Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Avanserte innstillinger

Avanserte innstillinger Dynamisk område: Kompenserer for forskjeller i lydnivået mellom ulike kanaler. Merk • Effekten fungerer kanskje ikke eller kan variere avhengig av programmet uavhengig av [Dynamisk område]-innstillingen. Dolby Digital Plus Out: Velg [Auto] for å videreføre Dolby Digital Plusstrømming til ARC når Dolby Digital Plus er tilgjengelig gjennom tilkoblet lydsystem. Når Dolby Digital Plus-strømming sendes ut, vil lyden i Digital Audio Out (optisk)* være slått av. Velg [Av] for å omforme Dolby Digital Plus-strømming til Dolby Digital både for ARC (lydsystem) og Digital Audio Out (optisk)*. HE-AAC-lydnivå: Justerer HE-AAClydnivået. MPEG-lydnivå: Justerer MPEGlydnivået. * Kun i begrenset region/land/TV-modell. Skjermkontroll Skjermformat For informasjoner om skjermformater, se side 13. Autoformat Endrer [Skjermformat] automatisk for å samsvare inngangssignalet. 4:3 standard Stiller inn standard [Skjermformat] for et 4:3-inngangssignal. Automatisk bildestørrelse Justerer automatisk bildet til mest passende visningsområde. Bildestørrelse Justerer bildets visningsområde. H Skift Justerer bildets horisontale posisjon. 20 NO V Skift Justerer bildets vertikale posisjon. V Størrelse Justerer bildets vertikale størrelse når [Skjermformat] er stilt inn til [Smart]. PC justering Velger skjermmodus for bildet når et PCinngangssignal mottas. Kanaloppsett Analog innstilling Aut. analog kanalinnst.: Stiller inn alle tilgjengelige analoge kanaler. Vanligvis trenger du ikke utføre denne handlingen da kanalene allerede er stilt inn når TV-en først ble installert. Dette alternativet lar deg derimot gjenta prosessen (f.eks. hvis du skal stille inn TV-en igjen etter å ha flyttet, eller søke etter nye kanaler som er lansert). Manuell innstilling: Før du velger [TVsystem]/[Kanal]/[AFT]/[Lydfilter]/ [Hopp over]/[Fargesystem], trykk på PROG +/– for å velge programnummeret med kanalen. Du kan ikke velge et programnummer som er innstilt til [Hopp over]. Program: Forhåndsinnstiller programkanaler manuelt. Signalnivå: Viser signalnivået for det nåværende programmet. Kanalsortering: Endrer rekkefølgen som kanaler lagres i på TV-en.

Digital innstilling Digital søking: Automatisk kanalsøk Stiller inn tilgjengelige digitale kanaler. Dette alternativet lar deg stille inn TVen på nytt etter å ha flyttet, eller søke etter nye kanaler som er lansert. Autom. kanalinstillings rekkevidde [Normal]: Søker etter tilgjengelige kanaler innenfor ditt område/land. [Full]: Søker etter tilgjengelige kanaler uavhengig av område/land. Merk • Du kan kjøre [Automatisk kanalsøk] etter at du har flyttet, byttet tjenesteleverandør eller for å søke etter nye kanaler. Redigere programliste Fjerner uønskede digitale kanaler som er lagret på TV-en, og endrer rekkefølgen til de digitale kanalene som er lagret på TV-en. Manuell kanalsøk Stiller inn de digitale kanalene manuelt. Oppsett for teksting: Innstillinger for teksting Når [Nedsatt hørsel] er valgt, kan det hende at noen visuelle hjelpemidler også vises med tekstingen (hvis TVkanaler sender slik informasjon). Foretrukket hovedspråk Velg foretrukket språk som teksting vises på. Foretrukket sekundærspråk Velg foretrukket andrespråk som teksting vises på. Lydinnstilling: Lydtype (lydbeskrivelse) Normal Gir normal lydtype. Synstolkning Gir synstolkning (fortelling) av visuell informasjon hvis TV-kanaler sender slik informasjon. Nedsatt hørsel Bytter til sending for hørselshemmede når [Nedsatt hørsel] er valgt. Muntlig teksting Veksler til sending med muntlig teksting hvis TV-kanalen sender slik informasjon. Foretrukket hovedspråk Velg foretrukket språk som brukes for et program. Noen digitale kanaler kan sende flere lydspråk for et program. Foretrukket sekundærspråk Velg foretrukket andrespråk som brukes for et program. Noen digitale kanaler kan sende flere lydspråk for et program. Miksenivå Justerer TV-ens nivåer for hovedlyd og synstolkning. Tips • Dette alternativet er kun tilgjengelig når [Synstolkning] i [Lydtype (Lydbeskrivelse)] er innstilt. Oppsett for guide: Oppdater guide i hvilemodus TV-en henter EPG-data når apparatet er i hvilemodus. NO Teknisk innstilling: Auto tjenesteoppdat. Gjør at TV-en kan registrere og lagre nye digitale tjenester etter hvert som de blir tilgjengelige. Tjeneste tilpasning Velg [På] for å automatisk endre kanalen når kringkasteren endrer overføring av visningsprogrammet til en annen kanal. Overføring av programliste Importerer eller eksporterer programmer med bruk av en USBenhet. Satellitt-innstilling: Lar deg stille inn satellittkanaler automatisk. Digitalt satellittsøk Stiller inn tilgjengelig satellitt-tjeneste. Dette alternativet lar deg stille inn TVen på nytt etter å ha flyttet hus, eller søke etter nye kanaler som er lansert av kringkastere. Merk • Du kan bestemme installasjonstype og velge kanalalternativer i henhold til innstillingene nedenfor: Antennekonfigurasjon Lar deg velge mellom enkel kabel, fast antenne eller DiSEqc. Installasjonstype for satellitt kan være enkel kabel, fast antenne eller DiSEqc. Installasjon med enkeltkabel muliggjør levering av satellittprogrammer til flere mottakere gjennom en enkel koaksialkabel. Hver av mottakerne eller tunerne får tilordnet et "brukerbånd". 21 NO