Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Ansluta TV till Internet

Ansluta TV till Internet (endast KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Ställa in internetanslutning För att kunna använda nätverksfunktionerna på TV:n måste den anslutas till internet. Inställningsförfarandet skiljer sig beroende på typen av nätverk och LAN-router. Innan du ställer in internetanslutningen, se till att ställa in en LAN-router. Kontrollera din trådlösa LANmiljö med hjälp av följande uppställning. Trådlöst LAN Säkert trådlöst LAN? JA m Använder du en trådlös LANrouter kompatibel med Wi-Fi Protected Setup (WPS)? JA m Typ 1* Trådbundet LAN , Typ 4 NEJ k Typ 3 NEJ k Typ 2 * Typ 1 är enklare att ställa in om din router har en automatisk inställningsknapp, t.ex. Air Station One- Touch Secure System (AOSS). De flesta av de senaste routrarna har denna funktion. Kontrollera din router. Typ 1: Följ konfigurationen för Säkrat nätverk med Wi-Fi Protected Setup (WPS). Typ 2: Följ konfigurationen för Säkrat nätverk utan Wi-Fi Protected Setup (WPS). Typ 3: Följ konfigurationen för Osäkrat nätverk med någon typ av trådlös LAN-router. Typ 4: Följ konfigurationen för Trådbunden nätverksinställning. Typ 1: Säkrat nätverk med Wi-Fi Protected Setup (WPS) WPS-standarden gör säkerhet för ett trådlöst hemmanätverk så enkelt som en knapptryckning på WPS-knappen på den trådlösa LAN-routern. Innan du ställer in ett trådlöst LAN, kontrollera WPS-knappens plats på routern och få bekräftat hur du använder den. Av säkerhetsskäl tillhandahåller [WPS (PIN)] en PIN-kod för din router. PIN-koden förnyas varje gång du väljer [WPS (PIN)]. 1 Tryck på HOME, och välj sedan [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [Nätverksinstallation]. 2 IP-adressinställning/Proxyxerver: – automatisk inställning: [Ställ in nätverksanslutning] [Enkelt] – manuell inställning: [Ställ in nätverksanslutning] [Avancerat] [Trådbunden installation] eller [Trådlös installation] 3 Välj [WPS (tryckknapp)] för tryckknappsmetod eller [WPS (PIN)] för PIN-metod. Obs! Knappnamnet för WPS:en kan variera beroende på routern (t.ex. AOSS-knapp). 4 Följ instruktionerna på inställningsskärmen. Obs! •Om du använder WPS för nätverksinställning aktiveras den trådlösa LAN-routerns säkerhetsinställningar, och all tidigare ansluten utrustning till det trådlösa LAN-nätverket i en ickesäker status kopplas ur från nätverket. I så fall ska du aktivera säkerhetsinställningarna för den urkopplade utrustningen och sedan återansluta. Eller så kan du inaktivera den trådlösa LAN-routerns säkerhetsinställningar, och sedan ansluta utrustningen till en TV i en icke-säker status. • För att använda nätverket med IPv6, välj [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [IPv6/IPv4-prioritet] [IPv6], och välj sedan [Enkelt] i [Ställ in nätverksanslutning]. • När IPv6 är valt kan inte HTTP-proxy ställas in. 10 SE

Typ 2: Säkrat nätverk utan Wi-Fi Protected Setup (WPS) För att ställa in ett trådlöst LAN krävs SSID (trådlöst nätverksnamn) och säkerhetsnyckel (WEP- eller WPA-nyckel). Om du inte känner till dem, se din routers bruksanvisning. 1 Tryck på HOME, och välj sedan [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [Nätverksinstallation]. 2 IP-adressinställning/Proxyxerver: – automatisk inställning: [Ställ in nätverksanslutning] [Enkelt] – manuell inställning: [Ställ in nätverksanslutning] [Avancerat] [Trådbunden installation] eller [Trådlös installation] 3 Välj [Sök], och välj sedan ett nätverk från listan över uppsökta trådlösa nätverk. 4 Följ instruktionerna på inställningsskärmen. Obs! • För att använda nätverket med IPv6, välj [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [IPv6/IPv4-prioritet] [IPv6], och välj sedan [Enkelt] i [Ställ in nätverksanslutning]. • När IPv6 är valt kan inte HTTP-proxy ställas in. • Se till så att din omgivning är säker när du anger ditt lösenord. Typ 3: Osäkrat nätverk med någon typ av trådlös LAN-router För att ställa in ett trådlöst LAN krävs SSID (trådlöst nätverksnamn). 1 Tryck på HOME, och välj sedan [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [Nätverksinstallation]. 2 IP-adressinställning/Proxyxerver: – automatisk inställning: [Ställ in nätverksanslutning] [Enkelt] – manuell inställning: [Ställ in nätverksanslutning] [Avancerat] [Trådbunden installation] eller [Trådlös installation] 3 Välj [Sök], och välj sedan ett nätverk från listan över uppsökta trådlösa nätverk. 4 Följ instruktionerna på inställningsskärmen. Obs! • Säkerhetsnyckel (WEP- eller WPA-nyckel) krävs inte eftersom du inte behöver välja någon säkerhetsmetod under detta förfarande. • För att använda nätverket med IPv6, välj [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [IPv6/IPv4-prioritet] [IPv6], och välj sedan [Enkelt] i [Ställ in nätverksanslutning]. • När IPv6 är valt kan inte HTTP-proxy ställas in. Typ 4: Trådbunden nätverksinställning Ange respektive alfanumeriska värden för din router om det behövs. De alternativ som behöver ställas in (t.ex. IP-adress, Subnätmask, DHCP) kan variera beroende på Internettjänstleverantören eller routern. För mer information, se de bruksanvisningar som tillhandahålls av din internettjänstleverantör, eller de som medföljde med routern. 1 Tryck på HOME, och välj sedan [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [Nätverksinstallation]. 2 IP-adressinställning/Proxyxerver: – automatisk inställning: [Ställ in nätverksanslutning] [Enkelt] – manuell inställning: [Ställ in nätverksanslutning] [Avancerat] [Trådbunden installation] eller [Trådlös installation] 3 Följ instruktionerna på inställningsskärmen. [Nätverksinstallation] kan även ställas in från menyn [Auto start]. Obs! • Gör att automatisk konfiguration av ditt trådbundna/ trådlösa nätverk kan göras. Vid anslutning med LAN-kabel: Trådbundet Vid anslutning med inbyggt trådlöst LAN: Trådlöst Vid anslutning med båda kablarna: Trådbundet • Ställ in till [Enkelt], ställer in IP-adressen automatiskt. Proxyserver används ej. • För att använda nätverket med IPv6, välj [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [IPv6/IPv4-prioritet] [IPv6], och välj sedan [Enkelt] i [Ställ in nätverksanslutning]. • När IPv6 är valt kan inte HTTP-proxy ställas in. 11 SE SE