Views
9 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Popis přístroje Tento

Popis přístroje Tento návod k použití obsahuje popis maximálního vybavení. V závislosti na daném modelu existují rozdíly v rozsahu dodávky (viz obal). Ilustrace viz strana s obrázky. Ilustrace A 1 Zástrčka přístroje s krytem 2 Nádrž na vodu 3 Držadlo nádrže na vodu 4 Volič 5 Ovládací panel 6 Ukazatel – poloha OFF 7 Ukazatel – nedostatek vody (červená) 8 Ukazatel – ohřev (zelená) 9 Minimální parní stupeň 10 Rozmezí pro nastavení intenzity páry 11 Maximální parní stupeň 12 Parní stupeň funkce Vapohydro 13 Uzavírací víčko pro přihrádku na příslušenství 14 Uzávěr pro údržbu 15 Držadlo 16 Držák na příslušenství 17 Příslušenství – ukládání 18 Úložný prostor pro síťové přívodní vedení 19 Parkovací zarážka pro podlahovou hubici 20 Síťový kabel se síťovou zástrčkou 21 Pojezdová kolečka (2 ks) 22 Řiditelné kolečko 23 Parní pistole 24 Spínač páry 25 Tlačítko na odjištění 26 Dětská pojistka 27 Hadice na vedení páry 28 Parní nástrčka 29 Tryska s bodovým paprskem 30 Kulatý kartáček (malý) 31 **/***Power tryska 32 **/***Kulatý kartáček (velký) 33 Ruční hubice 34 Potah ruční hubice z mikrovlákna 35 Prodlužovací trubka (2 ks) 36 Tlačítko na odjištění 37 Podlahová hubice 38 Suchý zip 39 Podlahová utěrka z mikrovlákna (1 ks) 40 **/***Podlahová utěrka z mikrovlákna (2 ks) 41 **/***Kobercový nástavec 42 Odvápňovací prostředek 43 */***Napařovací žehlička 44 */***Spínač páry (dole) 45 */***Kontrolka (oranžová) – ohřev 46 */***Spínač páry (nahoře) 47 */***Zajištění spínače páry 48 */***Regulátor teploty 49 */***Parní nástrčka *SC 5 EasyFix Iron **SC 5 EasyFix Premium ***SC 5 EasyFix Premium Iron Montáž Montáž příslušenství 1. Otevřete kryt zástrčky přístroje. Ilustrace B 2. Parní nástrčku zasuňte do zástrčky přístroje, až parní nástrčka slyšitelně zapadne. Ilustrace B 3. Otevřený konec příslušenství nasuňte na parní pistoli, až zaskočí tlačítko na odjištění na parní pistoli. Ilustrace H 4. Otevřený konec příslušenství nasuňte na trysku s bodovým paprskem. Ilustrace I 5. Spojte prodlužovací trubku s parní pistolí. a Nasuňte 1. prodlužovací trubku na parní pistoli, až zaskočí tlačítko na odjištění na parní pistoli. Spojovací trubka je připojena. b Nasuňte 2. prodlužovací trubku na 1. prodlužovací trubku. Spojovací trubky jsou spojeny. Ilustrace J 6. Na volný konec prodlužovací trubky nasuňte příslušenství a/nebo podlahovou hubici. Ilustrace K Příslušenství je připojeno. Odpojení příslušenství 1. Dejte dětskou pojistku dozadu. Spínač páry je blokován. 2. Stiskněte kryt zástrčky přístroje dolů a vytáhněte parní nástrčku ze zástrčky přístroje. 3. Stiskněte tlačítko na odjištění a rozpojte díly. Ilustrace P Provoz Plnění vodou Nádrž na vodu lze kdykoliv vyjmout za účelem naplnění nebo ji naplnit přímo na přístroji. POZOR Poškození přístroje Kvůli nevhodné vodě se mohou trysky ucpat, popř. se může poškodit indikátor stavu vody. Nenalévejte čistou destilovanou vodou. Použijte směs maximálně 50% destilované vody s vodou z vodovodního řádu. Neplňte kondenzační vodu ze sušičky prádla. Neplňte zachycenou dešťovou vodou. 102 Čeština

Neplňte přístroj čisticími prostředky ani jinými přísadami (např. vůněmi). Sejmutí nádrže na vodu 1. Nádrž na vodu vytáhněte svisle nahoru. Ilustrace C 2. Nádrž na vodu naplňte svisle vodou z vodovodního řádu nebo směsí vody z vodovodního řádu a maximálně 50% destilované vody až po značku „MAX“. 3. Nasaďte nádrž na vodu a zatlačte ji dolů, až zacvakne. Plnění nádrže na vodu přímo na přístroji 1. Nádrž na vodu naplňte svisle vodou z vodovodního řádu nebo směsí vody z vodovodního řádu a maximálně 50% destilované vody až po značku „MAX“. Ilustrace D Zapnutí přístroje Upozornění Pokud se v parním kotli nenachází žádná voda nebo jen příliš málo vody, spustí se vodní čerpadlo a čerpá vodu ze zásobníku vody do parního kotle. Proces plnění může trvat několik minut. Upozornění Přístroj uzavře každých 60 s krátkodobě ventil, přitom se ozve tiché kliknutí. Uzavíráním se zabraňuje tomu, aby se ventil pevně neusadil. Výstup páry přitom není omezen. 1. Postavte přístroj na pevný podklad. 2. Připojte síťovou zástrčku do zásuvky. Ilustrace E 3. Otočte přepínač z polohy OFF do oblasti nastavení intenzity páry. Bliká zelená kontrolka topení. Ilustrace F 4. Počkejte, až bude zelená kontrolka topení svítit nepřerušovaně. Ilustrace G 5. Stiskněte spínač páry. Ilustrace H Pára uniká. Regulace množství páry Voličem množství páry se reguluje množství unikající páry. Tento volič poskytuje možnosti nastavení od min. parního stupně pro mírné znečištění až po max. parní stupeň pro hrubé znečištění. Funkce VapoHydro slouží pro odstranění silnějšího znečištění v těžké přístupných místech. 1. Nastavte volicí přepínač množství páry na požadované množství páry. 2. Stiskněte spínač páry. 3. Před začátkem čištění namiřte parní pistoli na hadr, dokud pára neuniká rovnoměrně. Doplnění vody Při nedostatku vody bliká kontrolka nedostatku vody červeně a zazní signál. Upozornění Vodní čerpadlo plní parní kotel v intervalech. Je-li plnění úspěšné, zhasne červená kontrolka nedostatku vody. Upozornění Pokud se v parním kotli nenachází žádná voda nebo jen příliš málo vody, spustí se vodní čerpadlo a čerpá vodu ze zásobníku vody do parního kotle. Proces plnění může trvat několik minut. POZOR Poškození přístroje Kvůli nevhodné vodě se mohou trysky ucpat, popř. se může poškodit indikátor stavu vody. Nenalévejte čistou destilovanou vodou. Použijte směs maximálně 50% destilované vody s vodou z vodovodního řádu. Neplňte kondenzační vodu ze sušičky prádla. Neplňte zachycenou dešťovou vodou. Neplňte přístroj čisticími prostředky ani jinými přísadami (např. vůněmi). 1. Nádrž na vodu naplňte až ke značce „MAX“ vodou z vodovodního řádu nebo směsí vody z vodovodního řádu a maximálně 50% destilované vody až po značku. Přístroj je připraven k použití. Vypnutí přístroje 1. Spínač otočte do polohy OFF. Ilustrace N Přístroj je vypnutý. 2. Tiskněte spínač páry, dokud pára zcela nepřestane unikat. Ilustrace O Parní kotel není pod tlakem. 3. Dejte dětskou pojistku dozadu. Spínač páry je blokován. 4. Zatlačte víko zástrčky přístroje dolů a vytáhněte parní nástrčku ze zástrčky přístroje. 5. Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky. 6. Vyprázdněte nádrž na vodu. Vypláchnutí parního kotle Parní kotel přístroje nejpozději po každém 8. naplnění nádrže vypláchněte. 1. Vypněte přístroj, viz kapitola Vypnutí přístroje. 2. Nechte přístroj vychladnout. 3. Vyprázdněte nádrž na vodu. 4. Vyjměte příslušenství z držáků na příslušenství. 5. Otevřete uzavírací víčko přihrádky na příslušenství. 6. Vyjměte příslušenství z přihrádky. 7. Otevřete servisní uzávěr. Otevřený konec prodlužovací trubky nasaďte na servisní uzávěr, zaaretujte ve vodicím mechanismu a zašroubujte. Ilustrace S 8. Naplňte parní kotel vodou a intenzivně jej protřepte. Tím se uvolní vápenné usazeniny, které se usadily na dně parního kotle. 9. Z parního kotle zcela vypusťte vodu. Ilustrace T Uložení přístroje 1. Ukládejte kulatý kartáček v přihrádce na příslušenství. 2. Nasuňte ruční hubici na 1 prodlužovací trubku. 3. Zasuňte prodlužovací trubku do držáku na příslušenství. 4. Zasuňte trysku s bodovým paprskem do prostoru na ukládání příslušenství. 5. Podlahovou hubici zavěste do parkovací zarážky. Ilustrace Q 6. Naviňte hadici na vedení páry kolem prodlužovacích trubek a parní pistoli zasuňte do podlahové hubice. Ilustrace R 7. Uložte síťový kabel do přihrádky na ukládání síťového kabelu. 8. Uložte přístroj na suchém místě zabezpečeném před mrazem. Čeština 103