Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Allemand

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Allemand

Satelliet

Satelliet programmavergrendeling Blokkeert het satellietprogramma zodat het niet kan worden bekeken. Selecteer [Ontgrendeld] om een geblokkeerd programma te bekijken. 24 NL Opmerking • Om een geblokkeerd programma te bekijken, toets de pincode in of kies [Programma vergrendeld.] in [Kinderslot] om het vrij te geven. Externe ingangen slot Blokkeert externe input zodat het niet kan worden bekeken. Selecteer [Ontgrendeld] om een externe input te kunnen bekijken. Opmerking • Als de correcte pincode wordt ingegeven voor een geblokkeerd kanaal of een externe input, deactiveert de [Kinderslot]-functie tijdelijk. Om de [Kinderslot]-instellingen te heractiveren dient u de televisie uit te schakelen en opnieuw in te schakelen. Tip • Zie pagina 37 als u uw pincode vergeten bent. Begeleiding blok voor opgen. titels. (alleen voor het Verenigd Koninkrijk) U kunt opgenomen inhoud blokkeren door een begeleiding te laten weergeven waarvoor een wachtwoord moet worden ingevoerd om toegang te verkrijgen. Internetvergrendeling (alleen KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Blokkeert internetinhoud voor weergave. Selecteer [Ontgrendeld], om een internetinhoud weer te geven. Instellingen Netwerk (alleen KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Netwerkinstellingen: Stelt de instellingen van de netwerkstatus in. IPv6/IPv4-prioriteit: Switch tussen [IPv6] en [IPv4 (aanbevolen)]. Opmerking • Om het netwerk te gebruiken met [IPv6], dient u [IPv6] te selecteren en dan [Beginner] in [Netwerkverbinding instellen]. • Als IPv6 is geselecteerd, kan de HTTP-proxy niet worden ingesteld. • Als IPv6 is geselecteerd, kunnen sommige internetbrowsersites, toepassingen of inhoud worden bekeken. Ingebouwd Wi-Fi: Schakelt de ingebouwde draadloze LAN [Aan] of [Uit]. Zet deze optie op [Uit], als u geen gebruikmaakt van de ingebouwde draadloze LAN. Als u van [Uit] naar [Aan] schakelt, voer de instellingen dan uit in [Netwerkinstellingen]. Wi-Fi Direct: Schakelt de verbinding aan/uit van uw TV met een Wi-Fi direct-apparaat zoals een PC, mobiele telefoon of digitale camera. Wi-Fi Direct-instellingen: Stel deze functie in om een Wi-Fi Direct apparaat te verbinden met de televisie via de Wi-Fi Direct functie. Druk op de toets OPTIONS en selecteer [Manueel] als u geen verbinding kunt maken. Apparaatnaam: Wijzig de naam van de televisie die wordt weergegeven op het verbonden apparaat. Internetinhoud vernieuwen: Maakt verbinding met het internet, om de beschikbare diensten voor internetinhoud te ontvangen.

Thuis Netwerk Installatie: Instellingen serverweergave Geeft de aangesloten serverlijst weer. U kunt de server selecteren die in de apparatenselectie weergegeven moet worden. Serverdiagnoses Diagnose of de televisie met iedere server op het thuisnetwerk verbinding kan maken. Starten op afstand Met deze functie kan een aangesloten apparaat op het thuisnetwerk de televisie inschakelen. Opmerking • Het stroomverbruik van de stand-bymodus neemt toe, als [Aan] is ingesteld. Renderer Renderer-functie Maakt het mogelijk dat de televisie mediabestanden afspeelt op een apparaat (bijv. digitale fotocamera). Toegangscontrole Renderer Geeft toegang via een specifiek bedieningsapparaat. Instellingen Renderer Pas de gedetailleerde instellingen van de [Instellingen Renderer] aan. Privacy Beleid (alleen KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Selecteer [Akkoord] of [Niet akkoord] voor de bevestiging van het privacybeleid. (pagina 12) Fotokader-instellingen Weergavemodus: Hiermee kunt u de weergavemodus selecteren. Zie pagina 15. Klokweergave: Hiermee kunt u de klokweergave selecteren. Opmerking • Deze optie is beschikbaar als [Weergavemodus] is ingesteld op [Afbeelding en klok] of [Klok (volledig scherm)]. Audiotoepassing: stelt [FM Radio], [Muziek] of [Uit] in als audiotoepassing. Afbeeldingselectie: Selecteert een afbeelding. Muziekselectie: Selecteert muziek. Diavoorstelling-instelling: Selecteer tussen diavoorstelling of de enkele weergave van foto's. Muziek Afspeelinstel.: Selecteer of u alle liedjes wilt laten afspelen of een enkel nummer. Duur: Selecteer de tijd waarna de televisie automatisch overschakelt naar de stand-bymodus. Eerste dag van de week: Stelt [Zondag] of [Maandag] in als de eerste dag van de week in de kalender. USB automatisch starten Selecteer [Aan] om voor een USBapparaat dat verbonden is met de USBpoort automatisch de miniatuurweergaven van de laatste foto/ muziek/video te laten tonen. Klok/Timers Stelt de timer en klok in. Sleep Timer: Stelt de tijd in minuten in waarvan u wilt dat de televisie aanblijft voordat hij automatisch wordt uitgeschakeld. Timer Aan: Zet de televisie op het door u ingestelde tijdstip aan vanuit de stand-bymodus en geeft het kanaal of de input van uw keuze weer. Zorg ervoor dat u de correcte huidige tijd instelt voordat u deze functie gebruikt. Klokinstelling: Stelt de huidige tijd en datum in. Auto/Handmatig Selecteer [Handmatig] om de tijd handmatig in te stellen. Automatische tijdzone Hiermee kunt u instellen of de tijdzone waarin u zich bevindt al dan niet automatisch wordt geselecteerd. Aan: Schakelt automatisch tussen zomertijd en wintertijd op basis van de kalendergegevens. Uit: De tijd wordt weergegeven volgens het tijdverschil dat werd ingesteld door [Tijd Zone]. 25 NL NL