Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse VIGTIG BESKED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sikkerhedsoplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sikkerhedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . 5 Dele og knapper Tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Tilslutning af tv til internettet Opsætning af internetforbindelsen . . . . 10 Type 1: Beskyttet netværk med Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 10 Type 2: Beskyttet netværk uden Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 11 Type 3: Ubeskyttet netværk med en vilkårlig type trådløs LAN-router . . . . . . . . . 11 Type 4: Kabelbaseret netværksopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Forberedelse af et kabelbaseret netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Visning af netværksstatus . . . . . . . . . . . . . . 12 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Privatlivspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Brug af tv Ændring af sidelayout . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ændring af skærmformatet . . . . . . . . . . . . . 13 Indstilling af valg af motiv . . . . . . . . . . . . . . 13 Navigation i menuen Home Alle apps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Fotodeling Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Brug af tv'et i fotoramme-tilstand. . . . . . . . 15 Brug af FM-radio (kun for Rusland og Ukraine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Digital programliste . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Digital EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Optagelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Afspil foto/musik/video via USB . . . . . . . . . 16 Hjemmenetværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Tilslutning til et hjemmenetværk . . . . . . . . 18 Renderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Displayindstillinger for medieservere . . . . . 18 Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Systemindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kundeservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Visning af billeder fra tilsluttet udstyr Tilslutningsdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Brug af lyd- og videoudstyr . . . . . . . . . . 30 Brug af skærmspejling . . . . . . . . . . . . . . 30 Vægmontering af tv'et . . . . . . . . . . . . . . . 31 Yderligere oplysninger Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kanaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 2 DK

Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet betjenes, læses denne vejledning grundigt og beholdes til senere opslag. Bemærk • "x" i modelnavnet svarer til et numerisk ciffer vedrørende design, farve eller tv-system. • Før du betjener TV'et skal du læse "Sikkerhedsoplysninger" (side 3). • Billeder og illustrationer i Installationsvejledningen og denne vejledning er udelukkende til referencebrug og kan afvige fra det faktiske produkt. Placering af Installationsvejledningen Installationsvejledningen er anbragt oven på polstringen inden i tv'ets kasse. Placering af identifikationsmærkat Mærkatet med oplysninger om tv'ets modelnummer, produktionsdato (år/måned) og strømforsyning findes på bagsiden af tv’et eller på emballagen. Mærkater med netstrømadapterens modelnr. og serienr. er placeret i bunden af netstrømadapteren. ADVARSEL PRODUKTET SKAL HOLDES VÆK FRA TÆNDTE LYS ELLER ANDEN FORM FOR ÅBEN ILD FOR AT UNDGÅ BRAND. VIGTIG BESKED Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantidokumenter. Oplysninger om trådløst signal Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere information gå ind på følgende hjemmeside: http://www.compliance.sony.de/ Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme som f.eks. solskin, brand eller lignende. Placer aldrig et TV på en ustabil placering. Et TV kan falde og medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Mange skader, særligt ved børn, kan undgås ved at tage nogle simple forholdsregler såsom: Benyt kabinet eller stativ anbefalet af producenten af TV’et. Benyt kun møbler, der sikkert kan understøtte TV’et. Sørg for at TV’et ikke hænger ud over kanten på det understøttende møbel. Placer ikke TV’et på høje møbler (eksempelvis skab eller bogreoler), uden at forankre både møbel og TV’et på passende vis. Placer ikke TV’et på tekstil eller andre materialer, der kan ligge mellem TV’et og det understøttende møbel. Lær børn om de farer der findes, når man kravler på møbler for at nå TV’ets knapper. Hvis dit eksisterende TV bliver afhentet og flyttet, gælder de samme forholdsregler. Installation/Opsætning Installer og brug tv’et i overensstemmelse med nedenstående vejledning for at undgå brand, elektrisk stød eller skader på personer og materiel. Installation • Tv’et skal sættes op ved en let tilgængelig stikkontakt. • Anbring TV'et på en stabil, flad overflade, så det ikke vælter og forårsager personskade eller skader på ejendommen. • Placer tv'et, så foden ikke stikker frem fra tv-bordet (medfølger ikke). Hvis tv'ets fod stikker frem fra tv-bordet, kan tv'et vælte, falde ned og medføre personskade eller beskedige tv'et. • Kun en autoriseret installatør må udføre væginstallationer. • Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at anvende Sony tilbehør, herunder: Beslag til vægmontering – SU-WL450 • Sørg for at bruge de skruer, der følger med beslaget til vægmontering ved montering af beslaget til vægmontering på TV-apparatet. De medfølgende skruer er designet som vist på illustrationen, når der måles fra fastgørelsesoverfladen på beslaget til vægmontering. Skruernes diameter og længde afhænger af modellen på vægbeslaget. Hvis der anvendes andre skruer end de medfølgende, kan det medføre indvendige skader på TV-apparatet eller få det til at falde ned eller lignende. 10 mm - 12 mm Skrue (leveres med vægbeslaget) Beslag til vægmontering Transport • Før transport af tv’et tages alle kabler ud. • Der skal mindst to eller tre personer til at bære et stort tv. • Når TV'et flyttes med hånden, skal det holdes som vist nedenfor. Belast ikke LCD-skærmen og rammen omkring skærmen. SE DK 3 DK