Views
9 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

1. Nastavte regulátor

1. Nastavte regulátor teploty žehličky podle příslušného oděvu. Syntetické oděvy Vlna, hedvábí Bavlna, len 2. Počkejte, až zhasne kontrolka topení žehličky. Žehlička je připravena k žehlení. Péče a údržba Odstraňování vodního kamene v parním kotli Upozornění Protože se v přístroji usazuje vodní kámen, doporučujeme jej přístroj zbavovat po počtu naplnění nádrže na vodu uvedeném v tabulce (NN = naplnění nádrže). Rozsah tvrdosti °dH mmol/l NN I měkká 0-7 0-1,3 100 II střední 7-14 1,3-2,5 90 III tvrdá 14-21 2,5-3,8 75 IV velmi tvrdá >21 >3,8 50 Upozornění Informace o tvrdosti vody z vodovodního řadu poskytne vodohospodářský úřad nebo městská vodárna. POZOR Poškození povrchů Odvápňovací roztok může narušovat citlivé povrchy. Přístroj plňte a vypouštějte opatrně. 1. Vypněte přístroj, viz kapitola Vypnutí přístroje. 2. Nechte přístroj vychladnout. 3. Vypusťte nádrž na vodu. 4. Vyjměte příslušenství z držáků. 5. Otevřete uzavírací víčko přihrádky na příslušenství. 6. Vyjměte příslušenství z přihrádky. 7. Otevřete servisní uzávěr. Otevřený konec prodlužovací trubky nasaďte na servisní uzávěr, zaaretujte ve vodicím mechanismu a zašroubujte. Ilustrace S 8. Z parního kotle zcela vypusťte vodu. Ilustrace T POZOR Poškození přístroje odvápňovacím prostředkem Nevhodný odvápňovací prostředek a nesprávné dávkování odvápňovacího prostředku mohou přístroj poškodit. Používejte výhradně odvápňovací prostředky firmy KÄRCHER. Použijte 1 dávkovací jednotku odvápňovacího prostředku na 0,5 litru vody. 9. Roztok odvápňovacího prostředku namíchejte podle údajů na obalu. 10. Nalijte roztok odvápňovacího prostředku do parního kotle. Parní kotel neuzavírejte. 11. Nechte odvápňovací prostředek působit cca 8 hodin. 12. Odvápňovací prostředek z parního kotle zcela vypusťte. 13. V případě potřeby proces čištění opakujte. 14. Parní kotel 2–3krát vypláchněte studenou vodou, aby se vymyly všechny zbytky odvápňovacího prostředku. 15. Z parního kotle zcela vypusťte vodu. 16. Vysušte přihrádku pro ukládání síťového kabelu. 17. Zašroubujte servisní uzávěr pomocí prodlužovací trubky. Péče o příslušenství (příslušenství v závislosti na rozsahu dodávky) Upozornění Hadr na vytírání a potah na ruční hubici jsou předeprané a lze je ihned používat při práci s přístrojem. Utěrky z mikrovlákna se nesmí dávat do sušičky. Upozornění Při praní se řiďte pokyny na utěrkách. Nepoužívejte aviváž, aby utěrky mohly snadno pohlcovat nečistotu. 1. Hadry na vytírání a potahy lze prát v pračce maximálně na 60 °C. Pomoc při poruchách Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete sami odstranit pomocí následujícího přehledu. V případě pochybností nebo při poruchách, které zde nejsou neuvedeny, se obraťte na autorizovaný zákaznický servis. VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a popálení Dokud je přístroj připojen k elektrické síti nebo dokud není dosud vychladlý, je odstraňování poruch nebezpečné. Odpojte síťovou zástrčku. Nechte přístroj vychladnout. Kontrolka nedostatku vody bliká červeně a zazní signál V nádrži není voda. • Nádrž na vodu naplňte až ke značce „MAX“. Kontrolka nedostatku vody svítí červeně V parním kotli není voda. Zareagovala ochrana proti přehřátí čerpadla. 1. Vypněte přístroj, viz kapitola Vypnutí přístroje. 2. Naplňte nádrž na vodu. 3. Zapněte přístroj, viz kapitola Zapnutí přístroje. Nádrž na vodu není správně nasazena nebo je zavápněná. 1. Sejměte nádrž na vodu. 2. Propláchněte nádrž na vodu. 3. Vložte nádrž na vodu a zatlačte ji dolů, až zacvakne. Nelze stisknout spínač páry Spínač páry je zajištěný dětskou pojistkou. • Dejte dětskou pojistku dopředu. Spínač páry je odblokován. Dlouhá doba ohřevu Parní kotel je zanesen vodním kamenem. • Odstraňte vodní kámen z parního kotle. Silný výtok vody Parní kotel není je zanesen vodním kamenem. • Odstraňte vodní kámen z parního kotle. Parní stupeň VapoHydro je nastaven. • Otočte volič do oblasti pro volbu intenzity páry. Napařovací žehlička „plive“ vodu • Regulátor teploty nastavte na stupeň . • Parní kotel parního čističe vypláchněte nebo odvápněte, viz kapitola Odstraňování vodního kamene v parním kotli. Po přestávkách po žehlení proudí z napařovací žehličky kapky vody Při delších přestávkách při žehlení může ve vedení páry pára kondenzovat. • Po přestávkách při žehlení namiřte parní pistoli na hadr, dokud pára neuniká rovnoměrně. 106 Čeština

Technické údaje Elektrické připojení Napětí V 220–240 Fáze ~ 1 Kmitočet Hz 50 Druh krytí IPX4 Třída krytí I Výkonové parametry Topný výkon W 2200 Topný výkon žehličky W 700 Maximální provozní tlak MPa 0,42 Doba ohřevu minut 3 Trvalé napařování g/min 60 Maximální parní impuls g/min 150 Množství páry Vapohydro g/min 250 Množství náplně Nádrž na vodu l 1,5 Parní kotel l 0,5 Rozměry a hmotnost Hmotnost (bez příslušenství) kg 6,0 Délka mm 439 Šířka mm 301 Výška mm 304 Technické změny vyhrazeny. Kazalo Splošna navodila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Namenska uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Varovanje okolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Pribor in nadomestni deli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Obseg dobave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Varnostne naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Opis naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Obratovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Pomembna navodila za uporabo . . . . . . . . . . . . . 110 Uporaba pribora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Nega in vzdrževanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Pomoč pri motnjah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Splošna navodila Pred prvo uporabo naprave preberite pričujoča izvirna navodila za uporabo in priložene varnostne napotke ter jih upoštevajte. Oba zvezka shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika. Namenska uporaba Napravo uporabljajte samo v zasebnem gospodinjstvu. Naprava je predvidena za čiščenje s paro in se lahko uporablja s primernim priborom, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Čistil ne potrebujete. Upoštevajte varnostna navodila. Varovanje okolja Materiali embalaže se lahko reciklirajo. Embalažo odstranite na okolju varen način. Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprave, označene s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Napotki o sestavinah (REACH) Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: www.kaercher.de/REACH Pribor in nadomestni deli Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave. Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu www.kaercher.com. Obseg dobave Obseg dobave je upodobljen na embalaži. Pri odstranjevanju embalaže preverite, ali je vsebina popolna. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškodbe, obvestite prodajalca. Garancija V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka pri proizvodnji. Pri uveljavljenju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali z najbližjo servisno službo. Naslov najdete na hrbtni strani. Varnostne naprave PREVIDNOST Manjkajoče ali poškodovane varnostne naprave Varnostna navodila so namenjena vaši varnosti. Varnostnih navodil nikoli ne spreminjajte in jih vedno upoštevajte. Simboli na napravi (odvisno od tipa naprave) Nevarnost opeklin, površina naprave se med delovanjem segreje. Nevarnost oparin zaradi pare. Preberite navodila za uporabo. Regulator tlaka Regulator tlaka med obratovanjem ohranja tlak v parnem kotlu na čim bolj konstantni vrednosti. Ogrevanje se izklopi, ko obratovalni tlak v parnem kotlu doseže maksimalno vrednost, in se pri padcu tlaka v parnem kotlu zaradi odvzema pare spet vklopi. Varnostni termostat Varnostni termostat preprečuje pregrevanje naprave. Če regulator tlaka in termostat kotla pri okvari izpadeta Slovenščina 107