Views
6 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Sintetika Vuna, svila

Sintetika Vuna, svila Pamuk, lan 2. Sačekati dok se ugasi indikator-grejanje na pegli. Pegla je spremna za postupak peglanja. Nega i održavanje Uklanjanje kamenca iz parnog kotla Napomena Obzirom da se u uređaju nakuplja kamenac, preporučujemo da izvršite uklanjanje kamenca iz uređaja u skladu sa brojem punjenja rezervoara za vodu navedenom u tabeli (PR=punjenje rezervoara). Područje tvrdoće °dH mmol/l PR vode I meko 0-7 0-1,3 100 II srednje 7-14 1,3-2,5 90 III tvrdo 14-21 2,5-3,8 75 IV izrazito tvrdo >21 >3,8 50 Napomena Odbor za vodoprivredu ili gradsko komunalno preduzeće može dati informacije o tvrdoći obične vode. PAŽNJA Oštećene površine Rastvor sredstva za uklanjanje kamenca može oštetiti osetljive površine. Uređaj pažljivo puniti ili prazniti. 1. Isključiti uređaj, vidi poglavlje Isključivanje uređaja. 2. Ostaviti uređaj da se ohladi. 3. Isprazniti rezervoar za vodu. 4. Izvaditi pribor iz držača pribora. 5. Otvoriti zatvarač odeljka za pribor. 6. Izvaditi pribor iz odeljka za pribor. 7. Otvoriti zatvarač za održavanje. U tu svrhu otvoreni kraj produžne cevi postaviti na zatvarač za održavanje, uglaviti u vođicu i zaviti. Slika S 8. Isprazniti u potpunosti vodu iz parnog kotla. Slika T PAŽNJA Oštećenja uređaja usled sredstva za uklanjanje kamenca Neodgovarajuće sredstvo za uklanjanje kamenca, kao i pogrešno doziranje sredstva za uklanjanje kamenca mogu oštetiti uređaj. Koristiti isključivo sredstvo za uklanjanje kamenca kompanije KÄRCHER . Koristiti 1 jedinicu za doziranje sredstva za uklanjanje kamenca na 0,5 l vode. 9. Rastvor sredstva za uklanjanje kamenca odrediti u skladu sa podacima na sredstvu za uklanjanje kamenca. 10. Sipati sredstvo za uklanjanje kamenca u parni kotao. Ne zatvarati parni kotao. 11. Ostaviti rastvor sredstva za uklanjanje kamenca da deluje oko 8 sati. 12. Isprazniti u potpunosti rastvor sredstva za uklanjanje kamenca iz parnog kotla. 13. Po potrebi, ponoviti postupak uklanjanja kamenca. 14. Parni kotao isprati 2-3 puta hladnom vodom kako bi se uklonili svi ostaci rastvora za uklanjanje kamenca. 15. Isprazniti u potpunosti vodu iz parnog kotla. 16. Osušiti prihvatni držač za strujni priključni kabl. 17. Zatvarač za održavanje zatvoriti pomoću produžne cevi. Nega pribora (pribor - u zavisnosti od obima isporuke) Napomena Krpa za pranje poda i navlaka za ručni nastavak su prethodno oprani i odmah mogu da se koriste za rad sa uređajem. Krpe od mikrovlakana nisu pogodne za sušač. Napomena Prilikom pranja krpa obratiti pažnju na napomene na etiketi za pranje. Nemojte upotrebljavati omekšivače da bi krpe dobro upijale prljavštinu. 1. Krpe za pranje poda i navlake prati u mašini za pranje na maksimalnoj temperaturi od 60 °C. Pomoć kod smetnji Smetnje obično imaju jednostavne uzroke koje možete samostalno da otklonite uz pomoć sledećeg pregleda. U slučaju nedoumice ili smetnji koje nisu ovde navedene, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi. UPOZORENJE Opasnost od strujnog udara i opekotina Sve dok je uređaj priključen na strujnu mrežu ili se nije ohladio, otklanjanje smetnji je opasno. Izvucite strujni utikač. Ostavite uređaj da se ohladi. Indikator-nedostatak vode treperi crveno i oglašava se signalni zvuk Nema vode u rezervoaru. • Rezervoar za vodu napuniti do oznake „MAX“. Indikator-nedostatak vode svetli crveno Nema vode u parnom kotlu. Aktivirala se zaštita od pregrevanja pumpe. 1. Isključivanje uređaja, pogledati poglavlje Isključivanje uređaja. 2. Napuniti rezervoar za vodu. 3. Uključivanje uređaja, pogledati poglavlje Uključivanje uređaja. Rezervoar za vodu nije pravilno postavljen ili je došlo do nakupljanja kamenca. 1. Skinuti rezervoar za vodu. 2. Isprati rezervoar za vodu. 3. Postaviti rezervoar za vodu i pritisnuti prema dole sve dok ne nalegne. Poluga za paru ne može da se pritisne Poluga za paru je obezbeđena zaštitom za decu. • Zaštitu za decu postaviti napred. Poluga za paru je deblokirana. Dugačko vreme zagrevanja U parnom kotlu ima kamenca. • Ukloniti kamenac iz parnog kotla. Veliko iznošenje vode U parnom kotlu ima kamenca. • Ukloniti kamenac iz parnog kotla. Podešen je stepen pare VapoHydro. • Izborni prekidač okrenuti u izborno područje za mlaz pare. Pegla pod pritiskom pare „pljuje“ vodu • Regulator temperature podesiti na stepen . • Parni kotao paročistača isprati ili ukloniti kamenac, pogledati poglavlje Uklanjanje kamenca iz parnog kotla. 144 Srpski

Nakon prekida u peglanju ističu kapi vode iz pegle pod pritiskom pare. Kod dužih prekida u peglanju, para može da kondezuje u vodu pare. • Nakon prekida u peglanju, usmeriti parni pištolj na krpu sve dok para ne bude ravnomerno isticala. Tehnički podaci Električni priključak Napon V 220-240 Faza ~ 1 Frekvencija Hz 50 Vrsta zaštite IPX4 Klasa zaštite I Podaci o snazi Snaga grejanja W 2200 Snaga grejanja pegle W 700 Maksimalni radni pritisak MPa 0,42 Vreme zagrevanja minuta 3 Trajno parenje g/min 60 Maksimalni mlaz pare g/min 150 Količina pare Vapohydro g/min 250 Količina punjenja Rezervoar za vodu l 1,5 Parni kotao l 0,5 Dimenzije i težine Težina (bez pribora) kg 6,0 Dužina mm 439 Širina mm 301 Visina mm 304 Zadržano pravo na tehničke promene. Съдържание Общи указания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Употреба по предназначение. . . . . . . . . . . . . . . 145 Защита на околната среда. . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Аксесоари и резервни части . . . . . . . . . . . . . . . 145 Обхват на доставка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Гаранция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Предпазни устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Описание на уреда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Важни указания за употреба . . . . . . . . . . . . . . . 148 Използване на принадлежностите . . . . . . . . . . 148 Грижа и поддръжка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Помощ при неизправности. . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Технически данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Общи указания Преди първото използване на уреда прочетете това оригинално упътване за работа и приложените указания за безопасност. Действайте според тях. Запазете двете книжки, за да ги използвате по-късно или за евентуален следващ собственик. Употреба по предназначение Използвайте уреда само в частно домакинство. Уредът е предназначен за почистване с пара и може да се използва с подходящи принадлежности, както е описано в това упътване за работа. Не са необходими почистващи препарати. Спазвайте указанията за безопасност. Защита на околната среда Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин. Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. Указания за съставни вещества (REACH) Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: www.kaercher.de/REACH Аксесоари и резервни части Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда. Информация относно аксесоари и резервни части ще намерите тук: www.kaercher.com. Обхват на доставка Обхватът на доставката на уреда е изобразен върху опаковката. При разопаковане проверете съдържането за цялост. При липсващи аксесоари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор. Гаранция Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка. (Адрес, вж. задната страна) Предпазни устройства ПРЕДПАЗЛИВОСТ Липсващи или променени предпазни устройства Предпазните устройства служат за Вашата защита. Никога не променяйте или пренебрегвайте предпазни устройства. Символи върху уреда (Според типа уред) Опасност от изгаряне, повърхността на уреда се нагорещява по време на работата Български 145