Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Klargjøre et kablet

Klargjøre et kablet nettverk TV Internett Modem med ruterfunksjoner eller Ruter Modem Internett Hvis du ikke kan koble til Internett Bruk diagnostikken til å sjekke mulige årsaker til feil med nettverkstilkoblingen og innstillingene. 1 Trykk HOME og velg deretter [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [Nettverksoppsett]. 2 Velg [Se gjennom nettinnstillingene og status]. 3 Velg [Kontroller tilkobling]. Dette kan ta flere minutter. Du kan ikke avbryte diagnostikken etter å ha valgt [Kontroller tilkobling]. Merk • For LAN-tilkoblinger, bruk en kabel i kategori 7 (følger ikke med). Vise nettverksstatus Du kan bekrefte din nettverksstatus. 1 Trykk HOME og velg deretter [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [Nettverksoppsett]. 2 Velg [Se gjennom nettinnstillingene og status]. Personvernpolicy Når du bruker følgende funksjoner til å koble til Internett, vil visse opplysninger bli sendt til Sony Corporations globale servere. Dette anses å være personopplysninger og krever ditt samtykke før serviceleverandører kan bruke dem. • Oppdatering av systemprogramvare ved tilkobling til Sony Corporations globale servere via Internett. • Internett-innhold eller andre Internetttjenester fra tjenesteleverandører som YouTube. Denne TV-en har innstillingsskjermbilder i Automatisk grunninnstilling eller Innstillingermenyen hvor du kan bekrefte dette samtykket etter at du har lest personvernerklæringen. Hvis du ønsker å bruke disse funksjonene, merker du av [Enig] på hvert innstillingsskjermbilde. Hvis du merker av for [Uenig], er ikke de to funksjonene over tilgjengelige. Men selv i dette tilfellet, hvis [På] er valgt under [Auto. nedlasting av programvare] i Automatisk grunninnstilling eller Innstilling-menyen, er oppdatering av systemprogramvaren tilgjengelig. Du kan endre denne innstillingen ved å trykke HOME og deretter velge [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Personvernpolicy]. 12 NO

Se på TV Endre visningsstilen 1 Trykk på på TV-en eller / på fjernkontrollen for å slå på TV-en. 2 Trykk på DIGITAL/ANALOG for å bytte mellom digital og analog modus. 3 Trykk på tallknappene eller PROG +/– for å velge en TV-kanal. 4 Trykk på +/– for å justere volumet. I digital modus En informasjonslinje vises på skjermen et kort øyeblikk. Følgende ikoner kan vises i informasjonslinjen. : Datatjeneste (Sende program) : Radiotjeneste : Kryptert/abonnementstjeneste : Flere lydspråk er tilgjengelige : Teksting er tilgjengelig : Teksting og/eller lyd er tilgjengelig for hørselshemmede : Anbefalt minimum aldersgrense for det aktuelle programmet (fra 3 til 18 år) : Tilgangskontroll : Digitalprogramlås : Lyd tilgjengelig for synshemmede : Teksting med hørbar lyd er tilgjengelig : Flerkanals lyd er tilgjengelig Endre skjermformat 1 Trykk flere ganger for å velge skjermformatet. [Smart]* [Wide] [14:9]* [Normal] [Zoom]* * Øvre og nedre del av bildet kan bli kuttet vekk. Merk • Du kan ikke velge [14:9] for HD-kildebilder. For HDMI PC-inngang (PC-tidtaking) [Normal] [Full 1] [Full 2] Stille inn scenevalg 1 Trykk på OPTIONS. 2 Trykk på / deretter for å velge [Scenevalg]. Når du velger ønsket scenealternativ, stilles optimal bilde- og lydkvalitet automatisk inn for den valgte scenen. Alternativene du kan velge mellom kan variere. Alternativer som ikke er tilgjengelige er skyggelagt. 13 NO NO