Views
8 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

• След паузи

• След паузи по време на гладенето насочете изпусканата пара към кърпа, докато парата започне да излиза равномерно. Технически данни Електрически извод Напрежение V 220-240 Фаза ~ 1 Честота Hz 50 Тип защита IPX4 Клас защита I Данни за мощността Нагревателна мощност W 2200 Нагревателна мощност ютия W 700 Максимално работно налягане MPa 0,42 Време за подгряване Минути 3 Продължително пускане на g/min 60 пара Максимално изпускане на пара g/min 150 Количество на парата g/min 250 Vapohydro Количество на пълнене Резервоар за вода l 1,5 Пароструен котел l 0,5 Размери и тегла Тегло (без принадлежности) kg 6,0 Дължина mm 439 Широчина mm 301 Височина mm 304 Запазваме си правото на технически промени. Sisukord Üldised juhised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Sihtotstarbeline kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Keskkonnakaitse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Lisavarustus ja varuosad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Tarnekomplekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Garantii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Ohutusseadised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Seadme kirjeldus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Montaaž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Käitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Olulised rakendusjuhised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Tarvikute kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Hooldus ja jooksevremont . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Abi rikete korral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Üldised juhised Enne seadme esmast kasutamist lugege see originaalkasutusjuhend ja kaasasolevad ohutusjuhised läbi. Toimige neile vastavalt. Hoidke mõlemad vihikud hilisemaks kasutamiseks või järgmisele omanikule alles. Sihtotstarbeline kasutamine Kasutage seadet eranditult eramajapidamises. Seade on ette nähtud auruga puhastamiseks ja seda saab kasutada sobivate tarvikutega nagu käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Puhastusvahendeid ei ole vaja. Järgige ohutusjuhiseid. Keskkonnakaitse Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult. Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga. Juhised koostisainete kohta (REACH) Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.de/REACH Lisavarustus ja varuosad Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com. Tarnekomplekt Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puuduolevate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat. Garantii Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantiijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole. (Aadressi vt tagaküljelt) Ohutusseadised ETTEVAATUS Puuduvad või muudetud ohutusseadised Ohutusseadised on ette nähtud Teie kaitseks. Ärge kunagi muutke või hiilige kõrvale ohutusseadistest. Seadmel olevad sümbolid (olenevalt seadme tüübist) Põletusoht, seadme pealispind muutub käituse ajal kuumaks Aurust tingitud kõrvetusoht Kasutusjuhendi lugemine Rõhuregulaator Rõhuregulaator hoiab rõhu aurukatlas käituse ajal võimalikult konstantsena. Küttesüsteem lülitatakse maksimaalse töörõhu saavutamisel aurukatlas välja ja lülitatakse rõhu langemisel aurukatlas auruvõtmise tagajärjel jälle juurde. 152 Eesti

Ohutustermostaat Ohutustermostaat takistab seadme ülekuumenemist. Kui rõhuregulaator ja katla termostaat vea korral välja langevad ja seade üle kuumeneb, lülitab ohutustermostaat seadme välja. Pöörduge ohutustermostaadi lähtestamiseks KÄRCHERi pädeva klienditeeninduse poole. Katla termostaat Katla termostaat lülitab vea korral küttesüsteemi välja, nt kui aurukatlas pole vett ja temperatuur aurukatlas tõuseb. Kohe kui Te lisate vett, on seade jälle kasutusvalmis. Hoolduslukk Hoolduslukk sulgeb aurukatla olemasoleva rõhu vastu. Hoolduslukk on samaaegselt ülerõhuventiil. Kui rõhuregulaator on defektne ja aururõhk aurukatlas tõuseb, avaneb ülerõhuventiil ja aur tungib hooldusluku kaudu välja. Pöörduge enne seadme taaskäikuvõtmist KÄRCHERi pädeva klienditeeninduse poole. Seadme kirjeldus Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse maksimaalset varustust. Olenevalt mudelist on tarnekomplektis erinevusi (vt pakendit). Jooniseid vt graafika leheküljelt. Joonis A 1 Seadme kattega pistikupesa 2 Veepaak 3 Veepaagi kandekäepide 4 Valiklüliti 5 Käsitsemisplokk 6 Näidik - OFF positsioon 7 Näidik - veepuudus (punane) 8 Näidik - küttesüsteem (roheline) 9 Minimaalne auruaste 10 Aurutugevuse valikupiirkond 11 Maksimaalne auruaste 12 Vapohydro funktsiooni auruaste 13 Tarvikulaeka sulgurklapp 14 Hoolduslukk 15 Kandekäepide 16 Tarvikute hoidik 17 Tarvikud-hoidmine 18 Toitejuhtme hoidik 19 Põrandadüüsi parkimishoidik 20 Toitejuhe võrgupistikuga 21 Jooksurattad (2 tk) 22 Juhtrull 23 Aurupüstol 24 Auruhoob 25 Lahtilukustusklahv 26 Lapselukk 27 Auruvoolik 28 Aurupistik 29 Punktjoadüüs 30 Ümarhari (väike) 31 **/***Power-düüs 32 **/***Ümarhari (suur) 33 Käsidüüs 34 Käsidüüsi mikrokiudkate 35 Pikendustorud (2 tk) 36 Lahtilukustusklahv 37 Põrandadüüs 38 Takjaühendus 39 Mikrokiust põrandalapp (1 tk) 40 **/***Mikrokiust põrandalapp (2 tk) 41 **/***Vaibaliugur 42 Katlakivi eemaldusvahend 43 */***Aururõhk-triikraud 44 */***Auru lüliti (all) 45 */***Kontroll-lamp (oranž) - küttesüsteem 46 */***Auru lüliti (ülal) 47 */***Auru lüliti lukustus 48 */***Temperatuuriregulaator 49 */***Aurupistik *SC 5 EasyFix Iron **SC 5 EasyFix Premium ***SC 5 EasyFix Premium Iron Montaaž Tarvikute monteerimine 1. Avage seadme pistikupesa kate. Joonis B 2. Pistke aurupistik seadme pistikupessa, kuni aurupistik kuuldavalt fikseerub. Joonis B 3. Lükake tarviku lahtine ots aurupüstolile, kuni aurupüstoli lahtilukustusklahv fikseerub. Joonis H 4. Lükake tarviku lahtine ots punktjoadüüsile. Joonis I 5. Ühendage pikendustorud aurupüstoliga. a Lükake 1. pikendustoru aurupüstolile, kuni aurupüstoli lahtilukustusklahv fikseerub. Ühendustoru on ühendatud. b Lükake 2. pikendustoru 1. pikendustorule. Ühendustorud on ühendatud. Joonis J 6. Lükake tarvik ja / või põrandadüüs pikendustoru vabale otsale. Joonis K Tarvik on ühendatud. Tarvikute lahutamine 1. Seadke lapselukk taha. Auruhoob on blokeeritud. Eesti 153