Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Tchèque

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Tchèque

HDD be- és

HDD be- és kiregisztrálásához a felvételi funkcióhoz. Autom. beállítás Elindítja a kezdeti beállítási folyamatot. Ez az opció lehetővé teszi a tv-csatornák újrahangolását költözés után, vagy új csatornák keresését, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg. Nyelv/Language Válassza ki a megjelenő menük nyelvét. Indítási embléma Válassza a [Be] lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a tv-készülék megjelenítse az emblémát a bekapcsoláskor. Válassza a [Ki] lehetőséget a funkció letiltásához. LED jelzőfény Válassza a [Be] lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a LED-jelzőfény világítson. Válassza a [Ki] lehetőséget a funkció letiltásához. Felvétel beállítása AV beállítás 28 HU AV beállítás: Név hozzárendelése a külső készülékhez. Engedélyezés: Válassza az [Automatikus] beállítást, ha azt szeretné, hogy a név csak a készülék csatlakoztatásakor jelenjen meg, vagy a [Mindig] lehetőséget a csatlakozási állapottól független megjelenítéshez. Színrendszer: Kiválasztja a színrendszert a bemeneti forrásból érkező kompozit videojel alapján. Hangszórók: Válassza ki a tv hangszóróját vagy a külső audiokészüléket hangkimenetként. Fejhallgató/Hang kimenet: A tvkészülékhez csatlakoztatott fejhallgatót, külső audiorendszert vagy aktív mélynyomót választja ki hangkimenetként. Távolítsa el a fejhallgatót a tv-készülékről, ha a [Hang kimenet] vagy [Subwoofer] lehetőséget választja. Fejhallgató csatlakoztatva: A fejhallgatók csatlakoztatásakor be-, ill. kikapcsolja a tv belső hangszóróit. Fejhallgató hangereje: A fejhallgató hangerejének beállítására szolgál. Megjegyzés • Ez a beállítás nem érhető el, ha a [Fejhallgató/Hang kimenet] beállítás [Hang kimenet] vagy [Subwoofer] állásban van. Hang kimenet: Változó: Külső audiorendszer használatakor az audiokimenet hangereje a tv távvezérlőjével szabályozható Rögzített: A televíziókészülék audiokimenete rögzítve van. Használja az audioerősítő hangerőszabályzóját a hangerő (és más hangbeállítások) módosítására az audiorendszeren keresztül. Tipp • Ez a beállítás nem érhető el, ha a [Fejhallgató/Hang kimenet] beállítás Hangkimenet állásban van. Digitális hangkimenet: Beállítja a digitális audiokimeneti (optikai) kábel vagy HDMI kábel csatlakoztatáskor kimenő audiojelet. Dolby Digital- vagy DTS-kompatibilis készülék csatlakoztatásakor állítsa [Automatikus] állásba. Ha a csatlakozó készülék nem Dolby Digital- vagy DTS-kompatibilis, állítsa [PCM] állásba. Tv helye: A tv-készülék elhelyezésének megfelelő [Asztali állvány] vagy [Fali konzol] beállítás javítja a hangszóróbeállításokat.

BRAVIA Sync beállítások Lehetővé teszi a TV-készülék számára, hogy a BRAVIA Sync vezérlési funkcióval kompatibilis, és a TV-készülék HDMI csatlakozójához csatlakoztatott készülékekkel kommunikáljon. Vegye figyelembe, hogy a csatlakoztatott készüléken is meg kell adni a kommunikációs beállításokat. BRAVIA Sync vezérlése: Beállítja, hogy össze legyen-e hangolva a tv és a csatlakoztatott, BRAVIA Sync vezérléssel kompatibilis készülék működése. Ha ez a beállítás [Be] állásban van, a következő funkciók érhetők el. Ha a BRAVIA Sync vezérléssel kompatibilis Sony típusú készüléket csatlakoztat, ez a beállítás a csatlakoztatott készülékre is automatikusan érvényes lesz. Eszközök auto. kikapcsolása: Ha ez a beállítás [Be] állásban van, a BRAVIA Sync vezérléssel kompatibilis csatlakoztatott készülék kikapcsol, amikor a tv készenléti üzemmódba lép. Tv auto. bekapcsolása: Ha ez a beállítás [Be] állásban van, a tvkészülék bekapcsol, amikor Ön bekapcsolja a BRAVIA Sync vezérléssel kompatibilis csatlakoztatott készüléket. BRAVIA Sync eszközök listája: Megjeleníti a csatlakoztatott, a BRAVIA Sync vezérléssel kompatibilis készülékek listáját. Válassza az [Engedélyezés] lehetőséget a [BRAVIA Sync eszközök listája] frissítéséhez. Készülékvezérlő gombok: A tvkészülék távvezérlőjén kiválaszthatók azok a funkciógombok, amelyekkel a csatlakoztatott eszköz működése vezérelhető. Nincs Inaktiválja a tv-készülék távvezérlőjének működését. Normál Egyszerű műveleteket tesz lehetővé, ilyen például a navigációs gombok (fel, le, balra vagy jobbra stb.) használata. Hangológombok Egyszerű műveletek végrehajtásához, és a csatornákhoz kapcsolódó gombok működtetéséhez, például a PROG +/– vagy (0-9) gombokhoz, stb. Tuner vagy beltéri egység stb. távvezérlővel történő vezérléséhez hasznos. Menügombok Egyszerű műveletek végrehajtását és a HOME/OPTIONS gombok működtetését teszi lehetővé. A BD-lejátszók stb. menüinek távvezérlővel történő kiválasztásához hasznos. Hangoló és menügombok Egyszerű műveletek végrehajtását, valamint a csatornákhoz kapcsolódó gombok és a HOME/OPTIONS gomb működtetését teszi lehetővé. Megjegyzés • A [BRAVIA Sync vezérlése] használatára képes készülékek nem mindegyike támogatja a [Készülékvezérlő gombok] funkciót. Hálózat beállítása (csak az Egyesült Királyságban értékesített KDL-40RD453, 32RD433 modell esetén) Lehetővé teszi az IP-beállítások megadását a tv-készülék Ethernetportján, és a hálózati kapcsolat létrehozását. Megjegyzés • LAN-kapcsolatok esetén használjon 5-ös kategóriájú kábelt (nincs mellékelve). • Ez a TV támogatja az MHEG Internethez kapcsolódó szolgáltatások funkció által biztosított kiegészítő tartalmat/ szolgáltatásokat. Az általános internetet (IPTV/ webszolgáltatás/e-mail stb.) ez a TV nem támogatja. Ügyféltámogatás Információt nyújt a tv-készülék típusáról, szoftveréről és más tulajdonságairól. A részleteket lásd: 30. oldal. 29 HU HU

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  • Nie należy podłączać zbyt w

 • Page 7 and 8:

  Pozbywanie się zużytych baterii (

 • Page 9 and 10:

  Pilot Wygląd pilota, lokalizacja,

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej

 • Page 15 and 16:

  Zmiana stylu wyświetlania Poruszan

 • Page 17 and 18:

  Aby uniknąć wypalenia panelu, po

 • Page 19 and 20:

  Formaty wideo obsługiwane przez US

 • Page 21 and 22:

  Korekcja czerni: zwiększenie nasyc

 • Page 23 and 24:

  Uwaga • Funkcję [Autoprogramowan

 • Page 25 and 26:

  Uwaga • Działanie funkcji śledz

 • Page 27 and 28:

  Wybór obrazu: możliwość wyboru

 • Page 29 and 30:

  BRAVIA Sync — lista urządzeń: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34:

  Używanie urządzeń audio i wideo

 • Page 35 and 36:

  Montaż telewizora na ścianie W te

 • Page 37 and 38:

  Dźwięk Jakość obrazu jest dobra

 • Page 39 and 40:

  Nie mogę połączyć się z Intern

 • Page 41 and 42:

  Zasilanie, karta produktu i inne Wy

 • Page 43 and 44:

  43 PL PL

 • Page 45 and 46:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 47 and 48:

  Umístění: • Venkovní prostor

 • Page 49 and 50:

  Součásti a ovládací prvky Telev

 • Page 51 and 52:

  AUDIO Vybere zvuk vícejazyčného

 • Page 53 and 54:

  Typ 2: Zabezpečená síť bez nast

 • Page 55 and 56:

  Sledování televize Změna stylu z

 • Page 57 and 58:

  Používání televizoru v režimu

 • Page 59 and 60:

  Volby přehrávání Stisknutím č

 • Page 61 and 62:

  Barevná teplota Nastavuje bílé b

 • Page 63 and 64:

  Automatické ladění - rozsah [Nor

 • Page 65 and 66:

  Blokovat soubory cookie jiných spo

 • Page 67 and 68:

  První den v týdnu: Nastaví jako

 • Page 69 and 70:

  Nastavení sítě (pouze pro Spojen

 • Page 71 and 72:

  Kvalita obrazu • Kompozitní AV k

 • Page 73 and 74:

  Montáž televizoru na zeď Tento n

 • Page 75 and 76:

  Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j

 • Page 77 and 78:

  Obecné Televizor se automaticky vy

 • Page 79 and 80:

  Napájení, informační list výro

 • Page 81 and 82:

  39 CZ CZ

 • Page 83 and 84:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 85 and 86:

  Zakázané použitie Televízny pri

 • Page 87 and 88:

  Súčasti a ovládacie prvky Telev

 • Page 89 and 90:

  AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh

 • Page 91 and 92:

  Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe

 • Page 93 and 94:

  Ak sa nedokážete pripojiť k inte

 • Page 95 and 96:

  Používanie hlavnej ponuky Stlače

 • Page 97 and 98:

  Zoznam digit. Programov 1 V digitá

 • Page 99 and 100: Hudobný formát USB •LPCM (.wav)
 • Page 101 and 102: Duálny zvuk Nastavenie zvuku z rep
 • Page 103 and 104: Miera kombinácie Úprava hlavnej v
 • Page 105 and 106: Satelitný programový zámok Zablo
 • Page 107 and 108: Časové pásmo Umožňuje manuáln
 • Page 109 and 110: Eko Reset Vynulovanie aktuálnych n
 • Page 111 and 112: Kvalita obrazu • Kompozitný AV k
 • Page 113 and 114: Zmena nastavenia pásma (pre odborn
 • Page 115 and 116: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 117 and 118: Niekedy, keď používam bezdrôtov
 • Page 119 and 120: Špecifikácie Systém Systém pane
 • Page 121 and 122: Poznámky k funkcii Digital TV •
 • Page 124 and 125: Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE
 • Page 126 and 127: Szállítás • A készülék szá
 • Page 128 and 129: • Soha ne használjon súrolóesz
 • Page 130 and 131: Távvezérlő A távvezérlő alakj
 • Page 132 and 133: Megjegyzés • Ha a feliratok ki v
 • Page 134 and 135: 2. típus: Secured Network Wi-Fi Pr
 • Page 136 and 137: Adatvédelmi Nyilatkozat Amikor a k
 • Page 138 and 139: Képmegosztó Plusz (csak KDL-48WD6
 • Page 140 and 141: Digitális EPG 1 Nyomja meg a GUIDE
 • Page 142 and 143: Otthoni hálózat (csak KDL-48WD65x
 • Page 144 and 145: A hangszóró hangját [Mono], [Szt
 • Page 146 and 147: Másodlagos választott nyelv Vála
 • Page 148 and 149: Műholdas program lezárása Letilt
 • Page 152 and 153: Takarékosság Törlés Az aktuáli
 • Page 154 and 155: Képminőség • AV kompozit kábe
 • Page 156 and 157: Megjegyzés • A csatlakoztatni k
 • Page 158 and 159: További információk Hibaelhárí
 • Page 160 and 161: Alkalmazások nem érhetők el Ell
 • Page 162 and 163: Műszaki adatok Rendszer Megjelení
 • Page 164 and 165: Megjegyzések a digitális tv-funkc
 • Page 166 and 167: Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .
 • Page 168 and 169: Transportul • Înainte de a depla
 • Page 170 and 171: • Nu utilizaţi niciodată pastă
 • Page 172 and 173: Telecomandă Forma, amplasarea, dis
 • Page 174 and 175: Conectarea televizorului la interne
 • Page 176 and 177: • Pentru a utiliza reţeaua cu IP
 • Page 178 and 179: Navigarea în meniul Acasă Butonul
 • Page 180 and 181: Listă de progr. Digitale 1 Apăsa
 • Page 182 and 183: Notă • Redarea formatelor de fi
 • Page 184 and 185: Setează sunetul de la difuzor la [
 • Page 186 and 187: A doua limbă preferată Selectaţi
 • Page 188 and 189: Blocare program digital Nu permite
 • Page 190 and 191: 26 RO Oră Setează ora curentă. F
 • Page 192 and 193: Asistenţă pentru clienţi Numele
 • Page 194 and 195: Calitatea imaginii • Cablu AV com
 • Page 196 and 197: Notă • Dispozitivele care se con
 • Page 198 and 199: Informaţii suplimentare Depanare C
 • Page 200 and 201:

  Uneori, calitatea streamingului vid

 • Page 202 and 203:

  Specificaţii Sistem Tip de panou P

 • Page 204 and 205:

  Note privind televiziunea digitală

 • Page 206 and 207:

  Съдържание ВАЖНА З

 • Page 208 and 209:

  • На всяка цена изп

 • Page 210 and 211:

  Предпазни мерки Гл

 • Page 212 and 213:

  Части и управление

 • Page 214 and 215:

  RETURN • Връща към пре

 • Page 216 and 217:

  Свързване на телев

 • Page 218 and 219:

  Тип 4: Настройка на

 • Page 220 and 221:

  Гледане на телевиз

 • Page 222 and 223:

  • Поддържа се брау

 • Page 224 and 225:

  Медия Възпроизвежд

 • Page 226 and 227:

  Списък на медийнит

 • Page 228 and 229:

  Формат на екрана За

 • Page 230 and 231:

  Настройка на сател

 • Page 232 and 233:

  Блокиране за Запис

 • Page 234 and 235:

  Лого при включване

 • Page 236 and 237:

  Поддръжка Име на мо

 • Page 238 and 239:

  Качество на картин

 • Page 240 and 241:

  За да промените нас

 • Page 242 and 243:

  Допълнителна инфор

 • Page 244 and 245:

  Платено съдържание

 • Page 246 and 247:

  Спецификации Систе

 • Page 248 and 249:

  Забележка за цифро

 • Page 250 and 251:

  Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤ

 • Page 252 and 253:

  • Επισκευή ή επιχε

 • Page 254 and 255:

  Εγκατάσταση στον τ

 • Page 256 and 257:

  • Όταν προσαρμόζετ

 • Page 258 and 259:

  • Περιμένετε για λ

 • Page 260 and 261:

  PROG +/-/ / • Επιλέξτε τ

 • Page 262 and 263:

  • Μετά την επιλογή

 • Page 264 and 265:

  Αν δεν μπορείτε να

 • Page 266 and 267:

  Περιήγηση στο μενο

 • Page 268 and 269:

  Ακρόαση ραδιοφώνου

 • Page 270 and 271:

  • Όταν συνδέετε μι

 • Page 272 and 273:

  Λειτουργία Ταινίας

 • Page 274 and 275:

  Ρυθμίζει τα κανάλι

 • Page 276 and 277:

  Σας δίνει τη δυνατό

 • Page 278 and 279:

  Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct: Ο

 • Page 280 and 281:

  Ακουστικά/Έξοδος ή

 • Page 282 and 283:

  Έλεγχος εικόνας Πρ

 • Page 284 and 285:

  Ποιότητα εικόνας •

 • Page 286 and 287:

  Όταν εμφανιστεί η ο

 • Page 288 and 289:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 290 and 291:

  Η ταχύτητα επικοιν

 • Page 292 and 293:

  Δεν είναι δυνατή η

 • Page 294 and 295:

  Ανάλυση οθόνης KDL-48W

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Hava sirkülasyonu tıkalı. Duvar

 • Page 300 and 301:

  • Bu ekipman test edilmiştir ve

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda dü

 • Page 304 and 305:

  Televizyonun İnternete Bağlanmas

 • Page 306 and 307:

  Kablolu Ağın Hazırlanması Telev

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Dijital Program Listesi 1 Dijital m

 • Page 312 and 313:

  Ev Ağı (Sadece KDL-48WD65x / 40WD

 • Page 314 and 315:

  Not • Efekt, [Dinamik Aralık] ay

 • Page 316 and 317:

  Bant Frekansı Televizyon veya ayar

 • Page 318 and 319:

  Ağ (Sadece KDL-48WD65x / 40WD65x /

 • Page 320 and 321:

  Değişken: Bir dış ses sistemi k

 • Page 322 and 323:

  Bağlanmış cihazlardan görüntü

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Ek bilgi Sorun Giderme LED gösterg

 • Page 328 and 329:

  Kablosuz LAN kullanırken bazen vid

 • Page 330 and 331:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 332 and 333:

  Dijital TV fonksiyonu hakkında •

 • Page 336:

  Szczegółowe informacje o produkta