Views
10 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

2. Ostavite uređaj da

2. Ostavite uređaj da se ohladi. 3. Ispraznite spremnik za vodu. 4. Izvadite pribor iz držača pribora. 5. Otvorite zatvarač pretinca za pribor. 6. Izvadite pribor iz pretinca za pribor. 7. Otvorite zatvarač za održavanje. U tu svrhu otvoreni kraj produžne cijevi postavite na zatvarač za održavanje, uglavite je u vodilicu i otvorite zakretanjem. Slika S 8. Do kraja ispraznite vodu iz parnog kotla. PAŽNJA Oštećenje uređaja sredstvom za uklanjanje kamenca Neprikladno sredstvo za uklanjanje kamenca, kao i pogrešno doziranje sredstva za uklanjanje kamenca može oštetiti uređaj. Upotrebljavajte isključivo sredstvo za uklanjanje kamenca KÄRCHER. Upotrijebite 1 jedinicu za doziranje sredstva za uklanjanje kamenca na 0,5 l vode. 9. Otopinu sredstva za uklanjanje kamenca primijenite prema podacima na sredstvu za uklanjanje kamenca. 10. Parni kotao napunite otopinom sredstva za uklanjanje kamenca. Ne zatvarajte parni kotao. 11. Ostavite da otopina sredstva za uklanjanje kamenca djeluje oko 8 sati. 12. Do kraja ispraznite otopinu sredstva za uklanjanje kamenca iz parnog kotla. 13. Po potrebi ponovite postupak uklanjanja kamenca. 14. Parni kotao 2 - 3 puta isperite hladnom vodom, kako biste uklonili sve ostatke otopine sredstva za uklanjanje kamenca. 15. Do kraja ispraznite vodu iz parnog kotla. 16. Osušite prihvatni držač za priključni strujni kabel. 17. Zatvarač za održavanje zavrnite pomoću produžne cijevi. Njega pribora (pribor - ovisno o sadržaju isporuke) Napomena Krpa za pranje poda i prevlaka za ručni nastavak prethodno su oprane i mogu se odmah upotrijebiti za rad s uređajem. Krpe od mikrovlakana nisu namijenjene za sušenje u sušilici rublja. Napomena Za pranje krpa pridržavajte se napomena na etiketi za održavanje. Ne upotrebljavajte omekšivač, kako bi krpe mogle dobro upijati prljavštinu. 1. Krpe za pranje poda i prevlake perite pri maksimalno 60 °C u perilici rublja. Otklanjanje smetnji Smetnje često imaju jednostavne uzroke koje možete sami ukloniti uz pomoć pregleda u nastavku. Ako niste sigurni ili ako smetnje nisu ovdje navedene obratite se ovlaštenoj servisnoj službi. UPOZORENJE Opasnost od strujnog udara i opeklina Uklanjanje smetnji opasno je sve dok je uređaj priključen na strujnu mrežu ili ako se još nije ohladio. Izvucite strujni utikač. Ostavite uređaj da se ohladi. Indikator nedostatka vode treperi crveno i oglašava se zvučni signal Nema vode u spremniku. • Napunite spremnik za vodu do oznake „MAX”. Indikator nedostatka vode svijetli crveno Nema vode u parnom kotlu. Aktivirala se zaštita od pregrijavanja pumpe. 1. Isključite uređaj, vidi poglavlje Isključivanje uređaja. 2. Napunite spremnik za vodu. 3. Uključite uređaj, vidi poglavlje Uključivanje uređaja. Spremnik za vodu nije pravilno umetnut ili na njemu ima naslaga kamenca. 1. Izvadite spremnik za vodu. 2. Isperite spremnik za vodu. 3. Umetnite spremnik za vodu i pritišćite prema dolje dok se ne uglavi. Poluga za paru ne može se pritisnuti Poluga za paru osigurana je zaštitom za djecu. • Zaštitu za djecu postavite prema naprijed. Poluga za paru je deblokirana. Dugo vrijeme zagrijavanja Na parnom kotlu se nalaze naslage kamenca. • Uklonite kamenac iz parnog kotla. Jako istjecanje vode Na parnom kotlu se nalaze naslage kamenca. • Uklonite kamenac iz parnog kotla. Podešen je stupanj pare VapoHydro. • Okrenite biračku sklopku na područje za odabir jačine pare. Parno glačalo „pljucka” vodu • Regulator temperature postavite na stupanj . • Isperite parni kotao parnog čistača ili uklonite kamenac iz njega, vidi poglavlje Uklanjanje kamenca iz parnog kotla. Nakon stanki u glačanju iz parnog glačala izlaze kapljice vode Kod duljih stanki u glačanju može doći do kondenzacije pare u vodu pare. • Nakon stanki u glačanju mlaz pare usmjerite na krpu, sve dok para ne počne ravnomjerno izlaziti. Tehnički podaci Električni priključak Napon V 220-240 Faza ~ 1 Frekvencija Hz 50 Vrsta zaštite IPX4 Klasa zaštite I Podaci o snazi Ogrjevna snaga W 2200 Ogrjevna snaga glačala W 700 Maksimalni radni tlak MPa 0,42 Vrijeme zagrijavanja minute 3 Trajno parenje g/min 60 Maksimalni mlaz pare g/min 150 Količina pare za funkciju Vapohydro g/min 250 Količina punjenja Spremnik za vodu l 1,5 Parni kotao l 0,5 Dimenzije i težine Težina (bez pribora) kg 6,0 Duljina mm 439 Širina mm 301 138 Hrvatski

Visina mm 304 Pridržano pravo na tehničke izmjene. Sadržaj Opšte napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Namenska upotreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Zaštita životne sredine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Pribor i rezervni delovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Obim isporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Sigurnosni uređaji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Opis uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Rad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Važne instrukcije za primenu . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Upotreba pribora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Nega i održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Pomoć kod smetnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Opšte napomene Pre prve upotrebe uređaja pročitajte ovo originalno uputstvo za rad i priložene sigurnosne napomene. Postupajte prema njima. Sačuvajte obe knjižice za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika. Namenska upotreba Uređaj koristite isključivo za privatno domaćinstvo. Uređaj je namenjen za čišćenje parom i može da se koristi sa odgovarajućim priborom, kao što je opisano u ovom uputstvu za rad. Nisu potrebni deterdženti. Obratite pažnju na sigurnosne napomene. Zaštita životne sredine Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite u otpad na ekološki način. Električni i elektronski uređaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje koji, u slučaju pogrešnog rukovanja ili pogrešnog odlaganja u otpad mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlažu u kućni otpad. Napomene o sastojcima (REACH) Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.de/REACH Pribor i rezervni delovi Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju. Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com. Obim isporuke Obim isporuke uređaja je prikazan na pakovanju. Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju štete nastale prilikom transporta obavestite vašeg distributera. Garancija U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Bilo kakve smetnje na uređaju otklanjamo besplatno u garantnom roku, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa računom vašem distributeru ili narednoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe. (Adresu vidi na poleđini) Sigurnosni uređaji OPREZ Sigurnosni uređaji koji ne postoje ili su izmenjeni Sigurnosni uređaji služe za vašu zaštitu. Nikada nemojte menjati ili zaobilaziti sigurnosne uređaje. Simboli na uređaju (u zavisnosti od tipa uređaja) Opasnost od opekotina, površina uređaja postaje vruća tokom rada Opasnost od opekotina usled pare Pročitati uputstvo za rad Regulator pritiska Regulator pritiska održava pritisak u parnom kotlu tokom rada po mogućnosti konstantnim. Grejanje se isključuje prilikom dostizanja maksimalnog radnog pritiska u parnom kotlu, a ponovo se uključuje u slučaju pada pritiska u parnom kotlu kao posledica trošenja pare. Sigurnosni termostat Sigurnosni termostat sprečava pregrevanje uređaja. Ako dođe do ispada u radu regulatora pritiska i termostata kotla, te ako se uređaj pregreje, sigurnosni termostat isključuje uređaj. Za resetovanje sigurnosnog termostata obratite se nadležnoj servisnoj službi kompanije KÄRCHER. Termostat kotla Termostat kotla u slučaju greške isključuje grejanje, npr. kada nema vode u parnom kotlu i kada temperatura u parnom kotlu raste. Čim dopunite vodu, uređaj je ponovo spreman za upotrebu. Zatvarač za održavanje Zatvarač za održavanje zatvara parni kotao od pritiska pare koji se stvara. Zatvarač za održavanje je istovremeno i ventil natpritiska. Ako je regulator pritiska u kvaru i u parnom kotlu dođe do povećanja pritiska pare, onda se otvara ventil natpritiska i para izlazi napolje preko zatvarača za održavanje. Pre ponovnog uključivanja uređaja obratite se nadležnoj servisnoj službi kompanije KÄRCHER. Opis uređaja U ovom uputstvu za rad je opisana maksimalna oprema. U zavisnosti od modela postoje razlike u obimu isporuke (pogledati pakovanje). Slike vidi na stranici sa grafikama. Slika A 1 Utičnica uređaja sa poklopcem Srpski 139