Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Spela upp

Spela upp bild/musik/video 1 Tryck på HOME, och välj sedan [Media] [Foto], [Musik] eller [Video] önskad mediaserver. 2 Välj filer eller mappar att spela upp från listan. Obs! • Servern krävs för att vara DLNA Certified. • Filer från en nätverksenhet behöver vara i följande format: Stillbilder: JPEG Musik: MP3, linjär PCM, WMA Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), WMV • Beroende på filen kanske inte uppspelning är möjlig även om du använder de stödda formaten. Renderer Du kan spela upp bild-, musik- och videofiler lagrade på nätverksenheter (t.ex. digitala stillbildskameror, mobiltelefoner, PC) på TVskärmen genom att direkt använda målenheten. Nätverket bör även vara renderer-kompatibla enheter. Renderingsinställning Tryck på HOME, och välj sedan [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [Hemmanätverksinställningar] [Renderer]. Visa inställningar för mediaservrar Välj hemmanätverksservrar som ska visas i hemmenyn. Upp till 10 servrar kan visas. 1 Tryck på HOME, och välj sedan [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [Hemmanätverksinställningar] [Inställningar för visning av server]. 2 Välj server som ska visas i enhetsvalet. Inställningar Systeminställningar Obs! • Vilka alternativ du kan justera varierar beroende på situationen. Alternativ som ej kan väljas är gråtonade eller visas inte. • Satellitfunktioner är endast tillgängliga för satellitmodeller. Bild Bildfunktion Anger en bildinställning. Återställ Återställer alla inställningar för [Bild] förutom [Bildfunktion] till standardinställningarna. Bakgrundsbelysning Justerar bakgrundsbelysningens ljusstyrka. Kontrast Höjer eller sänker bildens kontrast. Ljusstyrka Gör bilden ljusare eller mörkare. Färg Ökar eller minskar färgintensiteten. Färgton Ökar eller minskar de gröna och röda färgtonerna. Färgtemp. Justerar bildens vithet. Skärpa Stärker eller mjukar upp skärpan i bilden. Färgtemperatur Justera finheten och bruset för en realistisk bild. Upplösning: Justerar finhet och klarhet. Välj [Manuellt] för att justera verklighetsskapandet. 18 SE

Brusreducering Minskar bildstörningen (snöig bild) vid en svag sändningssignal. MPEG Brusreducering Reducerar brus i bilden för MPEGkomprimerad video. Filmläge Ger förbättrad bildrörelse när bilder på BD- (Blu-ray Disc), DVD- eller videobandspelare som tagits på film. Välj [Auto] för att visa filmbaserat innehåll som det är. Obs! • Om bilden innehåller oregelbundna signaler eller för mycket brus stängs [Filmläge] av automatiskt även om [Auto] är valt. Avancerade inställningar Ställer in inställningarna för [Bild] mer detaljerat. Återställ: Återställer alla avancerade inställningar till fabriksinställningar. Avanc. kontrastförbättrare: Justerar automatiskt [Bakgrundsbelysning] och [Kontrast] till de lämpligaste inställningarna för mörka bildscener. Externa ingångar: Förbättrar svarta områden i bilden för kraftigare kontrast. Gamma: Justerar balansen mellan ljusa och mörka områden i bilden. Klarvit: Förstärker den vita färgen. Levande färger: Ger färger dagsljus. LED Motion-läge: Reducerar brus i filmer genom att kontrollera LEDbakgrundsbelysningen, men ljusstyrkan sänks. Ljud Ljudläge Välj efter det innehåll du vill lyssna på. Återställ Återställ inställningarna för [Equalizer], [Tydlig röst], [Auto. volymjustering], [Balans] och [Volymförskjutning]. Equalizer Justerar inställningar av ljudfrekvensen. Tydlig röst Gör att röster hörs tydligare. Auto. volymjustering Minimerar skillnaden i volym mellan alla program och annonser. Balans Förstärker balansen för vänster eller höger högtalare. Volymförskjutning Justerar volymnivån för aktuell inmatning i jämförelse med andra inmatningar. Ljudkanalsval Ställer in ljudet från högtalaren till [Mono], [Stereo], [A] eller [B]. Obs! • Om signalen är mycket svag återges ljudet automatiskt i mono. • Om stereoljudet innehåller mycket störningar vid mottagning av ett NICAM-program väljer du [Mono]. Ljudet återges i mono, men störningarna minskas. • Inställningen för [Ljudkanalsval] memoreras för varje programplats. • Du kan inte lyssna på ljud från stereosändningar när du väljer [Mono]. Tips! • Om du väljer någon annan utrustning, som är ansluten till TV:n, ställer du in [Ljudkanalsval] på [Stereo], [A] eller [B]. Avancerade inställningar Dynamiskt omfång: Kompenserar för skillnader i ljudnivå mellan olika kanaler. Obs! • Effekten kanske inte fungerar eller kan skilja sig åt beroende på programmet oavsett inställningen av [Dynamiskt omfång]. 19 SE SE