Views
10 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

44 */***Spínač pary

44 */***Spínač pary (dole) 45 */***Kontrolka (oranžová) - ohrev 46 */***Spínač pary (hore) 47 */***Zablokovanie spínača pary 48 */***Regulátor teploty 49 */***Zástrčka pre paru *SC 5 EasyFix Iron **SC 5 EasyFix Premium ***SC 5 EasyFix Premium Iron Montáž Montáž príslušenstva 1. Otvorte kryt zásuvky prístroja. Obrázok B 2. Zástrčku pre paru zastrčte do zásuvky prístroja, až kým nepočujete, že zaklapla. Obrázok B 3. Otvorený koniec príslušenstva nasúvajte na parnú pištoľ, kým sa nezaistí tlačidlo na odblokovanie parnej pištole. Obrázok H 4. Otvorený koniec príslušenstva nasuňte na dýzu s bodovým prúdom. Obrázok I 5. Predlžovacie trubice spojte s parnou pištoľou. a 1. predlžovaciu trubicu nasúvajte na parnú pištoľ, kým sa nezaistí tlačidlo na odblokovanie parnej pištole. Spojovacia rúra je spojená. b 2. predlžovaciu trubicu nasuňte na 1. predlžovaciu trubicu. Spojovacie trubice sú spojené. Obrázok J 6. Príslušenstvo a/alebo podlahovú hubicu nasuňte na voľný koniec predlžovacej trubice. Obrázok K Príslušenstvo je spojené. Odpojenie príslušenstva 1. Presuňte detskú poistku dozadu. Parná páka je zablokovaná. 2. Kryt zásuvky prístroja stlačte smerom nadol a zástrčku pre paru vytiahnite zo zásuvky prístroja. 3. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a diely od seba oddeľte. Obrázok P Prevádzka Plnenie vody Nádrž na vodu môžete pri plnení kedykoľvek zložiť alebo plniť priamo v prístroji. POZOR Poškodenie prístroja Nevhodná voda môže upchať dýzy resp. poškodiť indikátor výšky hladiny vody. Nepoužívajte čistú destilovanú vodu. Používajte maximálne 50 % destilovanej vody zmiešanej s vodou z vodovodu. Nenapĺňajte kondenzovanú vodu zo sušičky na prádlo. Nenapĺňajte nahromadenú dažďovú vodu. Nenapĺňajte žiadne čistiace prostriedky alebo iné prísady (napr. vône). Odobratie nádrže na vodu pri naplnení 1. Nádrž na vodu vytiahnite kolmo smerom nahor. Obrázok C 2. Nádrž na vodu kolmo naplňte vodou z vodovodu alebo zmesou vody z vodovodu a maximálne 50 % destilovanej vody až po značku „MAX“. 3. Vložte nádrž na vodu a tlačte ju nadol až kým nezaklapne. Naplnenie nádrže na vodu priamo na prístroji 1. Vodu z vodovodu alebo zmes vody z vodovodu a maximálne 50 % destilovanej vody z nádoby nalejte až po značku „MAX“ do plniaceho otvore nádrže na vodu. Obrázok D Zapnutie prístroja Upozornenie Ak je v parnom kotle príliš málo vody, prípadne žiadna voda, zapne sa vodné čerpadlo a prečerpá vodu z nádrže na vodu do parného kotla. Plnenie môže trvať viac minút. Upozornenie Prístroj uzatvára každých 60 sekúnd na krátku dobu ventil, pritom počuť tiché kliknutie. Zatvorenie zabráni to zaseknutiu ventila. Výstup pary tým nie je vôbec negatívne ovplyvnený. 1. Prístroj umiestnite na pevný podklad. 2. Sieťovú zástrčku zastrčte do zásuvky. Obrázok E 3. Prepínač z polohy OFF otočte na oblasť s voľbami sily pary. Bliká zelená kontrolka-ohrev. Obrázok F 4. Počkajte, kým nebude kontrolka - ohrev nepretržite svietiť. Obrázok G 5. Stlačte parnú páku. Obrázok H Para uniká. Regulácia množstva pary Pomocou prepínača množstva pary sa reguluje vystupujúce množstvo pary. Prepínač ponúka možnosti nastavenia od min. parného stupňa pre mierne znečistenia až po max. parný stupeň pre silné znečistenia. Funkcia VapoHydro slúži na odstránenie silných znečistení v ťažko prístupných oblastiach. 1. Prepínač množstva pary nastavte na požadované množstvo pary. 2. Stlačte parnú páku. 3. Pred začatím čistenia parnú pištoľ nasmerujte na utierku, až pokiaľ nebude para vystupovať rovnomerne. Doplnenie vody Pri nedostatku vody bliká kontrolka - nedostatok vody na červeno a zaznie zvukový signál. Upozornenie Vodné čerpadlo napĺňa parný kotol v intervaloch. Ak je plnenie úspešné, zhasne červená kontrolka-nedostatok vody. Upozornenie Ak je v parnom kotle príliš málo vody, prípadne žiadna voda, zapne sa vodné čerpadlo a prečerpá vodu z nádrže na vodu do parného kotla. Plnenie môže trvať viac minút. 128 Slovenčina

POZOR Poškodenie prístroja Nevhodná voda môže upchať dýzy resp. poškodiť indikátor výšky hladiny vody. Nepoužívajte čistú destilovanú vodu. Používajte maximálne 50 % destilovanej vody zmiešanej s vodou z vodovodu. Nenapĺňajte kondenzovanú vodu zo sušičky na prádlo. Nenapĺňajte nahromadenú dažďovú vodu. Nenapĺňajte žiadne čistiace prostriedky alebo iné prísady (napr. vône). 1. Nádrž na vodu až po značku „MAX“ naplňte vodou z vodovodu alebo zmesou vody z vodovodu a maximálne 50 % destilovanej vody. Prístroj je pripravený na použitie. Vypnutie prístroja 1. spínač otočte do polohy OFF. Obrázok N Prístroj je vypnutý. 2. Zatlačte parnú páku dovtedy, kým už nebude vystupovať žiadna para. Obrázok O Parný kotol je bez tlaku. 3. Presuňte detskú poistku dozadu. Parná páka je zablokovaná. 4. Kryt zásuvky prístroja stlačte smerom nadol a zástrčku pre paru vytiahnite zo zásuvky prístroja. 5. Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky. 6. Vyprázdnite nádrž na vodu. Vypláchnutie parného kotla Parný kotol prístroja vypláchnite najneskôr po každom 8. naplnení nádrže. 1. Vypnite prístroj, pozrite si kapitolu Vypnutie prístroja. 2. Prístroj nechajte vychladnúť. 3. Vyprázdnite nádrž na vodu. 4. Príslušenstvo vyberte z držiakov príslušenstva. 5. Otvorte uzatváraciu klapku priečinku pre príslušenstvo. 6. Príslušenstvo vyberte z priečinku pre príslušenstvo. 7. Otvorte servisný uzáver. K tomu musíte nasadiť otvorený koniec predlžovacej trubice na servisný uzáver, zaklapnúť do rozvodu a naskrutkovať. Obrázok S 8. Parný kotol naplňte vodou a silno vychýľte. Tým sa uvoľnia vápenné zvyšky, ktoré sa usadili na dne parného kotla. 9. Vodu úplne vyprázdnite z parného kotla. Obrázok T Uschovanie prístroja 1. Odložte kruhovú kefku do priehradky na príslušenstvo. 2. Nasuňte ručnú hubicu na 1 predlžovaciu trubicu. 3. Predlžovacie trubice nasaďte do držiaka na príslušenstvo. 4. Zasuňte dýzu s bodovým prúdom do držiaka na príslušenstvo. 5. Podlahovú hubicu zaveste do parkovacej polohy. Obrázok Q 6. Parnú hadicu a predlžovacie trubice naviňte a parnú pištoľ zasuňte do podlahovej hubice. Obrázok R 7. Odložte sieťový kábel v príslušnom priestore na uskladnenie. 8. Prístroj uložte na suché miesto odolné voči mrazu. Dôležité pokyny pre použitie Čistenie podlahových plôch Pred použitím prístroja odporúčame podlahu pozametať alebo povysávať. Takto sa podlaha už pred vlhkým čistením zbaví nečistôt a voľných častíc. Osvieženie textílií Pred ošetrovaním pomocou prístroja vždy skontrolujte znášanlivosť textílií na skrytom mieste: Textil naparte, nechajte vyschnúť a následne ho prekontrolujte na zmeny farby alebo tvaru. Čistenie povrchov s úpravou alebo lakovaných povrchov POZOR Poškodené povrchy Para môže uvoľniť vosk, politúru na nábytok, plastové povrchové úpravy alebo farbu a náglejky na hranách. Paru nesmerujte na lepené hrany, pretože by sa mohli uvoľniť náglejky. Prístroj nepoužívajte na čistenie nezapečatených drevených alebo parketových podláh. Prístroj nepoužívajte na čistenie lakovaných povrchov ani povrchov s plastovou povrchovou úpravou, ako napr. kuchynský a bytový nábytok, dvere alebo parkety. 1. Na čistenie týchto povrchov naparte na krátku dobu utierku a ňou vytrite povrchy. Čistenie skla POZOR Prasknutie skla a poškodený povrch Para môže poškodiť zapečatené miesta okenného rámu a pri nízkych vonkajších teplotách môže spôsobiť pnutia na povrchu okenných tabúľ a tým prasknutie skla. Paru nikdy nesmerujte na zapečatené miesta okenného rámu. Okenné tabule zahrejte pri nízkych vonkajších teplotách tým, že celý povrch skla ľahko naparíte. • Plochu okna vyčistite ručnou hubicou a poťahom. Na stiahnutie vody použite stierku na okná alebo plochy poutierajte do sucha. Použitie príslušenstva Parná pištoľ Parnú pištoľ je možné použiť pre nasledujúce oblasti použitia bez príslušenstva: • Na odstraňovanie ľahkých záhybov z visiacich odevov: Odev naparujte zo vzdialenosti 10-20 cm. • Na stieranie vlhkého prachu: Utierku krátko naparte a poutierajte ňou nábytok. Dýza s bodovým prúdom Dýza s bodovým prúdom je vhodná na čistenie ťažko prístupných miest, škár, armatúr, odtokov, umývadiel, WC, žalúzií alebo radiátorov. Čím bližšie je dýza s bodovým prúdom k znečistenému miestu, o to vyšší je čistiaci účinok, pretože teplota a množstvo pary na výstupe dýzy sú najvyššie. Silné vápenné usadeniny je možné pred čistením parou ošetriť vhodným čistiacim prostriedkom. Čistiaci prostriedok nechajte pôsobiť cca 5 minút a potom ho odparte. 1. Dýzu s bodovým prúdom nasuňte na parnú pištoľ. Obrázok H Kruhová kefka (malá) Malá kruhová kefka je vhodná na čistenie odolných nečistôt. Prostredníctvom kefiek je možné ľahko odstrániť odolné nečistoty. Slovenčina 129