Views
10 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

in se naprava pregreje,

in se naprava pregreje, varnostni termostat izklopi napravo. Za ponastavitev varnostnega termostata se obrnite na pristojno servisno službo KÄRCHER. Termostat kotla Termostat kotla pri okvari izklopi ogrevanje, npr. če v parnem kotlu ni vode in se temperatura v parnem kotlu poviša. Takoj ko dolijete vodo, je naprava znova pripravljena za uporabo. Vzdrževalno zapiralo Vzdrževalno zapiralo zapre parni kotel pred nastankom tlaka. Vzdrževalno zapiralo je hkrati tudi ventil za sprostitev tlaka. Če je regulator tlaka okvarjen in se v parnem kotlu poviša parni tlak, se odpre ventil za sprostitev tlaka in skozi vzdrževalno zapiralo izstopi para. Pred zagonom naprave se obrnite na lokalno servisno službo podjetja KÄRCHER. Opis naprave V teh navodilih za uporabo je opisana vsa možna oprema. Odvisno od modela obstajajo razlike v obsegu dobave (glejte pakiranje). Slike si oglejte na grafični strani. Slika A 1 Vtič naprave s pokrovom 2 Rezervoar za vodo 3 Nosilni ročaj posode za vodo 4 Stikalo za izbiranje 5 Upravljalno polje 6 Prikaz – položaj „OFF“ 7 Prikaz – pomanjkanje vode (rdeče) 8 Prikaz – ogrevanje (zeleno) 9 Najnižja parna stopnja 10 Izbirno polje za moč pare 11 Najvišja parna stopnja 12 Parna stopnja pri funkciji Vapohydro 13 Zaščitni pokrov predala za pribor 14 Vzdrževalno zapiralo 15 Nosilni ročaj 16 Ročaj pribora 17 Hramba pribora 18 Hramba omrežnega priključnega kabla 19 Parkirno držalo za talno šobo 20 Omrežni priključni kabel z električnim vtičem 21 Tekalni kolesci (2 kosa) 22 Krmilno kolesce 23 Parna pištola 24 Ročica za paro 25 Deblokirni gumb 26 Otroško varovalo 27 Parna cev 28 Parni vtič 29 Točkovna razpršilna šoba 30 Okrogla krtača (mala) 31 **/***Šoba velike moči 32 **/***Okrogla krtača (velika) 33 Ročna šoba 34 Prevleka iz mikrovlaken za ročno šobo 35 Podaljševalna cev (2 kosa) 36 Deblokirni gumb 37 Talna šoba 38 Ježek 39 Krpa za tla iz mikrovlaken (1 kos) 40 **/***Krpa za tla iz mikrovlaken (2 kosa) 41 **/***Nastavek za preproge 42 Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna 43 */***Parni likalnik 44 */***Stikalo za paro (spodaj) 45 */***Kontrolna lučka (oranžna) – ogrevanje 46 */***Stikalo za paro (zgoraj) 47 */***Zapahnitev stikala za paro 48 */***Regulator temperature 49 */***Parni vtič *SC 5 EasyFix Iron **SC 5 EasyFix Premium ***SC 5 EasyFix Premium Iron Montaža Montaža pribora 1. Odprite pokrov vtičnice naprave. Slika B 2. Priključek za paro potisnite v vtič naprave, dokler glasno ne zaskoči. Slika B 3. Odprti konec pribora potisnite na parno pištolo, dokler deblokirni gumb ne zaskoči. Slika H 4. Odprti konec pribora potisnite na točkovno razpršilno šobo. Slika I 5. Podaljševalne cevi priključite na parno pištolo. a 1. podaljševalno cev potisnite na parno pištolo, dokler deblokirni gumb ne zaskoči. Priključna cev je povezana. b 2. podaljševalno cev potisnite na 1. podaljševalno cev. Priključni cevi sta povezani. Slika J 6. Pribor in / ali talno šobo potisnite na prosti konec podaljševalne cevi. Slika K Pribor je priključen. Odstranjevanje pribora 1. Otroško varovalo potisnite nazaj. Gumb za paro je zaklenjen. 108 Slovenščina

2. Pokrov vtiča naprave potisnite navzdol in iz vtiča naprave izvlecite priključek za paro. 3. Pritisnite deblokirni gumb in razstavite dele. Slika P Obratovanje Polnjenje vode Rezervoar za vodo lahko za polnjenje kadarkoli snamete ali ga polnite neposredno na napravi. POZOR Poškodbe naprave Zaradi neprimerne vode se lahko zamašijo šobe oziroma se poškoduje indikator nivoja vode. Ne polnite ga s čisto destilirano vodo. Uporabite največ 50 % destilirane vode v kombinaciji z vodo iz pipe. Ne polnite ga s kondenzirano vodo iz sušilnega stroja. Ne polnite ga z zbrano deževnico. Ne dodajajte čistil ali drugih dodatkov (npr. dišav). Odstranjevanje rezervoarja za vodo zaradi polnjenja 1. Rezervoar za vodo povlecite navpično navzgor. Slika C 2. Rezervoar za vodo držite navpično in ga napolnite z vodo iz pipe ali mešanico vode iz pipe in največ 50 % destilirane vode do oznake »MAX«. 3. Rezervoar za vodo vstavite in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči. Polnjenje rezervoarja za vodo neposredno na napravi 1. V odprtino za polnjenje rezervoarja za vodo iz posode dolijte vodo iz pipe ali mešanico vode iz pipe in največ 50 % destilirane vode do oznake »MAX«. Slika D Vklop naprave Napotek Če je v parnem kotlu premalo vode ali je sploh ni, se zažene vodna črpalka in potisne vodo iz rezervoarja za vodo v parni kotel. Polnjenje lahko traja več minut. Napotek Naprava vsakih 60 sekund začasno zapre ventil, pri čemer lahko zaslišite tih klikajoč zvok. Z zapiranjem se prepreči, da bi se ventil zamašil. To ne vpliva na odvod pare. 1. Napravo postavite na trdno podlago. 2. Električni vtič vstavite v vtičnico. Slika E 3. Izbirno stikalo obrnite iz položaja OFF na želeno območje jakosti pare. Zelena kontrolna lučka za ogrevanje utripa. Slika F 4. Počakajte, da zelena kontrolna lučka za ogrevanje stalno sveti. Slika G 5. Pritisnite gumb za paro. Slika H Iz naprave začne izhajati para. Uravnavanje količine pare Količino pare, ki izhaja, uravnavate s stikalom za izbiranje količino pare. Stikalo za izbiranje nudi možnost nastavitve od najnižje parne stopnje za manjšo umazanijo do najvišje parne stopnje za večjo umazanijo. Funkcija VapoHydro služi odstranjevanju večje umazanije na težko dostopnih mestih. 1. Stikalo za izbiranje količine pare nastavite na količino, ki jo potrebujete. 2. Pritisnite ročico za paro. 3. Preden začnete čistiti, parno pištolo nastavite na krpo, dokler para ne izhaja enakomerno. Dolivanje vode Pri dodajanju vode utripa kontrolna lučka za dodajanje vode rdeče in oglasi se zvočni signal. Napotek Vodna črpalka napolni parni kotel v intervalih. Če je polnjenje uspešno, se kontrolna lučka za dodajanje vode izklopi. Napotek Če je v parnem kotlu premalo vode ali je sploh ni, se zažene vodna črpalka in potisne vodo iz rezervoarja za vodo v parni kotel. Polnjenje lahko traja več minut. POZOR Poškodbe naprave Zaradi neprimerne vode se lahko zamašijo šobe oziroma se poškoduje indikator nivoja vode. Ne polnite ga s čisto destilirano vodo. Uporabite največ 50 % destilirane vode v kombinaciji z vodo iz pipe. Ne polnite ga s kondenzirano vodo iz sušilnega stroja. Ne polnite ga z zbrano deževnico. Ne dodajajte čistil ali drugih dodatkov (npr. dišav). 1. Rezervoar za vodo napolnite z vodo iz pipe ali mešanico vode iz pipe in največ 50 % destilirane vode do oznake »MAX«. Naprava je pripravljena za uporabo. Izklop naprave 1. Stikalo obrnite v položaj OFF. Slika N Naprava je izklopljena. 2. Držite gumb za paro, dokler para ne izhaja več. Slika O V parnem kotlu ni tlaka. 3. Otroško varovalo potisnite nazaj. Gumb za paro je zaklenjen. 4. Pokrov vtiča naprave potisnite navzdol in iz vtiča naprave izvlecite priključek za paro. 5. Električni vtič izvlecite iz vtičnice. 6. Izpraznite rezervoar za vodo. Spiranje parnega kotla Parni kotel naprave sperite najkasneje po vsakem 8. polnjenju rezervoarja. 1. Za izklop naprave glejte poglavje Izklop naprave. 2. Počakajte, da se naprava ohladi. 3. Praznjenje rezervoarja za vodo. 4. Vzemite pribor iz držala pribora. 5. Odprite zaščitni pokrov predala za pribor. 6. Vzemite pribor iz predala za pribor. 7. Odprite vzdrževalno zapiralo. To storite tako, da odprti konec podaljševalne cevi namestite na vzdrževalno zapiralo, zaskočite v vodilo in zavrtite. Slika S 8. Parni kotel napolnite z vodo in močno zasučite. Tako odstranite obloge vodnega kamna, ki so se nabrale na dnu parnega kotla. 9. Vodo v celoti izlijte iz parnega kotla. Slika T Shranjevanje naprave 1. Okroglo krtačo shranite v predal za pribor. 2. Ročno šobo vstavite v 1 podaljševalno cev. 3. Podaljševalne cevi vstavite v ročaj pribora. 4. Točkovno razpršilno šobo vstavite v mesto za hrambo pribora. 5. Talno šobo vpnite v parkirno držalo. Slika Q Slovenščina 109