205: Note privind televiziunea digitală
  • Page 206 and 207: Съдържание ВАЖНА З
  • Page 208 and 209: • На всяка цена изп
  • Page 210 and 211: Предпазни мерки Гл
  • Page 212 and 213: Части и управление
  • Page 214 and 215: RETURN • Връща към пре
  • Page 216 and 217: Свързване на телев
  • Page 218 and 219: Тип 4: Настройка на
  • Page 220 and 221: Гледане на телевиз
  • Page 224 and 225: Медия Възпроизвежд
  • Page 226 and 227: Списък на медийнит
  • Page 228 and 229: Формат на екрана За
  • Page 230 and 231: Настройка на сател
  • Page 232 and 233: Блокиране за Запис
  • Page 234 and 235: Лого при включване
  • Page 236 and 237: Поддръжка Име на мо
  • Page 238 and 239: Качество на картин
  • Page 240 and 241: За да промените нас
  • Page 242 and 243: Допълнителна инфор
  • Page 244 and 245: Платено съдържание
  • Page 246 and 247: Спецификации Систе
  • Page 248 and 249: Забележка за цифро
  • Page 250 and 251: Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤ
  • Page 252 and 253: • Επισκευή ή επιχε
  • Page 254 and 255: Εγκατάσταση στον τ
  • Page 256 and 257: • Όταν προσαρμόζετ
  • Page 258 and 259: • Περιμένετε για λ
  • Page 260 and 261: PROG +/-/ / • Επιλέξτε τ
  • Page 262 and 263: • Μετά την επιλογή
  • Page 264 and 265: Αν δεν μπορείτε να
  • Page 266 and 267: Περιήγηση στο μενο
  • Page 268 and 269: Ακρόαση ραδιοφώνου
  • Page 270 and 271: • Όταν συνδέετε μι
  • Page 272 and 273:

    Λειτουργία Ταινίας

  • Page 274 and 275:

    Ρυθμίζει τα κανάλι

  • Page 276 and 277:

    Σας δίνει τη δυνατό

  • Page 278 and 279:

    Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct: Ο

  • Page 280 and 281:

    Ακουστικά/Έξοδος ή

  • Page 282 and 283:

    Έλεγχος εικόνας Πρ

  • Page 284 and 285:

    Ποιότητα εικόνας •

  • Page 286 and 287:

    Όταν εμφανιστεί η ο

  • Page 288 and 289:

    Πρόσθετες πληροφορ

  • Page 290 and 291:

    Η ταχύτητα επικοιν

  • Page 292 and 293:

    Δεν είναι δυνατή η

  • Page 294 and 295:

    Ανάλυση οθόνης KDL-48W

  • Page 296 and 297:

    İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

  • Page 298 and 299:

    Hava sirkülasyonu tıkalı. Duvar

  • Page 300 and 301:

    • Bu ekipman test edilmiştir ve

  • Page 302 and 303:

    Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda dü

  • Page 304 and 305:

    Televizyonun İnternete Bağlanmas

  • Page 306 and 307:

    Kablolu Ağın Hazırlanması Telev

  • Page 308 and 309:

    Home menüsünde gezinme HOME düğ

  • Page 310 and 311:

    Dijital Program Listesi 1 Dijital m

  • Page 312 and 313:

    Ev Ağı (Sadece KDL-48WD65x / 40WD

  • Page 314 and 315:

    Not • Efekt, [Dinamik Aralık] ay

  • Page 316 and 317:

    Bant Frekansı Televizyon veya ayar

  • Page 318 and 319:

    Ağ (Sadece KDL-48WD65x / 40WD65x /

  • Page 320 and 321:

    Değişken: Bir dış ses sistemi k

  • Page 322 and 323:

    Bağlanmış cihazlardan görüntü

  • Page 324 and 325:

    Ses ve video cihazlarını kullanma

  • Page 326 and 327:

    Ek bilgi Sorun Giderme LED gösterg

  • Page 328 and 329:

    Kablosuz LAN kullanırken bazen vid

  • Page 330 and 331:

    Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

  • Page 332 and 333:

    Dijital TV fonksiyonu hakkında •

  • Page 336:

    Szczegółowe informacje o produkta