Views
11 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

FIGYELEM Sérült

FIGYELEM Sérült felületek A vízkőoldó szer megtámadhatja az érzékeny felületeket. Óvatosan töltse fel és ürítse le a készüléket. 1. A készülék kikapcsolása, lásd: A készülék kikapcsolása. 2. Hagyja lehűlni a készüléket. 3. Ürítse le a víztartályt. 4. Vegye ki a tartozékot a tartóból. 5. Nyissa ki a tartozékfiók elzárókupakját. 6. Vegye ki a tartozékot a tartozékfiókból. 7. Nyissa ki a karbantartási zárat. Ehhez helyezze a hosszabbító cső nyitott végét a karbantartási zárra, pattintsa be a vezetésbe és csavarja fel. Ábra S 8. Ürítse ki teljesen a vizet a gőzkazánból. Ábra T FIGYELEM A készülék károsodása a vízkőoldó szer miatt A nem megfelelő vízkőoldó szer, valamint a vízkőoldó szer hibás adagolása a készülék károsodásához vezethet. Kizárólag eredeti KÄRCHER vízkőoldó szert alkalmazzon. 0,5 l vízhez 1 adagolóegységnyi vízkőoldó szert használjon. 9. A vízkőoldószer-oldatot a vízkőoldó szeren található adatok alapján készítse el. 10. Töltse a vízkőoldószer-oldatot a gőzkazánba. Ne zárja el a gőzkazánt. 11. Hagyja hatni a vízkőoldószer-oldatot kb. 8 órán keresztül. 12. Ürítse ki teljesen a vízkőoldó szert a gőzkazánból. 13. Szükség esetén ismételje a vízkőtelenítési folyamatot. 14. Öblítse ki a gőzkazánt 2-3-szor hideg vízzel, hogy a vízkőoldószer-oldat maradványait teljesen eltávolítsa. 15. Ürítse ki teljesen a vizet a gőzkazánból. 16. Szárítsa ki a hálózati csatlakozóvezeték tárolóját. 17. Csavarozza össze a karbantartási zárat egy hosszabbító csővel. A tartozékok ápolása (Tartozék - a szállított tartozékok függvényében) Megjegyzés A felmosókendő és a kézi fej huzata előre ki vannak mosva és azonnal alkalmazható a készülékkel való munkavégzéshez. A mikroszálas kendő nem alkalmas szárításhoz. Megjegyzés A kendők mosásához vegye figyelembe a mosási cédulán lévő útmutatót. Ne használjon öblítőszert, hogy a kendők jól felvehessék a szennyeződést. 1. A felmosókendőket és huzatokat maximum 60 °Con mossa ki a mosógépben. Üzemzavarok elhárítása Az üzemzavarok gyakran egyszerű okokra vezethetők vissza, amelyeket az alábbi áttekintés segítségével a kezelő maga is könnyen elháríthat. Kétség esetén vagy az itt meg nem nevezett üzemzavarok esetén, kérjük, forduljon a felhatalmazott ügyfélszolgálathoz. FIGYELMEZTETÉS Áramütés és égési sérülés veszélye Amíg a készülék csatlakoztatva van a villamos hálózatra vagy még nem hűlt le, kockázatos lehet a hibaelhárítás. Húzza ki a hálózati dugaszt. Hagyja lehűlni a készüléket. A vízhiányt jelző ellenőrzőlámpa pirosan villog, és hangjelzés hallható Nincs víz a tartályban. • A víztartályt töltse fel a „MAX” jelzésig. A vízhiányt jelző ellenőrzőlámpa pirosan világít Nincs víz a gőzkazánban. Kioldódott a szivattyú túlmelegedés védelme. 1. A készülék kikapcsolása lásd A készülék kikapcsolása. 2. Töltse fel a víztartályt. 3. Kapcsolja be a készüléket, lásd A készülék bekapcsolása. A víztartály nincs megfelelően behelyezve, vagy vízköves. 1. Vegye le a víztartályt. 2. Öblítse ki a víztartályt. 3. A víztartályt helyezze be és nyomja lefelé, amíg be nem kattan. A gőzkar nem nyomható be A gőzkar gyerekzárral védett. • Állítsa előre a gyerekzárat. A gőzkar zárolása megszűnt. Hosszú felfűtési idő A gőzkazán vízköves. • Vízkőtelenítse a gőzkazánt. Nagy mennyiségű vízkifolyás A gőzkazán vízköves. • Vízkőtelenítse a gőzkazánt. A VapoHydro gőzfokozata be van állítva. • Forgassa a választókapcsolót a gőzerősség választótartományába. A gőznyomásos vasaló vizet „köp” • A hőmérséklet szabályozót állítsa fokozatra. • Öblítse ki vagy vízkötelenítse a gőztisztító gőzkazánját, lásd Gőzkazán vízkőmentesítése. A vasalási szünetek után vízcseppek távoznak a gőznyomásos vasalóból Vasalások közötti hosszabb szünetek esetén gőz csapódhat le a gőzvezetékben. • A vasalási szünetek után irányítsa a gőzlöketet egy kendőre, amíg a gőz egyenletesen távozik. Műszaki adatok Elektromos csatlakozás Feszültség V 220-240 Fázis ~ 1 Frekvencia Hz 50 Védettség IPX4 Érintésvédelmi osztály I Teljesítményre vonatkozó adatok Fűtőteljesítmény W 2200 Vasaló fűtőteljesítmény W 700 Maximális üzemi nyomás MPa 0,42 Felfűtési idő perc 3 Folyamatos gőzölés g/min 60 Maximális gőzlöket g/min 150 100 Magyar

Vapohydro gőzmennyiség g/min 250 Töltési mennyiség Víztartály l 1,5 Gőzkazán l 0,5 Méretek és súlyok Súly (tartozékok nélkül) kg 6,0 Hosszúság mm 439 Szélesség mm 301 Magasság mm 304 A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Obsah Všeobecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Použití v souladu s určením . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Příslušenství a náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Rozsah dodávky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Bezpečnostní mechanismy . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Popis přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Důležité pokyny k použití přístroje . . . . . . . . . . . . 104 Používání příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Péče a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Pomoc při poruchách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Všeobecné pokyny Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento originální provozní návod a přiložené bezpečnostní pokyny. Postupujte podle nich. Uschovejte obě příručky pro pozdější použití nebo pro dalšího vlastníka. Použití v souladu s určením Přístroj používejte výhradně v soukromé domácnosti. Přístroj je určen k parnímu čištění a lze jej používat s vhodným příslušenstvím v souladu s popisem v tomto návodu. Čisticí prostředky nejsou nutné. Dodržujte bezpečnostní pokyny. Ochrana životního prostředí Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem. Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Informace k obsaženým látkám (REACH) Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.de/REACH Příslušenství a náhradní díly Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje. Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com. Rozsah dodávky Rozsah dodávky přístroje je vyobrazen na obalu. Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce. Záruka V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou odbytovou společností. Případné závady Vašeho přístroje odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V záručním případě se prosím obraťte s dokladem o koupi na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko. (Adresa viz zadní stranu) Bezpečnostní mechanismy UPOZORNĚNÍ Chybějící nebo pozměněné bezpečnostní mechanismy Bezpečnostní mechanismy slouží pro vaši ochranu. Bezpečnostní mechanismy nikdy nepozměňujte ani nepřemosťujte. Symboly na přístroji (v závislosti na typu přístroje) Nebezpečí popálení, povrch přístroje se během provozu silně zahřívá Nebezpečí opaření párou Čtěte návod k použití Tlakový regulátor Tlakový regulátor udržuje během provozu tlak v parním kotli co možná konstantní. Při dosažení maximálního provozního tlaku v parním kotli se ohřev vypne a při poklesu tlaku v parním kotli v důsledku odběru páry se opět zapne. Bezpečnostní termostat Bezpečnostní termostat zabraňuje přehřátí zařízení. Pokud regulátor tlaku a kotlový termostat selžou v případě poruchy a přístroj se přehřeje, bezpečnostní termostat přístroj vypne. Za účelem vynulování bezpečnostního termostatu se obraťte na příslušný zákaznický servis KÄRCHER. Kotlový termostat Kotlový termostat vypne topení v případě chyby, např. když uvnitř kotle není voda a teplota v parním kotle se zvyšuje. Po přidání vody je přístroj opět připraven k použití. Servisní uzávěr Servisní uzávěr uzavírá parní kotel proti působícímu tlaku. Servisní uzávěr je zároveň přetlakovým ventilem. Pokud je regulátor tlaku vadný a v parním kotli vznikne přetlak, otevře se v bezpečnostním uzávěru přetlakový ventil a pára uniká uzávěrem ven. Před opětovným uvedením přístroje do provozu se obraťte na příslušný zákaznický servis KÄRCHER. Čeština 101