Views
9 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Ošetrovanie

Ošetrovanie príslušenstva (príslušenstvo - podľa rozsahu dodávky) Upozornenie Handru na podlahu a poťah pre ručnú hubicu sú predprané a môžu sa ihneď použiť na prácu s prístrojom. Handry z mikrovlákna nie sú vhodné do sušičky. Upozornenie Pri praní handier dodržiavajte upozornenia na visačke na pranie. Nepoužívajte aviváž, aby handry dokázali dobre zachytávať nečistoty. 1. Handry na podlahu a poťahy perte v práčke maximálne na 60 °C. Pomoc pri poruchách Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú dokážete odstrániť sami pomocou nasledujúceho prehľadu. V prípade pochybností alebo pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa, prosím, obráťte na autorizovaný zákaznícky servis. VÝSTRAHA Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a popálenia Pokiaľ je prístroj pripojený na elektrickú sieť alebo ešte nie je vychladnutý, je odstraňovanie porúch nebezpečné. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Prístroj nechajte vychladnúť. Kontrolka - nedostatok vody bliká na červeno a zaznie zvukový signál Žiadna voda v nádrži. • Nádrž na vodu naplňte po značku „MAX“. Kontrolka-nedostatok vody svieti na červeno V parnom kotli nie je voda. Ochrana čerpadla proti prehriatiu sa aktivovala. 1. Vypnite prístroj, pozrite si kapitolu Vypnutie prístroja. 2. Naplňte nádrž na vodu. 3. Vypnite prístroj, pozrite si kapitolu Zapnutie prístroja. Nádrž na vodu nie je správne nasadená alebo je zanesená vodným kameňom. 1. Odstráňte nádrž na vodu. 2. Prepláchnite nádrž na vodu. 3. Vložte nádrž na vodu a tlačte ju nadol až kým nezaklapne. Parná páka sa nedá stlačiť Parná páka je zaistená detskou poistkou. • Presuňte detskú poistku dopredu. Parná páka je odblokovaná. Dlhá doba zohrievania Parný kotol je zanesený vodným kameňom. • Odvápnite parný kotol. Veľké množstvo vystupujúcej vody Parný kotol je zanesený vodným kameňom. • Odvápnite parný kotol. Je nastavený parný stupeň VapoHydro. • Prepínač otočte do oblasti s voľbami sily pary. Parná žehlička „chrlí“ vodu • Regulátor teploty nastavte na stupeň . • Vypláchnite kotol parného čističa alebo ho zbavte vodného kameňa, pozrite si kapitolu Odvápnenie parného kotla. Po prestávkach v žehlení unikajú z parnej žehličky kvapky vody Pri dlhších prestávkach v žehlení sa môže v rozvodoch pary kondenzovať para. • Po prestávkach v žehlení parný ráz nasmerujte na utierku, až pokiaľ nebude para vystupovať rovnomerne. Technické údaje Elektrická prípojka Napätie V 220-240 Fáza ~ 1 Frekvencia Hz 50 Stupeň ochrany IPX4 Trieda ochrany I Výkonové údaje Výkon ohrevu W 2200 Výkon ohrevu žehličky W 700 Maximálny prevádzkový tlak MPa 0,42 Doba zohrievania minúty 3 Trvalé naparovanie g/min 60 Maximálny parný ráz g/min 150 Množstvo pary Vapohydro g/min 250 Objem Nádrž na vodu l 1,5 Parný kotol l 0,5 Rozmery a hmotnosti Hmotnosť (bez príslušenstva) kg 6,0 Dĺžka mm 439 Šírka mm 301 Výška mm 304 Technické zmeny vyhradené. Sadržaj Opće napomene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Namjenska uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Zaštita okoliša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Pribor i zamjenski dijelovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Sadržaj isporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Jamstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Sigurnosni uređaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Opis uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Rad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Važne napomene za primjenu . . . . . . . . . . . . . . . 135 Uporaba pribora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Njega i održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Otklanjanje smetnji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Opće napomene Prije prve uporabe uređaja pročitajte ove originalne upute za rad i priložene sigurnosne upute. Postupajte prema njima. Obje bilježnice sačuvajte za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika. Namjenska uporaba Koristite uređaj isključivo za privatno kućanstvo. Uređaj je namijenjen za čišćenje s parom i može se koristiti s 132 Hrvatski

prikladnim priborom, kako je opisano u ovim uputama za rad. Sredstva za pranje nisu potrebna. Proučite sigurnosne napomene. Zaštita okoliša Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način. Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepropisnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom. Napomene o sastojcima (REACH) Aktualne informacije o sastojcima pronađite na: www.kaercher.de/REACH Pribor i zamjenski dijelovi Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na www.kaercher.com. Sadržaj isporuke Sadržaj isporuke uređaja prikazan je na ambalaži. Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača. Jamstvo U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj lokaciji servisne službe. (vidi adresu na poleđini) Sigurnosni uređaji OPREZ Manjkavi ili izmijenjeni sigurnosni uređaji Sigurnosni uređaji služe vašoj zaštiti. Nikad ne mijenjajte sigurnosne uređaje i nemojte ih zaobilaziti. Simboli na uređaju (prema tipu uređaja) Opasnost od opeklina, površina uređaja postaje vruća tijekom rada Opasnost od oparine uzrokovanih parom Pročitajte upute za rad Regulator tlaka Regulator tlaka tijekom rada uređaja održava konstantni tlak u parnom kotlu što je to više moguće. Kada se postigne maksimalni radni tlak u parnom kotlu, grijanje se isključuje i ponovno se uključuje kad tlak u parnom kotlu padne zbog oduzimanja pare. Sigurnosni termostat Sigurnosni termostat sprječava pregrijavanje uređaja. U slučaju da zbog greške dođe do kvara regulatora tlaka i termostata kotla te pregrijavanja uređaja, sigurnosni termostat isključuje uređaj. Za resetiranje sigurnosnog termostata obratite se nadležnoj servisnoj službi KÄRC- HER. Termostat kotla Termostat kotla isključuje grijanje u slučaju greške, npr. ako u parnom kotlu nema vode i dođe do porasta temperature u parnom kotlu. Čim napunite vodu, uređaj je ponovno spreman za rad. Zatvarač za održavanje Zatvarač za održavanje zatvara parni kotao prema generiranom tlaku. Zatvarač za održavanje istovremeno je i pretlačni ventil. Ako je regulator tlaka neispravan te u parnom kotlu raste tlak pare, otvara se pretlačni ventil i para kroz zatvarač za održavanje izlazi van. Prije ponovnog uključivanja uređaja obratite se nadležnoj servisnoj službi KÄRCHER. Opis uređaja U ovim uputama za rad opisuje se maksimalna oprema. Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke (vidi pakiranje). Vidi slike na stranici sa slikama. Slika A 1 Utičnica uređaja s poklopcem 2 Spremnik za vodu 3 Ručka za nošenje spremnika za vodu 4 Biračka sklopka 5 Upravljačko polje 6 Prikaz - položaj OFF (isključeno) 7 Prikaz - nedostatak vode (crveni) 8 Prikaz - grijanje (zeleni) 9 Minimalni stupanj pare 10 Područje za odabir jačine pare 11 Maksimalni stupanj pare 12 Stupanj pare za funkciju Vapohydro 13 Zatvarač pretinca za pribor 14 Zatvarač za održavanje 15 Ručka za nošenje 16 Držač pribora 17 Prihvatni držač pribora 18 Prihvatni držač za priključni strujni kabel 19 Držač za odlaganje podnog nastavka 20 Priključni strujni kabel sa strujnim utikačem 21 Kotači (2 komada) 22 Upravljački kotačić 23 Parni pištolj 24 Poluga za paru 25 Tipka za deblokiranje Hrvatski 133