Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Typ av sökning Full

Typ av sökning Full sökning utför en sökning över alla tillgängliga satellitfrekvenser. Nätverkssökning utför en sökning baserad på fördefinierade nätverksparametrar. Manuell sökning ger dig möjlighet att ställa in sökningsfrekvensen och andra transponderparametrar. Tips! • Om tjänster saknas efter denna nätverkssökning, utför den fulla sökningen. Redigera listan över satellitprogram Tar bort oönskad satellittjänst som finns på TV:n och ändrar ordningen på satellittjänst som finns på TV:n. Automatisk satellittjänst-uppdatering Gör att TV:n kan identifiera och lagra nya satellittjänster när de blir tillgängliga. Manuell serviceuppdatering (favoriter och timer sparas) Söker efter tillgängliga tjänsteuppdateringar manuellt. CA-modul inställningar: Gör att du kan komma åt betal-TVtjänsten när du får en CAM (CA-modul) och ett visningskort. PIN-kod för CA-modul: Gör att du kan ange en PIN-kod på 8 siffror som ska lagras i TV:n för din CAM (CA-modul). Ta bort lista över tjänster: Raderar en lista över tjänster. Välj [Ja] för att radera. Inställning av interaktivt program (endast KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x): Den interaktiva applikationstjänsten erbjuder högkvalitativ text och grafik, tillsammans med avancerade alternativ. Tjänsten stöds av kanalsändare. 22 SE Interaktivt program Du kan se på program med interaktiva tjänster. Automatisk uppstartsprogram Startar sändningsrelaterade applikationer automatiskt. Applikation för (Prog. [aktuellt program]) Du kan använda den interaktiva applikationstjänsten för det aktuella programmet. Obs! • Den interaktiva tjänsten är endast tillgänglig om den tillhandahålls av kanalsändaren. • Tillgängliga funktioner och skärminnehåll varierar beroende på kanalsändaren. HbbTV Inställningar för sekretess: Spåra inte Låter TV:n kommunicera med tredjeparts server vid spårning av TV:n. Obs! • Spårningsaktiviteten är beroende av tredjeparts server. Om servern är inställd på spåra inte kommer inga ändringar att reflekteras på denna funktion. Blockera cookies från tredje part Blockera tredjeparts cookie. För att avblockera tredjeparts cookie, välj [Av]. Beständig lagring Tillåt HbbTV program att lagra data. För att radera lagrade data, välj [Av]. FM Radio Set-up (endast för Ryssland och Ukraina) Förinställer upp till 30 FM-radiostation som kan tas emot i ditt område. Auto. kanalinställ.: Gör att du automatiskt kan ställa in och lagra alla tillgängliga kanaler. FM Radio Presets: Gör att du manuellt kan ställa in och lagra kanaler som är tillgänglig en och en. Obs! • För att aktivera denna funktion öppnar du FMradioläget via Home (Meny) (sidan 15), sedan förinställer du önskade FM-radiostationer enligt de steg som beskrivs ovan.

Barnlås PIN-kod Ställer in en PIN-kod för att blockera kanaler, externa ingångar, Internettjänster och alla kanalinställningsrelaterade inställningar. Använd 0-9 på fjärrkontrollen för att ange en fyrsiffrig PIN-kod. Ändra PIN-kod Välj detta alternativ för att ändra din PINkod. Föräldragradering Ställer in en åldersbegränsning för visning. Ange korrekt PIN-kod för att visa ett program som klassificerats för en högre ålder än den du angett. Inställning av skydd Aktivera eller inaktivera skydd för programrelaterade funktioner. Digitalprogramlås Låser visningen för ett digitalt program. Välj [Olåst] för att visa en blockerad kanal. Satellitprogramlås Låser visningen av satellitprogram. Välj [Olåst] för att visa ett låst program. Obs! • För att visa låst program, knappa in PIN-koden eller välj [Låst program.] i [Barnlås] för att låsa upp. Lås för externa ingångar Låser visningen av extern ingång. Välj [Olåst] för att visa en extern ingång. Obs! • Genom att ange korrekt PIN-kod för blockerad kanal eller extern ingång avaktiveras funktionen [Barnlås] tillfälligt. Stäng av och sedan på TV:n för att återaktivera [Barnlås]- inställningarna. Tips! • Se sidan 35 om du tappar bort din PIN-kod. Lås av inspelade titlar (endast för Storbritannien) Du kan blockera inspelat innehåll genom att visa en lösenordsskyddad guide. Internetlås (endast KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Låser visningen av internetinnehåll. Välj [Olåst] för att visa ett internetinnehåll. Inställningar Nätverk (endast KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) SE Nätverksinstallation: Ställer in nätverksstatusinställningarna. IPv6/IPv4-prioritet: Växla mellan [IPv6] och [IPv4 (rekommenderas)]. Obs! • För att använda nätverket med [IPv6], välj [IPv6], och välj sedan [Enkelt] i [Ställ in nätverksanslutning]. • När IPv6 är valt kan inte HTTP-proxy ställas in. • Om IPv6 väljs kan vissa internetwebbplatser, applikationer och innehåll inte visas. Inbyggt Wi-Fi: Ställer in det inbyggda trådlösa LAN-nätverket till [På] eller [Av]. Ställ in till [Av] om du inte använder det inbyggda trådlösa LANnätverket. Om du växlar från [Av] till [På], gör inställningarna i [Nätverksinstallation]. Wi-Fi Direct: Slår på/av för att ansluta din TV med Wi-Fi Direct-enhet som PC, mobiltelefon eller digitalkamera. Wi-Fi Direct-inställningar: Ställ in för att ansluta en Wi-Fi Direct-enhet till TV:n genom att använda Wi-Fi Direct-funktionen. Tryck på OPTIONS-knappen om det inte går att ansluta och välj [Manuell]. Enhetsnamn: Ändra namnet på TV:n som visas på den anslutna enheten. Uppdatera internetinnehåll: Anslut till Internet för att ta emot tillgängliga Internetinnehållstjänster. 23 SE