Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon Feilsøking Når LED-indikatoren blinker rødt, tell hvor mange ganger den blinker (intervalltiden er tre sekunder). Hvis LED-indikatoren blinker rødt, tilbakestiller du TV-en ved å koble fra strømledningen i to minutter, deretter slår du på TV-en. Hvis problemet vedvarer, kontakter du forhandleren eller et Sony servicesenter med opplysning om antall ganger LED-indikatoren blinker rødt (intervalltiden er tre sekunder). Trykk på på TV-en for å slå den av, koble fra strømledningen og informer forhandleren eller et Sony servicesenter. Når LED-indikatoren ikke blinker, kontrollerer du elementene som følger. Hvis problemet vedvarer, lar du kvalifisert servicepersonell utføre service på TV-en. Bilde Intet bilde (skjermen er mørk) og ingen lyd Kontroller antenne-/kabelforbindelsene. Koble TV-en til strømuttaket, og trykk på på TVen eller / på fjernkontrollen. Intet bilde eller ingen menyinformasjon fra utstyr som er koblet til videoinngangskontakten vises på skjermen Trykk på for å vise listen over tilkoblet utstyr, velg deretter ønsket inngang. Kontroller tilkoblingen mellom ekstrautstyret og TV-en. Doble bilder eller spøkelsesbilder Kontroller antenne-/kabelforbindelsen, plassering og retning. Kun snø eller støy vises på skjermen Kontroller om antennen er ødelagt eller bøyd. Kontroller om antennen har nådd slutten på levetiden (tre til fem år ved normal bruk, ett til to år ved havet). Forvrengt bilde (stiplede linjer eller striper) Hold TV-en unna elektriske støykilder som bilder, motorsykler, hårfønere eller ekstrautstyr. Ved installering av ekstrautstyr, lar du det være noe plass mellom ekstrautstyret og TV-en. Kontroller antenne-/kabelforbindelsene. Hold antenneledningen unna andre tilkoblingsledninger. Bildeproblemer eller støy ved visning av en TV-kanal Juster [AFT] (automatisk fininnstilling) for et bedre bildemottak. Denne funksjonen er bare for analoge TV-kanaler. Små svarte punkter og/eller lyse punkter vises på skjermen Bildet på en skjermenhet er satt sammen av piksler. Små svarte punkter og/eller lyse punkter (piksler) på skjermen indikerer ikke en feilfunksjon. Bildekonturer er forvrengt Endre gjeldende innstilling av [Filmmodus] til andre innstillinger (side 19). Ingen farge på programmer Velg [Tilbakestill] (side 18). Intet bilde fra det tilkoblede utstyret vises på skjermen Slå på det tilkoblede utstyret. Kontroller kabeltilkoblingen. Trykk på for å vise listen over tilkoblet utstyr, velg deretter ønsket inngang. Sett minnekortet eller en annen lagringsenhet riktig inn i det digitale stillbildekameraet. Bruk et minnekort på et digitalt stillbildekamera eller annen lagringsenhet som har blitt formatert i henhold til bruksanvisningen som medfølger det digitale stillbildekameraet. Operasjoner garanteres ikke for alle USB-enheter. Operasjoner er også forskjellig avhengig av funksjonene til USB-enheten og videoen som spilles av. Kan ikke velge det tilkoblede utstyret i menyen eller kan ikke bytte inngangen Kontroller kabeltilkoblingen. 32 NO

Lyd Ingen lyd, men bra bilde Trykk på +/– eller (Demp). Kontroller om [Høyttaler] i [AV-innstilling] er stilt inn til [TV-høyttaler] (side 25). Kontroller om hodetelefonpluggen er koblet til TV-en. Ingen lyd eller lyd med støy Sjekk om TV-systeminnstillingen er korrekt (side 19). Kanaler Ønsket kanal kan ikke velges Bytt mellom digital og analog modus og velg ønsket digital/analog kanal. Noen kanaler er tomme Kanalen er kun for kryptert/ abonnementstjeneste. Abonner på en betalt TVtjeneste. Kanal brukes kun for data (intet bilde eller lyd). Kontakt kringkasteren for informasjon om sending. Digitale kanaler vises ikke Kontakt en lokal installatør for å finne ut om digitale sendinger er tilgjengelige i ditt område. Oppgrader til en antenne med høyere forsterking. Endre kanalområde (tilgjengelighet avhengig av region/land) Trykk på HOME-knappen, velg deretter t [Kanaloppsett] t [Digital innstilling] t [Digital søking] t [Automatisk kanalsøk] t [Autom. kanalinstillings rekkevidde]. [Normal] Søker etter tilgjengelige kanaler innenfor ditt område/land. [Full] Søker etter tilgjengelige kanaler uavhengig av område/land. Merk • [Auto tjenesteoppdat.] er tilgjengelig avhengig av region/land. Tips • Du kan kjøre [Automatisk kanalsøk] etter at du har flyttet hus, byttet tjenesteleverandør eller for å søke etter nye kanaler. • Det anbefales å innstille [Digital innstilling] t [Teknisk innstilling] t [Auto tjenesteoppdat.] på [På] slik at nye digitale tjenester legges til automatisk når de blir tilgjengelige. Hvis den er innstilt på [Av], vil du bli varslet om nye digitale tjenester med en melding på skjermen, men tjenesten legges ikke til automatisk. Tilgjengeligheten for denne funksjonen er avhengig av region/land. Hvis ikke tilgjengelig, utføres [Automatisk kanalsøk] for å legge til nye tjenester. Nettverk * Kan ikke bruke VOD-tjeneste under opptak. Hvilke enheter kan kobles til med skjermspeiling? Sony-enheter som er kompatible med skjermspeiling (Xperia) kan kobles til. NO Video eller lyd vil av og til forsvinne. Enheter som utstråler radiobølger, som andre enheter i et trådløst LAN eller mikrobølgeovner, kan forstyrre skjermspeiling når det brukes et trådløst LAN. Hold TV-en eller Sony-enheter som er kompatible med skjermspeiling (Xperia) unna slike enheter, eller slå dem av hvis mulig. Kommunikasjonshastigheten kan endres på grunn av avstanden eller hindringer mellom enhetene, enhetenes konfigurasjon, radiobølgenes tilstand, ventetid i linjen eller hvilken enhet du bruker. Kommunikasjonen kan svikte på grunn av radiobølgenes tilstand. Noe betalingsinnhold kan ikke spilles av. Kildeenheten må være kompatibel med HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/ 2.1-system. Noe betalt innhold vil kanskje ikke vises via en ikke-kompatibel kildeenhet. Det er ikke tilgang til apper Kontroller at LAN-kabelen eller vekselstrømledningen til ruteren/modemet* er korrekt tilkoblet. * Ruteren/modemet må stilles inn på forhånd for å koble til Internett. Kontakt din Internettleverandør for ruter-/modeminnstillinger. Forsøk å bruke apper senere. Serveren til appleverandøren kan være ute av drift. Noen ganger er kvaliteten på videooverføringen dårlig når du bruker et trådløst LAN. Kvaliteten på nettverkstilkoblingen varierer med avstand eller hindringer (f.eks. en vegg) mellom TV-en og ruteren (tilgangspunkt), miljøforstyrrelser og kvaliteten på den trådløse ruteren (tilgangspunkt). 33 NO