Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Navigation i menuen Home

Navigation i menuen Home Med knappen HOME kan du få adgang til mange forskellige tv-indstillinger og funktioner. Alle apps Internetindhold leverer et bredt udvalg af ondemand-underholdning direkte til dit tv. Du kan nyde dit favorit internetindhold (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x), fotodeling (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x), fotoramme-tilstand og FM-radio. Bemærk • Sørg for at slutte dit tv til internettet, og udfør [Netværksopsætning] (side 24). For at bruge internetindhold 1 Tryk på HOME, og vælg derefter [Alle apps]. 2 Tryk på /// for at vælge den ønskede internetservice i tjenestelisten, og tryk på . 3 Tryk på for at starte det ønskede internetindhold. For at forlade internetindhold Tryk på HOME. Bemærk • Hvis du oplever problemer med denne funktion, skal du kontrollere, at internetforbindelsen er indstillet korrekt. • Grænsefladen til internetindhold afhænger af internetindholdsudbyderne. • For at opdatere internetindholdstjenesterne skal du trykke på HOME og derefter vælge [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Netværk] [Opdater internetindhold]. Fotodeling Plus (Kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Tilslut, kopier og vis foretrukne fotos på tv'et ved hjælp af dine enheder (f.eks. smartphones eller tablets). HOME [Alle apps] [Fotodeling Plus] Bemærk • Følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte enheden til tv'et. • Åbn webbrowseren på enheden, når alle tilslutninger er oprettet, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at få adgang til URL. Visning af foto på tv'et 1 Tryk på din enhed for at starte. 2 Vælg et foto. Det valgte foto vil automatisk blive vist på tv'et. Gemme et foto, som vises på tv'et 1 Tryk på miniaturebilledet på din enhed, og hold derefter fotoet for at åbne kontekstmenuen. 2 Vælg [OK]. Bemærk • Tilslut et USB-flashdrev for at gemme op til 50 fotos. • Der kan tilsluttes op til 10 smartphones eller tablets til tv'et samtidigt. • Maksimal filstørrelse for hvert foto er 20 MB. • Du kan også vælge en baggrundsmusikfil med en maksimal størrelse på 30 MB. • Standardbrowseren til Android 2,3 eller en senere understøttes. • Standardbrowseren til iOS understøttes. Nogle funktioner kan imidlertid ikke bruges afhængig af versionen af dit iOS. For at bruge NETFLIX Tryk på NETFLIX-knappen på fjernbetjeningen for at åbne menuen. Bemærk • Det er muligt, at Netflix ikke kan anvendes via en proxy-server. 14 DK

Brug af tv'et i fotoramme-tilstand I fotoramme-tilstand vises klokkeslæt og kalender samtidigt med, at der vises et foto og du hører musik eller FM-radio. HOME [Alle apps] [Fotorammetilstand] For at starte fotoramme-tilstanden under afspilning fra USB-medie 1 Tryk på OPTIONS under visning af et foto eller afspilning af en musikfil. 2 Tryk på / og derefter for at vælge [Fotoramme-tilstand] for at starte fotorammen. Valg af visningstilstand Du kan ændre fotoramme-tilstandens visning ved at vælge [Visning] under [Indstillinger for fotoramme] (side 24). Valg af tilstanden visning af ur Du kan ændre blandt tre tilstande for visning af ur ved at vælge [Visning af ur] under [Indstillinger for fotoramme] (side 24). Bemærk • Dette tv har ikke en batteridrevet backup af uret. Hvis der opstår strømsvigt, eller hvis du frakobler netledningen, vil den aktuelle dato og tid automatisk nulstilles. Varighed For at spare strøm, afspiller tv'et kontinuerligt i tilstanden fotoramme i op til 24 timer før det automatisk slukker. Brug ikke tilstanden fotoramme i mindst en time efter automatisk slukning for at undgå indbrændning på skærmen. Du kan ændre indstilling for [Varighed] under [Indstillinger for fotoramme] (side 24). Positionen for fotoet, uret og kalenderen ændres automatisk hver time for at undgå indbrændning på skærmen. Brug af FM-radio (kun for Rusland og Ukraine) HOME [Alle apps] [FM Radio] Bemærk •Tryk på PROG +/– for at vælge en FM-radiostation. Tryk på RETURN Afslutning af FM-radio. Forudindstilling af radiostationer Tryk på HOME, når du bruger FMradiofunktionen første gang, og vælg [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Kanalopsætning] [FM Radio Set-up] [Aut. programindstilling]. Ændring af forudindstillede radiostationer 1 Tryk på OPTIONS i tilstanden FM-radio. 2 Tryk på / og derefter for at vælge [FM Radio Presets]. 3 Tryk på / og derefter for at vælge den radiostation, som du vil ændre. 4 Tryk på / og derefter for at ændre FM-frekvensen, og rediger derefter navnet på FM-radiostationen. Bemærk • Hvis stationen har en støjende lyd, kan du muligvis forbedre lydkvaliteten ved at trykke på /. • Hvis et FM-stereoprogram har en statisk støj, skal du trykke på AUDIO, indtil [Mono] vises. Der er ingen stereoeffekt, men støjen reduceres. Digital programliste 1 Tryk på HOME i digital tilstand. 2 Tryk på / og derefter for at vælge [Digital programliste]. SE DK 15 DK