Views
10 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Sintetika Volna, svila

Sintetika Volna, svila Bombaž, lan 2. Počakajte, da se kontrolna lučka za ogrevanje likalnika izklopi. Likalnik je pripravljen za likanje. Nega in vzdrževanje Odstranjevanje vodnega kamna iz parnega kotla Napotek Ker se v napravi nabira vodni kamen, priporočamo odstranjevanje vodnega kamna iz naprave glede na število polnjenj rezervoarja za vodo (PR = polnjenje rezervoarja), kot je navedeno v tabeli. Stopnja trdote °dH mmol/l TF I mehka 0–7 0–1,3 100 II srednja 7–14 1,3–2,5 90 III trda 14–21 2,5–3,8 75 IV zelo trda > 21 > 3,8 50 Napotek Trdoto vodovodne vode lahko preverite pri uradu za upravljanje vode ali mestnem komunalnem podjetju. POZOR Poškodovane površine Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna je lahko agresivna do občutljivih površin. Napravo polnite in praznite previdno. 1. Za izklop naprave glejte poglavje Izklop naprave. 2. Počakajte, da se naprava ohladi. 3. Izpraznite rezervoar za vodo. 4. Vzemite pribor iz držala pribora. 5. Odprite zaščitni pokrov predala za pribor. 6. Vzemite pribor iz predala za pribor. 7. Odprite vzdrževalno zapiralo. To storite tako, da odprti konec podaljševalne cevi namestite na vzdrževalno zapiralo, zaskočite v vodilo in zavrtite. Slika S 8. Vodo v celoti izlijte iz parnega kotla. Slika T POZOR Poškodbe naprave zaradi sredstva za odstranjevanje vodnega kamna Neprimerno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna ali napačno odmerjanje sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko povzroči poškodbe naprave. Uporabljajte izključno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna KÄRCHER. Uporabite 1 dozirno enoto sredstva za odstranjevanje vodnega kamna za 0,5 l vode. 9. Uporabite raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, kot je navedeno na sredstvu za odstranjevanje vodnega kamna. 10. Parni kotel napolnite z raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Parnega kotla ne zaprite. 11. Raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna pustite učinkovati pribl. 8 ur. 12. Raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna v celoti izlijte iz parnega kotla. 13. Postopek odstranjevanja vodnega kamna po potrebi ponovite. 14. Parni kotel 2–3-krat sperite s hladno vodo, da odstranite vse ostanke raztopine sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. 15. Vodo v celoti izlijte iz parnega kotla. 16. Osušite shranjevalo za omrežni priključni kabel. 17. Vzdrževalno zapiralo privijte s podaljševalno cevjo. Nega pribora (pribor je odvisen od obsega dobave) Napotek Krpa za tla in prevleka sta predhodno oprani in se lahko takoj uporabljata za delo z napravo. Krpe iz mikrovlaken niso primerne za sušenje v sušilnem stroju. Napotek Za pranje krp upoštevajte napotke v navodilih za nego. Ne uporabljajte mehčalca, da krpe lahko dobro vpijajo umazanijo. 1. Krpe za tla in prevleke perite v pralnem stroju, pri največ 60 °C. Pomoč pri motnjah Motnje imajo pogosto enostaven vzrok, ki ga lahko odpravite sami s pomočjo naslednjega seznama. V primeru dvoma ali pri motnjah, ki niso navedene tukaj, se obrnite na pooblaščeno servisno službo. OPOZORILO Nevarnost električnega udara in opeklin Dokler je naprava priključena na napajanje ali se še ni ohladila, je odpravljanje težav nevarno. Izvlecite električni vtič. Pustite napravo, da se ohladi. Kontrolna lučka za dodajanje vode utripa rdeče in oglasi se zvočni signal V rezervoarju ni vode. • Rezervoar za vodo napolnite do oznake »MAX«. Kontrolna lučka za dodajanje vode sveti rdeče V parnem kotlu ni vode. Sprožila se je zaščita pred pregrevanjem črpalke. 1. Izklopite napravo, glejte poglavje Izklop naprave. 2. Napolnite rezervoar za vodo. 3. Vklopite napravo, glejte poglavje Vklop naprave. Rezervoar za vodo ni pravilno vstavljen ali je poapnen. 1. Odstranite rezervoar za vodo. 2. Sperite rezervoar za vodo. 3. Rezervoar za vodo vstavite in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči. Gumba za paro ni mogoče pritisniti Gumb za paro je zavarovan z otroškim varovalom. • Otroško varovalo potisnite naprej. Gumb za paro je odklenjen. Dolgotrajno segrevanje Parni kotel je poapnen. • Odstranite vodni kamen iz parnega kotla. Iztekanje velike količine vode Parni kotel je poapnen. • Odstranite vodni kamen iz parnega kotla. Nastavljena je parna stopnja VapoHydro. • Stikalo za izbiranje obrnite na izbirno polje za moč pare. Parni likalnik »bruha« vodo • Regulator temperature nastavite na stopnjo . • Sperite parni kotel parnega čistilnika ali iz njega odstranite vodni kamen, glejte poglavje Odstranjevanje vodnega kamna iz parnega kotla. Po premorih med likanjem iz parnega likalnika uhajajo vodne kapljice Pri daljših premorih med likanjem lahko para v parnem cevovodu kondenzira. 112 Slovenščina

• Po premorih med likanjem usmerite sunek pare na krpo, dokler para ne izhaja enakomerno. Tehnični podatki Električni priključek Napetost V 220–240 Faza ~ 1 Frekvenca Hz 50 Stopnja zaščite IPX4 Razred zaščite I Podatki o zmogljivosti Moč gretja W 2200 Moč gretja likalnika W 700 Največji obratovalni tlak MPa 0,42 Čas segrevanja minute 3 Stalno izparevanje g/min 60 Maksimalni sunek pare g/min 150 Količina pare Vapohydro g/min 250 Polnilna količina Rezervoar za vodo l 1,5 Parni kotel l 0,5 Mere in teže Teža (brez pribora) kg 6,0 Dolžina mm 439 Širina mm 301 Višina mm 304 Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Spis treści Instrukcje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . 113 Ochrona środowiska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Akcesoria i części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Urządzenia zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Opis urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Działanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Ważne zasady użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Zastosowanie wyposażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Pomoc w przypadku usterek . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Dane techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Instrukcje ogólne Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać niniejszą oryginalną instrukcję obsługi i poniższe zasady bezpieczeństwa. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. Oba zeszyty przechować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowania w gospodarstwach domowych. Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia przy użyciu pary i może być używane wraz z odpowiednim osprzętem w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nie jest konieczne używanie środków czyszczących. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. Ochrona środowiska Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego. Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych. Wskazówki dotyczące składników (REACH) Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: www.kaercher.de/REACH Akcesoria i części zamienne Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia. Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie www.kaercher.com. Zakres dostawy Zakres dostawy urządzenia jest przedstawiony na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora. Gwarancja W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego. (Adres znajduje się na odwrocie) Urządzenia zabezpieczające OSTROŻNIE Brak urządzeń zabezpieczających lub zmiany wprowadzone w urządzeniach Urządzenia zabezpieczające służą ochronie użytkownika. Dlatego nigdy nie wolno zmieniać ani pomijać urządzeń zabezpieczających. Symbole na urządzeniu (W zależności od typu urządzenia) Niebezpieczeństwo oparzenia, powierzchnia urządzenia nagrzewa się podczas pracy urządzenia Polski 113