Views
9 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Dolby Digital Plus Out:

Dolby Digital Plus Out: Välj [Auto] för att passera genom Dolby Digital Plus ström till ARC när Dolby Digital Plus finns tillgänglig genom anslutet ljudsystem. När Dolby Digital Plus ström matas ut är Digital Audio Out (optisk)* tystad. Välj [Av] för att konvertera Dolby Digital Plus strömmen till Dolby Digital för både ARC (ljudsystem) och Digital Audio Out (optisk)*. HE-AAC-ljudnivå: Justera ljudnivån för HE-AAC. MPEG-ljudnivå: Justerar ljudnivån för MPEG. * Endast för begränsad region/land/TV-modell. Skärmkontroll Skärmformat För detaljer om skärmformat se sidan 13. Autoformat Ändrar automatiskt [Skärmformat] för att matcha ingångssignalen. 4:3 som standard Ställer in förvalt [Skärmformat] för en 4:3- ingångssignal. Automatisk visningsområde Justerar automatiskt bilden för bästa möjliga bildstorlek. Bildstorlek Justerar bildstorlek. Horisontellt läge Justerar bildens horisontella läge. Vertikalt position Justerar bildens vertikala läge. Vertikal storlek Justerar bildens vertikala storlek när [Skärmformat] är inställt på [Bred zoom]. PC-justering Välj skärmläge för bilden när dators inmatningssignal tas emot. 20 SE Kanalinställningar Analog inställning Auto. analog kanalinst.: Ställer in alla analoga kanaler som finns tillgängliga. Vanligtvis behöver inte denna funktion utföras eftersom kanalerna redan ställts in när TV:n installerades. Detta alternativ hjälper dig däremot att upprepa processen (t.ex. för att ställa in TV:n igen efter flytt eller för att söka efter nya kanaler som startat). Manuell inställning: Innan du väljer [TV-system]/[Kanal]/[AFT]/ [Ljudfilter]/[Hoppa över]/ [Färgsystem], tryck på PROG +/– för att välja programnumret till kanalen. Du kan inte välja ett programnummer som är inställt på [Hoppa över]. Program: Återställer programkanaler manuellt. Signalnivå: Visar signalnivån för programmet som visas för tillfället. Kanalsortering: Ändrar den ordning kanalerna lagrats på TV:n. Digital inställning Digital sökning: Automatisk digital kanalnställning Ställer in de digitala kanaler som finns tillgängliga. Med detta alternativ kan du ställa in TV:n igen efter flytt eller söka efter nya kanaler som startat. Autom. Kanalinställnings område [Normal]: Söker efter tillgängliga kanaler inom din region/land. [Full]: Söker efter tillgängliga kanaler oavsett region/land. Obs! • Du kan köra [Automatisk digital kanalnställning] efter att du flyttat till en ny bostad, ändrat tjänsteleverantör eller för att söka efter nya kanaler. Redigering av programlista Tar bort oönskade digitala kanaler som finns på TV:n och ändrar ordningen på de digitala kanaler som finns på TV:n.

Manuell inställning Ställer in digitala kanaler manuellt. Undertextinställningar: Inställning för textning När du valt [Nedsatt hörsel] kan det hända att vissa visuella hjälpmedel också visas med textningen (om TVkanaler sänder sådan information). Primärt språkval Välj det språk du vill att textningen ska visas i. Sekundärt språkval Välj det sekundära språk du vill att textningen ska visas i. Ljudinställningar: Ljudtyp (syntolkning) Normal Ger normal ljudtyp. Syntolkning Ger ljudbeskrivning (berättande form) av visuell information om TV-kanaler sänder sådan information. Nedsatt hörsel Växlar till sändning för personer med nedsatt hörsel när du väljer [Nedsatt hörsel]. Talad undertextning Växlar till sändning för det talade undertextljudet om TV-kanalerna sänder sådan information. Primärt språkval Välj det språk du vill ska användas för programmet. Vissa digitala kanaler kan sända flera olika ljudspråk för ett program. Sekundärt språkval Välj det sekundära språk du vill ska användas för programmet. Vissa digitala kanaler kan sända flera olika ljudspråk för ett program. Mixnings nivå Justerar utnivåerna för TV:ns huvudljud och beskrivning med ljud. Tips! • Detta alternativ är endast tillgängligt om [Syntolkning] i [Ljudtyp (syntolkning)] är inställt. Inställning av Guide: Uppdatera Guide i standby TV:n erhåller EPG-data under standbyläge. Teknisk inställning: Automatisk tjänstuppdatering Gör att TV:n kan identifiera och lagra nya digitala tjänster när de blir tillgängliga. Förändrade tjänster Välj [På] för att automatiskt ändra kanalen om ett sändningsföretag ändrar sändningen av visningsprogrammet till en annan kanal. SE Överföring av programlista Importera eller exportera inställda program med USB-enhet. Konfiguration av satellit: Gör att du kan ställa in satellitkanaler automatiskt. Digital satellitinställning Ställer in den tillgängliga satellittjänsten. Med detta alternativ kan du ställa in TV:n igen efter flytt eller söka efter nya kanaler som startat. Obs! • Du kan bestämma installationstypen och ställa in inställningsalternativen enligt inställning nämnd nedan: Antenninställningar Ger dig möjlighet att välja distribution via enkel kabel, fast antenn eller DiSEqc. Din satellitinstallationstyp kan vara distribution via enkel kabel, fast antenn eller DiSEqc. Installationer av enkel kabel ger möjlighet att leverera satellitprogram för flera mottagare över en enkel koaxialkabel. Varje mottagare eller tuner tilldelas ett “användarband”. Installationer av DiSEqC gör att du kan ansluta till flera parabolantenner eller LNB:er om du har det, och att välja mellan dem med TV-styrningen. Fast antenn är vanligtvis den enklaste installationstypen, där det finns en parabolantenn och LNB. Band Numret för användarbandet tilldelat till TV:n eller tunern. Bandfrekvens Frekvensen för användarbandet tilldelat till TV:n eller tunern. Övriga (Allmän satellit) TV:n söker efter satellittjänster baserat på grupp av allmänna inställningar. DiSEqC kontroll Inställningar för att styra ytterligare satellitutrustning som satellitvalsväxlare. 21 SE