Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

3 Tryck på ///, sedan

3 Tryck på ///, sedan på för att välja ett program. Använda listan över favoriter Med funktionen favoriter kan du ange upp till fyra listor med dina favoritprogram. Tryck på när du tittar på TV för att skapa eller visa en lista med favoriter. Tips! • Tryck på den blå knappen för att ändra i listan med favoriter. Följ guiden längst ner på skärmen. Digital EPG 1 Tryck på GUIDE i digitalt läge. 2 Tryck på ///, sedan på för att välja ett program. Inspelningar 1 Tryck på HOME i digitalt läge. 2 Tryck på /, sedan på för att välja [Inspelningar]. 3 Tryck på / och sedan för att välja [Titellista], [Timerlista], [Fellista] eller [Manuell timerinspelning]. Obs! •Tryck på REC-knappen för att spela in det programmerade som visas för tillfället i digitalt läge med USB HDD-inspelningsfunktion. • Se till att du anslutet hårddisken till TV:n innan inspelningen. Media Spela upp bild/musik/video via USB Du kan visa bild-/musik-/videofiler som finns sparade på en Sony digitalkamera eller videokamera på din TV via en USB-kabel eller USB-enhet. 1 Anslut en USB-enhet som stöds till TV:n. 2 Tryck på HOME. 3 Tryck på /, sedan på för att välja [Media]. 4 Tryck på /, sedan på för att välja [Foto], [Musik] eller [Video]. 5 [Val av enhet] visas. Tryck på / och sedan för att välja en enhet (endast KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x). 6 Tryck på ///, sedan på för att välja en fil eller mapp. 7 Tryck på den röda knappen om fler än en USB-enhet är anslutna, för att välja [Uppspelningsalternativ], sedan på [Val av enhet] för att välja passande USB-enhet (endast KDL-40RD45x / 32RD43x). Uppspelningsalternativ Tryck på den röda knappen i miniatyrvisning för att visa en lista över inställningar för USBuppspelning. För att justera bild- och ljudkvaliteten för USB-media Tryck på OPTIONS (alternativ) under mediauppspelningen och välj sedan [Bild] eller [Ljud]. Obs! •Tryck på ///, sedan på för att välja eller justera ett alternativ. 16 SE

Spela en bild i ett bildspel (bilder) 1 Tryck på den gröna knappen i miniatyrvisning för att starta ett bildspel. För att ställa in [Bildspelseffekt] och [Bildspelshastighet], tryck på OPTIONS [Uppspelningsalternativ]. Tryck på RETURN för att stoppa ett bildspel. Obs! • Observera följande, när TV:n har åtkomst till informationen på en USB-enhet: Stäng inte av TV:n. Koppla inte bort USB-kabeln. Ta inte bort USB-enheten. Informationen på USB-enheten kan skadas. • Sony kommer inte att hållas ansvarigt för skada på eller förlust av, data på inspelningsmedia på grund av fel på anslutna enheter eller TV:n. • USB-enhetens filsystem har stöd för FAT16, FAT32 och NTFS. • I vissa fall kan det hända att filnamnet och mappnamnet inte visas på rätt sätt. • Ställ in kamerans USB-anslutningsläge på Auto eller Masslagring när du ansluter en Sony digitalkamera. Se anvisningarna som medföljde din digitalkamera för mer information om USB-anslutningsläge. • Använd en USB-lagringsenhet som överensstämmer med USB-masslagringsenhetens standarder. • Om vald fil innehåller fel information eller är ofullständig går den inte att spela upp. USB-videoformat • AVI (.avi) Videokodec: Ljudkodec: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus(2ch), WMA v8, MP3 •ASF(.wmv,.asf) Videokodec: WMV v9, Xvid, VC-1 Ljudkodec: MP3, WMA v8 • MP4 (.mp4, .mov, .3gp) Videokodec: MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG Ljudkodec: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE- AAC •MKV(.mkv) Videokodec: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8 Ljudkodec: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2-kanals), MPEG4 AAC (2-kanals), MPEG4 HE-AAC (2-kanals), Dolby Digital (2- kanals), WMA v8, Dolby Digital Plus (2-kanals), DTS, DTS 2.0, VORBIS •WebM(.webm) Videokodec: VP8 Ljudkodec: VORBIS • PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob) Videokodec: MPEG1, MPEG2 Ljudkodec: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2-kanals), Dolby Digital Plus (2-kanals), DTS, DTS 2.0 • TS (.ts, .m2ts) Videokodec: MPEG2, H.264, VC-1 Ljudkodec: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2-kanals), DTS, DTS 2.0 USB-musikformat •LPCM (.wav) •MPEG1 audio layer3 (.mp3) •WMA v8 (.wma) USB-bildformat •JPEG(.jpg,.jpeg) Obs! • Uppspelning av ovanstående filformat kan inte garanteras. Hemmanätverk (endast KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Ansluta till ett hemmanätverk Du kan spela upp olika sorters innehåll (t.ex. bild-/musik-/videofiler) lagrade på DLNA Certified-mediaservrar. Med hemmanätverksfunktionen kan du spela upp nätverksinnehåll i andra rum. 17 SE SE