Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Navigering i Home-menyn

Navigering i Home-menyn Med HOME -knappen kommer du åt en mängd TV-inställningar och funktioner. För att använda NETFLIX Tryck på knappen NETFLIX på fjärrkontrollen för att starta menyn. Obs! • Det är möjligt att Netflix inte kan användas via en proxyserver. Alla applikationer Internetinnehåll ger ett stort urval av ondemand-underhållning direkt till din TV. Du kan njuta av ditt favoritinnehåll på internet (endast KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x), Photo Sharing Plus (endast KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x), bildramsläge och FM-radio. Obs! • Se till att ansluta din TV till Internet och slutför [Nätverksinstallation] (sidan 23). För att använda Internetinnehåll 1 Tryck på HOME, och välj sedan [Alla applikationer]. 2 Tryck på /// för att välja den önskade internettjänsten i tjänstlistan och tryck på . 3 Tryck på för att starta det önskade internetinnehållet. För att gå ur Internetinnehåll Tryck på HOME. Obs! • Om du upplever svårigheter med denna funktion, kontrollera så att Internetanslutningen är riktigt inställd. • Gränssnittet för Internetinnehållet beror på leverantörerna av Internetinnehållet. • För att uppdatera Internetinnehållstjänster, tryck på HOME, och välj sedan [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [Uppdatera internetinnehåll]. Photo sharing Plus (endast KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Anslut, kopiera och visa favoritbilder på din TV genom att använda dina enheter (t.ex. smartphones eller surfplattor). HOME [Alla applikationer] [Photo sharing Plus] Obs! • Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta din enhet till TV:n. • Öppna webbläsaren på enheten när anslutningarna upprättats, följ sedan anvisningarna på skärmen för att få tillgång till webbplatsen. Visa bilder på en TV 1 Tryck på din enhet för att starta. 2 Välj ett foto. Det valda fotot visas automatiskt på TV:n. Spara en bild som visas på en TV 1 Tryck på miniatyrbilden på din enhet, håll bilden intryckt för att öppna innehållsmenyn. 2 Välj [OK]. Obs! • Anslut ett USB-minne för att spara upp till 50 bilder. • Upp till 10 smartphones eller surfplattor kan vara anslutna till TV:n samtidigt. • Maximal filstorlek för varje foto är 20 MB. • Du kan även ha bakgrundsmusik med en maximal filstorlek på 30 MB. • Standardwebbläsaren för Android 2.3 eller senare stöds. • Standardwebbläsaren för iOS stöds, men vissa funktioner kan inte användas beroende på versionen för ditt iOS. 14 SE

Använda TV:n som ett bildramsläge I bildramsläge visas klockan och kalendern samtidigt som en bild visas, du lyssnar på musik eller FM-radio. HOME [Alla applikationer] [fotoramsläge] För att starta bildramsläge när du spelar upp USB-media 1 Tryck på OPTIONS när du spelar upp en bild- eller musikfil. 2 Tryck på /, sedan på för att välja [fotoramsläge] för att starta fotoram. Välja visningsläge Du kan ändra visning för bildramsläge genom att välja [Visningsläge] under [Inställningar för fotoram] (sidan 24). Välja klockvisningsläge Du kan välja bland tre klockvisningslägen genom att välja [Visning av klocka] under [Inställningar för fotoram] (sidan 24). Obs! • Denna TV har inte ett batteri som extra strömkälla för klockan. Om det är strömavbrott eller om du kopplar ur strömkabeln återställs det aktuella datumet och tiden automatiskt. Varaktighet För att spara ström fortsätter TV:n att spela upp i bildramsläge i upp till 24 timmar innan strömmen stängs av automatiskt. Använd inte bildramsläget under minst en timma efter den automatiska avstängningen, för att undvika att bilden bränner fast. Du kan ändra inställningen för [Varaktighet] under [Inställningar för fotoram] (sidan 24). Bildens, klockans och kalenderns placering växlar automatiskt varje timma för att undvika att bilden bränner fast. Lyssna på FM-radio (endast för Ryssland och Ukraina) HOME [Alla applikationer] [FM Radio] Obs! •Tryck på PROG +/– för att välja en FM-radiostation. Tryck på RETURN för att avsluta FM-radioläge Förinställa radiostationer När du använder FM-radiofunktionen för första gången trycker du på HOME och väljer [Inställningar] [Systeminställningar] [Kanalinställningar] [FM Radio Set-Up] [Auto. kanalinställ.]. Ändra förinställda radiostationer 1 Tryck på OPTIONS i FM-radioläge. 2 Tryck på /, sedan på för att välja [FM Radio Presets]. 3 Tryck på /, sedan på för att välja den radiostation du vill ändra. 4 Tryck på /, sedan på för att ändra FM-frekvensen, för att sedan ändra FMradiostationens namn. Obs! • Om det hörs brus från stationen kan du förbättra ljudkvaliteten genom att trycka på /. •Tryck på AUDIO tills [Mono] visas, om det hörs ett statiskt brus från ett FM-stereoprogram. Det hörs inget stereoljud, men bruset försvinner. Digital programlista 1 Tryck på HOME i digitalt läge. 2 Tryck på /, sedan på för att välja [Digital programlista]. 15 SE SE