Views
5 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

26 Zaštita za djecu 27

26 Zaštita za djecu 27 Parno crijevo 28 Parni utikač 29 Uskomlazna sapnica 30 Okrugla četka (mala) 31 **/***Visokoučinska mlaznica 32 **/***Okrugla četka (velika) 33 Ručni nastavak 34 Prevlaka od mikrovlakana za ručni nastavak 35 Produžne cijevi (2 komada) 36 Tipka za deblokiranje 37 Podni nastavak 38 Čičak spojnica 39 Krpa za pod od mikrovlakana (1 komad) 40 **/***Krpa za pod od mikrovlakana (2 komada) 41 **/***Klizač za sagove 42 Sredstvo za uklanjanje kamenca 43 */***Parno glačalo 44 */***Prekidač za paru (dolje) 45 */***Indikator (narančasti) - grijanje 46 */***Prekidač za paru (gore) 47 */***Zapor prekidača za paru 48 */***Regulator temperature 49 */***Parni utikač *SC 5 EasyFix Iron **SC 5 EasyFix Premium ***SC 5 EasyFix Premium Iron Montaža Montaža pribora 1. Otvorite poklopac utičnice uređaja. Slika B 2. Parni utikač gurajte u utičnicu uređaja dok se ne začuje zvuk da se uglavio. Slika B 3. Otvoreni kraj pribora nataknite na parni pištolj, sve dok se tipka za deblokiranje parnog pištolja ne uglavi. Slika H 4. Otvoreni kraj pribora nataknite na uskomlaznu sapnicu. Slika I 5. Produžne cijevi spojite s parnim pištoljem. a Prvu produžnu cijev nataknite na parni pištolj, sve dok se tipka za deblokiranje parnog pištolja ne uglavi. Spojna cijev je spojena. b Drugu produžnu cijev nataknite na prvu produžnu cijev. Spojne cijevi su spojene. Slika J 6. Pribor i/ili podni nastavak nataknite na slobodan kraj produžne cijevi. Slika K Pribor je spojen. Odvajanje pribora 1. Zaštitu za djecu postavite prema natrag. Poluga za paru je blokirana. 2. Poklopac utičnice uređaja pritisnite prema dolje i parni utikač izvucite iz utičnice uređaja. 3. Pritisnite tipku za deblokiranje i razvucite dijelove. Slika P Rad Punjenje vode Spremnik za vodu u svakom se trenutku može skinuti radi punjenja ili napuniti izravno na uređaju. PAŽNJA Oštećenja uređaja Zbog korištenja neprikladne vode može doći do začepljenja sapnica odnosno do oštećenja prikaza razine vode. Nemojte puniti čistu destiliranu vodu. Koristite maksimalno 50 % destilirane vode pomiješane s vodovodnom vodom. Nemojte puniti kondenziranu vodu iz sušilice rublja. Nemojte puniti sakupljenu kišnicu. Ne punite nikakva sredstva za pranje ili druge dodatke (npr. mirise). Skidanje spremnika za vodu radi punjenja 1. Spremnik za vodu povucite okomito prema gore. Slika C 2. Spremnik za vodu u okomitom položaju napunite do oznake „MAX” vodovodnom vodom ili mješavinom vodovodne vode i maksimalno 50 % destilirane vode. 3. Umetnite spremnik za vodu i pritišćite prema dolje dok se ne uglavi. Punjenje spremnika za vodu izravno na uređaju 1. U otvor za punjenje spremnika za vodu do oznake „MAX” ulijte vodovodnu vodu ili iz posude ulijte mješavinu vodovodne vode i maksimalno 50 % destilirane vode. Slika D Uključivanje uređaja Napomena Ako u parnom kotlu nema vode ili ima premalo vode, pokreće se pumpa za vodu i transportira vodu iz spremnika za vodu u parni kotao. Postupak punjenja može trajati nekoliko minuta. Napomena Uređaj svakih 60 sekundi nakratko zatvara ventil, a pritom se može čuti tihi klik. Zatvaranje sprječava blokiranje ventila. To ne utječe na ispust pare. 1. Uređaj postavite na čvrstu podlogu. 2. Utaknite strujni utikač u utičnicu. Slika E 3. Okrenite biračku sklopku iz položaja „OFF” (isključeno) na područje za odabir jačine pare. Treperi zeleni indikator grijanja. Slika F 4. Pričekajte da zeleni indikator grijanja počne neprekidno svijetliti. Slika G 5. Pritisnite polugu za paru. Slika H Para izlazi. 134 Hrvatski

Regulacija količine pare Količina pare koja izlazi regulira se biračkom sklopkom za količinu pare. Biračka sklopka omogućuje podešavanje u rasponu od min. stupnja pare za mala zaprljanja do maks.stupnja pare za gruba zaprljanja. Funkcija VapoHydro služi za uklanjanje jake prljavštine u teško dostupnim područjima. 1. Biračku sklopku za količinu pare postavite na potrebnu količinu pare. 2. Pritisnite polugu za paru. 3. Prije početka čišćenja parni pištolj usmjerite na krpu, sve dok para ne počne ravnomjerno izlaziti. Dopunjavanje vode Kod nedostatka vode indikator nedostatka vode treperi crvenim svjetlom i oglašava se zvučni signal. Napomena Pumpa za vodu u intervalima puni parni kotao. Ako je punjenje uspješno, gasi se crveni indikator nedostatka vode. Napomena Ako u parnom kotlu nema vode ili ima premalo vode, pokreće se pumpa za vodu i transportira vodu iz spremnika za vodu u parni kotao. Postupak punjenja može trajati nekoliko minuta. PAŽNJA Oštećenja uređaja Zbog korištenja neprikladne vode može doći do začepljenja sapnica odnosno do oštećenja prikaza razine vode. Nemojte puniti čistu destiliranu vodu. Koristite maksimalno 50 % destilirane vode pomiješane s vodovodnom vodom. Nemojte puniti kondenziranu vodu iz sušilice rublja. Nemojte puniti sakupljenu kišnicu. Ne punite nikakva sredstva za pranje ili druge dodatke (npr. mirise). 1. Spremnik za vodu napunite do oznake „MAX” vodovodnom vodom ili mješavinom vodovodne vode i maksimalno 50 % destilirane vode. Uređaj je spreman za rad. Isključivanje uređaja 1. Sklopku okrenite u položaj „OFF“. Slika N Uređaj je isključen. 2. Pritišćite polugu za paru sve dok para ne prestane izlaziti. Slika O Parni kotao je rastlačen. 3. Zaštitu za djecu postavite prema natrag. Poluga za paru je blokirana. 4. Poklopac utičnice uređaja pritisnite prema dolje i parni utikač izvucite iz utičnice uređaja. 5. Izvucite strujni utikač iz utičnice. 6. Ispraznite spremnik za vodu. Ispiranje parnog kotla Parni kotao uređaja isperite najkasnije nakon svakog 8. punjenja spremnika. 1. Isključite uređaj, vidi poglavlje Isključivanje uređaja. 2. Ostavite uređaj da se ohladi. 3. Ispraznite spremnik za vodu. 4. Izvadite pribor iz držača pribora. 5. Otvorite zatvarač pretinca za pribor. 6. Izvadite pribor iz pretinca za pribor. 7. Otvorite zatvarač za održavanje. U tu svrhu otvoreni kraj produžne cijevi postavite na zatvarač za održavanje, uglavite ga u vodilicu i otvorite zakretanjem. Slika S 8. Napunite parni kotao vodom i snažnim kružnim pokretima ga isperite. Na taj način odvajaju se naslage kamenca koje su se nakupile na dnu parnog kotla. 9. Do kraja ispraznite vodu iz parnog kotla. Slika T Čuvanje uređaja 1. Okruglu četku stavite u pretinac za pribor. 2. Ručni nastavak nataknite na 1 produžnu cijev. 3. Produžne cijevi umetnite u držač pribora. 4. Uskomlaznu sapnicu umetnite u prihvatni držač pribora. 5. Podni nastavak objesite u držač za odlaganje. Slika Q 6. Parno crijevo omotajte oko produžnih cijevi, a parni pištolj umetnite u podni nastavak. Slika R 7. Mrežni kabel spremite u prihvatni držač mrežnog kabla. 8. Uređaj čuvajte na suhom mjestu zaštićenom od smrzavanja. Važne napomene za primjenu Čišćenje podnih površina Preporučamo da prije primjene uređaja pometete ili usisate pod. Na taj se način već prije mokrog čišćenja s poda uklanjaju prljavština i slobodne čestice. Osvježavanje tekstila Prije svakog tretiranja s uređajem na skrivenom mjestu ispitajte postojanost tekstila: Tekstil naparite, ostavite da se osuši te nakon toga provjerite je li došlo do promjene boje ili oblika. Čišćenje premazanih ili lakiranih površina PAŽNJA Oštećene površine Para može rastopiti vosak, laštilo za namještaj, plastične premaze ili boju te uzrokovati odvajanje obloge za zaštitu od rubova namještaja. Ne usmjeravajte paru na lijepljene rubove jer može doći do odvajanja obloge za zaštitu od rubova namještaja. Ne koristite uređaj za čišćenje nelakiranih drvenih ili parketnih podova. Ne upotrebljavajte uređaj za čišćenje lakiranih površina ili površina s plastičnom oblogom, kao što je npr. kuhinjski ili sobni namještaj, vrata ili parketi. 1. Za čišćenje tih površina kratko naparite krpu i njome prebrišite površine. Čišćenje stakla PAŽNJA Lom stakla i oštećena površina Para može oštetiti zabrtvljena mjesta na prozorskom okviru te pri niskim vanjskim temperaturama dovesti do naprezanja na površinama prozorskih stakala i time uzrokovati lom stakla. Ne usmjeravajte paru prema zabrtvljenim mjestima prozorskog okvira. Pri niskim vanjskim temperaturama zagrijte prozorska stakla tako da cjelokupnu površinu stakla lagano naparite. • Površinu prozora očistite pomoću ručnog nastavka i prevlake. Za uklanjanje vode upotrijebite gumu za brisanje prozora ili obrišite površine. Hrvatski 135